Business & Finance Δευτέρα 5/02/2024, 07:10 ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέα Μαρίνα Αλίμου: Συμμετοχή σε πρόγραμμα του RRF – Ομολογιακό 1,263 εκατ. ευρώ

Νέα Μαρίνα Αλίμου: Συμμετοχή σε πρόγραμμα του RRF – Ομολογιακό 1,263 εκατ. ευρώ

Στην τελευταία της γενική συνέλευση, η «Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» αποφάσισε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ).

Στόχος της εταιρείας είναι να λάβει κρατική ενίσχυση για την χρηματοδότηση εργασιών θωράκισης και επεξεργασίας Υδάτων του Τουριστικού Λιμένα της Μαρίνας Αλίμου. 

Σε περίπτωση υπαγωγής της εταιρείας στο ως άνω πρόγραμμα, η ίδια συμμετοχή της εταιρείας, θα καλυφθεί από την μοναδική μέτοχο της εταιρείας, «Άκτωρ Παραχωρήσεις», μεταξύ άλλων, διά της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού του €1,263 εκατ. μέσω της έκδοσης κοινού μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, με ημερομηνία λήξεως του δανείου την 30/06/2032, με σταθερό επιτόκιο ύψους 6%, όπως εισηγήθηκε ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Συριανός. 

Θυμίζουμε ότι η Άκτωρ Παραχωρήσεις έχει υπογράψει Σύμβαση Παραχώρησης για το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων και μια στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση της τάξεως των €100 εκατ. στο παράκτιο μέτωπο της Αθήνας.

Το πλάνο

Ειδικότερα, η Παραχωρησιούχος Εταιρεία «Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου», θυγατρική της «Άκτωρ Παραχωρήσεις», ανέλαβε να αναδιαμορφώσει και να αναπλάσει τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη, για τη δημιουργία «μιας υπερσύγχρονης, φιλόξενης και άρτιας Μαρίνας, η οποία θα αποτελέσει τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας συνολικά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων,  προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 18.000 τ.μ. σύγχρονης σχεδίασης, μοντέρνων ισόγειων ή έως δύο ορόφων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν χρήσεις εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχειακών υπηρεσιών, γραφείων, αποθήκευσης και επισκευών σκαφών, καθώς και εμπορικές χρήσεις.

Ο περιβάλλων χώρος του χερσαίου τμήματος της μαρίνας θα είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εντάσσονται δρόμοι, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, χώροι στάθμευσης, αλλά και επιμελημένοι χώροι πρασίνου που θα φιλοξενούν υπαίθριες εκδηλώσεις πολιτισμού για τους επισκέπτες.

Επιπλέον, τόσο οι γραφειακοί χώροι που θα κατασκευαστούν όσο και οι αποθήκες, τα συνεργεία επισκευών και τα εμπορικά καταστήματα, θα εξυπηρετούν τις πλέον σημαντικές εταιρείες ναύλωσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, αλλά και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των σκαφών, του τουρισμού και της ευρύτερης επιχειρηματικότητας.

Στη θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας, έκτασης σχεδόν 428 στρεμμάτων, θα έχουν τη δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 1.000 σκάφη αναψυχής, μετά και την ανακατασκευή των πλωτών προβλητών οι οποίες στο σύνολό τους θα φέρουν ένα νέο, σύγχρονο σχεδιασμό που θα αξιοποιεί πλήρως τον απαραίτητο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκαφών και των χρηστών τους.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον εκσυγχρονισμό σημαντικών τμημάτων για την εύρυθμη λειτουργία της προβλήτας, όπως σύγχρονες εγκαταστάσεις (πίλαρς) για τον ανεφοδιασμό των σκαφών, λοιπές εγκαταστάσεις ασφαλείας, φωτισμός, ασφάλεια (security) με αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης, κ.α.

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Θυμίζουμε ότι την χρονιά που πέρασε η εταιρεία προχώρησε στις εξής αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους περίπου €3,84 εκατ.:

·         Ιανουάριος: €838.720

·         Φεβρουάριος: €263.260

·         Μάρτιος: €264.670

·         Απρίλιος: €264.960

·         Μάιος: €270.090

·         Ιούνιος: €299.770

·         Ιούλιος:  €266.830

·         Αύγουστος:  €267.490

·         Σεπτέμβριος: €268.710

·         Οκτώβριος:  €268.810

·         Νοέμβριος: €269.480

·         Δεκέμβριος: €297.130

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε €8.357.410, διαιρούμενο σε 835.741 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μία. 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News