ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: 387,24 εκατ. για λιμάνια και τουριστικές υποδομές από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τουρισμός: 387,24 εκατ. για λιμάνια και τουριστικές υποδομές από το Ταμείο Ανάκαμψης

Εργα για υποδομές και άλλες δράσεις βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος, συνολικού προϋπολογισμού 387,24 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα 159 εκατ. θα διατεθούν για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων.

Αλλη σημαντική ομάδα έργων, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 53,7 εκατ., είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων, ενώ με 45 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η εκπαίδευση του προσωπικού στον τουρισμό.

Τέσσερις δράσεις για την ενίσχυση της ολοκληρωµένης και βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισµού 387,24 εκατ. ευρώ, που χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας παρουσίασε η υπουργός Τουρισµού Ολγα Κεφαλογιάννη.

Οι τέσσερις αυτές δράσεις είναι η προώθηση της βιωσιµότητας των προορισµών, η διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, η αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µε νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη τέσσερα βασικά έργα που αφορούν την αναβάθµιση των τουριστικών λιµένων, την αναβάθµιση εγκαταστάσεων χιονοδροµικών και ορειβατικών καταφυγίων και τη βελτίωση της προσβασιµότητας σε παραλίες. Οι δράσεις αυτές έχουν συνολικό προϋπολογισµό 222 εκατ. ευρώ.

Το µεγαλύτερο έργο που «τρέχει» το υπουργείο αφορά πάντως τους τουριστικούς λιµένες και ειδικότερα την αναβάθµιση των υποδοµών τους, µε στόχο την κάλυψη της αυξηµένης ζήτησης της αγοράς και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του σχετικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς, µε ιδιαίτερη έµφαση στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 159,2 εκατ. και µεταξύ των δικαιούχων περιλαµβάνονται τουριστικοί λιµένες σκαφών αναψυχής, ήτοι τουριστικές λιµενικές υποδοµές και εγκαταστάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2160/93, διακρινόµενες σε µαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια, ανεξαρτήτως χρόνου και καθεστώτος δηµιουργίας τους (προ και µετά του ν. 2160/93). Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης είναι η 27η ∆εκεµβρίου και το ανώτατο όριο ανά επενδυτικό σχέδιο για τις µαρίνες έχει προσδιοριστεί στα 10 εκατ., για τα καταφύγια στα 6 εκατ. και για τα αγκυροβόλια στα 3 εκατ.

Αλλη σηµαντική οµάδα έργων, συνολικού προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 53,7 εκατ., είναι η αναβάθµιση των εγκαταστάσεων χιονοδροµικών κέντρων. Οπως και έργα προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 17,1 εκατ. για τη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιµότητας στις ελληνικές παραλίες.

Οσον αφορά την τουριστική εκπαίδευση, έχουν εξασφαλιστεί δηµόσιες δαπάνες 45,153 εκατ. ευρώ, ενώ για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του µητρώου τουριστικών επιχειρήσεων άλλα 10,13 εκατ. Επίσης προβλέπεται κονδύλι της τάξης των 10 εκατ. και για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του ΕΟΤ.

Στα έργα του υπουργείου Τουρισµού, που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαµψης, έχει επίσης ενταχθεί έργο που αφορά τη διαχείριση προορισµών. Συγκεκριµένα προβλέπεται προϋπολογισµός 16,2 εκατ. για τη «Βελτίωση της διαχείρισης των προορισµών µέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών και περιφερειακών Οργανισµών ∆ιαχείρισης και Προώθησης Προορισµών και Παρατηρητηρίων Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης». Στη συγκεκριµένη κατηγορία προβλέπονται τρεις συµβάσεις. Η πρώτη αφορά τη συµφωνίαπλαίσιο για υπηρεσίες συµβούλου αξίας 11,16 εκατ., η δεύτερη τη δηµιουργία πλατφόρµας Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης προϋπολογισµού 1,7 εκατ. και η τρίτη την προώθηση και προβολή των προορισµών. Αφορά ενέργειες προώθησης και προβολής των προορισµών στους οποίους συστήνονται Οργανισµοί ∆ιαχείρισης και Προώθησης Προορισµών (DMMOS), µέσα από συνδιαφήµιση µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα του τουριστικού κλάδου, προϋπολογισµού 3,2 εκατ.

Αλλα 28,3 εκατ. έχουν προϋπολογιστεί για έργα τουρισµού, υγείας και ευεξίας µε την αξιοποίηση ιαµατικών πηγών. Επιδιώκεται η προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού και η παράταση της τουριστικής περιόδου. Στηρίζεται στην αξιοποίηση των ιαµατικών πόρων της χώρας, µε τη δηµιουργία νέων ή την αναβάθµιση υφιστάµενων εγκαταστάσεων ιαµατικού τουρισµού.

«Δηµιουργούµε τις συνθήκες για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, µε όραµα και στόχο τη βιωσιµότητα και µε γνώµονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τον σεβασµό στον άνθρωπο, στις τοπικές κοινωνίες και στο φυσικό περιβάλλον», σηµείωσε η Ολγα Κεφαλογιάννη, προσθέτοντας πως «µε βάση αυτή τη στρατηγική προχωρούµε στην αξιοποίηση της µοναδικής ευκαιρίας που παρουσιάζεται µε τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας».

Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη τέσσερα βασικά έργα που αφορούν την αναβάθµιση τουριστικών λιµένων, χιονοδροµικών και ορειβατικών καταφυγίων και τη βελτίωση της προσβασιµότητας σε παραλίες.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News