Business & Finance Δευτέρα 26/09/2022, 10:11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Δράσεις σε 4 πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη

Σταϊκούρας: Δράσεις σε 4 πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη

Τις δράσεις της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και στη χώρα μας του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της ΕΕ που έχει ως κεντρικό πυλώνα, τη λεγόμενη «δίδυμη» πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist με θέμα «Sustainable finance in uncertain times». 

«Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση είναι “κλειδί”», είπε ο κ. Σταϊκούρας σημειώνοντας πως σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας απαιτεί, έως το 2030, την αύξηση του ετήσιου ύψους επενδύσεων κατά 520 δισ. ευρώ.

«Είναι, λοιπόν, απαραίτητο, ιδιαίτερα στο σημερινό περιβάλλον αβεβαιότητας, να εστιάσουμε στην υιοθέτηση πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και εργαλείων που θα προωθήσουν τις απαραίτητες αυτές βιώσιμες επενδύσεις», τόνισε ακόμη ο υπουργός Οικονομικών και σημείωσε πως στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και πολιτικές που εδράζονται σε τέσσερις πυλώνες.

1ος Πυλώνας: Εκσυγχρονισμός του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

«Με τον ν. 4706, ήδη από το 2020 – και εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης – ενισχύσαμε τη διαφάνεια και τη βιώσιμη εταιρική ανάπτυξη, αναμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου.
Την προηγούμενη εβδομάδα επεκτείναμε αυτό το πλαίσιο και στις ΔΕΚΟ», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

2ος Πυλώνας: Οικονομική μεγέθυνση που στηρίζεται και στη βιωσιμότητα.

«Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εστιάζει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τομείς που αντιπροσωπεύουν – αθροιστικά – το 57% του συνολικού προϋπολογισμού. Πρόσφατο δείγμα αποτελεί η νομοθέτηση της χορήγησης κινήτρου προσαυξημένης έκπτωσης κατά 100% σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση», σημείωσε.

3ος Πυλώνας: Νέες στρατηγικές ενίσχυσης της βιώσιμης χρηματοδότησης, με έμφαση στην Κεφαλαιαγορά.

«Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης δύο σημαντικών έργων τεχνικής βοήθειας, προωθούμε την ανάδειξη και υιοθέτηση εργαλείων δημόσιας πολιτικής για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού προς την πράσινη μετάβαση, και την κατάρτιση στρατηγικής για τη συνολική αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες διεθνείς συνθήκες».

4ος Πυλώνας: Παραγωγικές συνεργασίες μεταξύ Κυβέρνησης, Εποπτικών Αρχών και Τραπεζικού Τομέα.

«Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών, τον Μάρτιο του 2022, προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση. Η Ομάδα – στην οποία συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών καθώς και έγκριτοι πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα – εργάζεται με στόχο τη χορήγηση κατευθύνσεων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας στην οικονομική πολιτική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα», είπε ο υπουργός.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι οι συνθήκες αβεβαιότητας που μας περιβάλλουν, συνεπάγονται ένα πλαίσιο με πολλαπλές και πολυδιάστατες προκλήσεις. Δημιουργούν, όμως, και ευκαιρίες. Τα τρία τελευταία χρόνια, και ενώ οι κρίσεις τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα, η ελληνική οικονομία έχει επιτύχει επιδόσεις που εκπλήσσουν ευχάριστα. Επιδόσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη, δημιουργούν «αναχώματα», καλλιεργούν βάσιμες προσδοκίες και δημιουργούν θετικές προοπτικές απέναντι στους κλυδωνισμούς των απρόβλεπτων εξωγενών εξελίξεων. Μέσα από τη συστηματική υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, την κινητοποίηση παραγωγικών και βιώσιμων επενδύσεων και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με συνοχή, σύνεση και ομοψυχία, είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί – και θα καταφέρει – να μεταβεί σε ένα περιβάλλον υψηλής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης και ευημερίας, για το σύνολο της κοινωνίας».

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News