Χρήστος Σταϊκούρας

Στο τραπέζι το ισπανικό μοντέλο για τη στήριξη των δανειοληπτών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ισπανικό µοντέλο για τη διευκόλυνση των οικονοµικά ασθενέστερων δανειοληπτών που έχουν οφειλές από στεγαστικά δάνεια και πλήττονται από την άνοδο των επιτοκίων ζήτησε από τις τράπεζες να εξετάσουν ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.