Χρήστος Σταϊκούρας

Κορκίδης: Τρεις προτάσεις για διεύρυνση κινήτρων για συγχωνεύσεις ΜμΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο βασικός στόχος της παροχής κινήτρων είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από μετασχηματισμούς πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και συνεργασίες προσώπων, για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Σταϊκούρας: Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν αμφισβητούν τη λειτουργία και τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η ΕΥΔΑΠ δεν έπαψε ποτέ να διέπεται ως προς τη λειτουργία της από τον ν.3429/2005 για τις δημόσιες επιχειρήσεις, και τον ν.2744/1999 που ρυθμίζει θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης της πρωτεύουσας» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας σήμερ στη Βουλή