ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Κόμβος big data θα αναλύει δεδομένα από όλες τις ψηφιακές πύλες

Δημόσιο: Κόμβος big data θα αναλύει δεδομένα από όλες τις ψηφιακές πύλες

Το ψηφιακό υλικό, που παραμένει ανεπεξέργαστο και δημιουργείται όταν πολίτες αλληλεπιδρούν με επιμέρους πληροφοριακά συστήματα (π.χ. Taxisnet), επιδιώκει να αξιοποιήσει το ελληνικό Δημόσιο. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών –εξαιτίας του πολύ μεγάλου όγκου τους χαρακτηρίζονται μεγάλα (big data)– αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου λειτουργίας μεγάλων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ο αριθμός αιτημάτων που δέχεται κάθε μέρα μια αλυσίδα ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της ιστοσελίδας της, δημιουργεί πολύτιμη γνώση για τις τάσεις και τις συνήθειες των πελατών της.

Προς την κατεύθυνση αυτή η ελληνική πολιτεία επιδιώκει με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης να επεξεργαστεί τον ολοένα και αυξανόμενο όγκο δεδομένων που προκύπτει από την αλληλεπίδραση των πολιτών με τα επιμέρους συστήματα, όπως το Δι@ύγεια, το e-procurement (ηλεκτρονικές συμβάσεις), το Taxisnet, το e-prescription (ηλεκτρονική συνταγογράφηση) και πολλά άλλα. Λόγω όμως του πολύ μεγάλου όγκου και των πολυάριθμων και διαφορετικών πηγών παραγωγής δεδομένων, η πληροφορία ούτε υπάρχει σε ένα κεντρικό σημείο ούτε είναι ενοποιημένη, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία αναφορών. Οπως εξάλλου έχει αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, «ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις πραγματικά ούτε και να το διαχειριστείς». Για τον σκοπό αυτό, η εποπτευόμενη από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κοινωνία της Πληροφορίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την υλοποίηση ενός κεντρικού κόμβου διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

Μέσω του κόμβου αυτού θα καθίσταται εφικτή η συγκέντρωση και ομογενοποίηση της πληροφορίας από όλα τα συστήματα του Δημοσίου, προκειμένου να δημιουργούνται, μεταξύ άλλων, δείκτες απόδοσης και να παρακολουθείται η αποδοτικότητα των επιμέρους υπηρεσιών και φορέων. Το έργο, προϋπολογισμού 22,4 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί ως συμφωνία-πλαίσιο, με τα δεδομένα του κεντρικού κόμβου ανάλυσης (που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος) να προέρχονται από συστήματα που υποστηρίζουν εσωτερικές διαδικασίες του Δημοσίου, όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ (Gov ERP), το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ) και το Σύστημα Μισθοδοσίας (Ενιαία Αρχή Πληρωμών). Συστήματα υποστήριξης πολιτών, όπως το Μητρώο Πολιτών, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το Εθνικό Κτηματολόγιο και το Εθνικό Μητρώο, αλλά και επιλεγμένοι ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιείται δημόσιος διάλογος για τις δράσεις και τις μεταρρυθμίσεις του πλαισίου «Ελλάδα 2.0». Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «τα δεδομένα είναι γνώση», στηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης μέχρι το 2030. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025 σε επίπεδο Ε.Ε. θα δημιουργηθεί όγκος δεδομένων 175 Zb (1021 bytes) που ισοδυναμεί με το περιεχόμενο 175 τρισ. USB στικ χωρητικότητας 1Gb το καθένα ή 7,5 τρισ. αρχεία ήχου (MP3).

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News