ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άδεια ειδικού σκοπού: Ποιοι μπορούν να τη λάβουν και τις ημέρες των εορτών

Άδεια ειδικού σκοπού: Ποιοι μπορούν να τη λάβουν και τις ημέρες των εορτών

Πολλές είναι οι περιπτώσεις των εργαζομένων που έχουν άδεια ειδικού σκοπού και καλούνται να επιστρέψουν στη θέση εργασίας τους τις ημέρες των Χριστουγέννων καθώς η άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την κείμενη διαδικασία δεν χορηγείται την περίοδο που είναι κλειστά τα σχολεία. Παρόλα αυτά νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας ξεκαθαρίζει σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι εργαζόμενοι γονείς να κάνουν χρήση της άδειας του ειδικού σκοπού και την περίοδο των εορτών.

Άδεια ειδικού σκοπού για ποιους ισχύει και τις μέρες των Χριστουγέννων

Από την Πέμπτη που κλείνουν τα σχολεία για τις εορτές των Χριστουγέννων  και σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας μπορεί να χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού  μόνο στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αποδείξει ότι κατά το ίδιο διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από τον άλλο γονέα ή άλλο πρόσωπο και εφόσον δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τέλος του έτους. Η κατ’ εξαίρεση χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 24/12/2020 έως και τις 31/12/2020.

Στην περίπτωση των εργαζομένων με τέκνα σε βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς λόγω ότι η κανονική λειτουργία τους είχε προγραμματισθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά περίπτωση, οι γονείς είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού κατά τις ημερομηνίες που προβλεπόταν η λειτουργία των μονάδων στις οποίες είναι εγγεγραμμένα τα τέκνα τους.

Πως λειτουργεί η άδεια ειδικού σκοπού 

Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον τριών ημερών η  οποία ακολουθείται από την χορήγηση μιας μίας ημέρας κανονικής άδειας. Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί 

Αυτό σημαίνει πως εάν ο γονέας πάρει 8 ημέρες άδεια αυτή επιμερίζεται σε 6 ημέρες άδεια ειδικού σκοπού και σε 2 ημέρες κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει εξαντλήσει την ετήσια άδεια του μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές.

Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού δύναται να γίνει είτε από τον έναν γονέα εξ ολοκλήρου είτε και από τους δύο, εφόσον μοιραστούν μεταξύ τους διαστήματα αυτής, ενώ δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα χρήση της και από τους δύο.

Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό.

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News