ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα κατάρτισης: Αλλαγές στην πληρωμή των παρόχων

Προγράμματα κατάρτισης: Αλλαγές στην πληρωμή των παρόχων

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση «ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΞΑΝΑ» αλλάζει άρδην και το τοπίο για τους παρόχους καθώς θεσπίζονται νέες απαιτήσεις έναντι των παρόχων. 

Εισάγονται για τους παρόχους τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια. Όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας βασικός στόχος των σχετικών διατάξεων του νομοσχεδίου είναι να διασφαλιστεί ότι θα αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα χρήματα των φορολογουμένων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, καθώς η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των δεξιοτήτων. 

Το πλαίσιο αξιολόγησης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα καταρτιστεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας των επιλέξιμων παροχών επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πλαίσιο αυτό ορίζει: α) την υλοποίηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

 β) την εκ των υστέρων αξιολόγηση εισροών και εκροών, στην οποία περιλαμβάνονται και τα ορόσημα επίδοσης των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 

γ) το σύστημα λογοδοσίας,

 δ) τη σύνδεση της αμοιβής των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με την επίδοσή τους. 

Ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια

Οι πάροχοι θα πρέπει να περνούν τη βάση των ελέγχων ώστε να μπορούν να διατηρούν να διατηρούν την θέση τους στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Οι πάροχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν τη δουλειά τους όπως πόσοι είναι οι δικαιούχοι που καταρτίσθηκαν, πόσοι πιστοποιήθηκαν καθώς και ποιο είναι το ποσοστό των καταρτισθέντων που βρήκε εργασία εντός τριών, έξι και δώδεκα μηνών μετά τη λήξη της κατάρτισης στο αντικείμενό τους.

Οι πάροχοι θα αξιολογούνται και από τους καταρτισθέντες. Οι πάροχοι θα βαθμολογούνται και από όσους συμμετέχουν στα προγράμματα.  Η αξιολόγηση τους θα καταλήγει σε βαθμολογία για την επίδοση του παρόχου στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης, η οποία θα εκφράζεται σε αριθμητική κλίμακα, από το 1-5. 

Το 30% του ποσού θα καταβάλλεται  εκ των υστέρων στους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης μόνο μετά την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελουμένων.

Διαβάστε επίσης: 

Δεξιότητες με σχέδιο: Πώς θα απαντούν στις ανάγκες της αγοράς

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News