ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους

Τα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους

Mέσα από το Ταμείο  Ανάκαμψης αλλά και το νέο ΕΣΠΑ ξεκλειδώνει το ενιαίο πλαίσιο για τα προγράμματα κατάρτισης που θα έχει ως στόχο να αλλάξει την επαγγελματική κατάρτιση τα επόμενα χρόνια.

Τα προγράμματα στοχεύουν κυρίως σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Τα νέα προγράμματα κατάρτισης θα εστιάζουν σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες, δηλαδή σε ικανότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλους τους κλάδους.

Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν επίσης αντικείμενα που αφορούν στην πράσινη οικονομία. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην κατάρτιση και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μακροχρόνια ανέργων και σε εκείνους που δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, είναι αποσυνδεδεμένοι από την εργασία.

Μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης θα παρέχονται ψηφιακές δεξιότητες μεσαίου επιπέδου στους τομείς πωλήσεων, μάρκετινγκ, διαχείρισης πελατολογίου κ.α. σε θέματα ανάλυσης δεδομένων, ψηφιακού μάρκετινγκ, προγραμματισμού, υποστήριξη δικτύων, ψηφιακού σχεδιασμού.

Προγράμματα για ανέργους 

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενεργοποιηθούν προγράμματα για την κατάρτιση και επανακατάρτιση των ανέργων. Το πρόγραμμα που απλώνεται μέχρι και το 2025 αφορά 500.000 ανέργους ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Περίπου 150.000 δικαιούχοι μάλιστα στο τέλος του 2022 θα αποκτήσουν πιστοποιητικό για βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Σύμφωνα και με στοιχεία που έχει παραθέσει ο υπουργός Εργασίας, το 49% του εργατικού δυναμικού είναι ψηφιακά αναλφάβητο. 

Πρόδρομος ανάλογων προγραμμάτων  για ανέργους είναι και το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Microsoft. Χθες ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των επιτυχόντων του εν λόγω προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την κατάρτιση 1.000 ανέργων ηλικίας 18-45 ετών  σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services).

Και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft» προσφέρεται δωρεάν από τη Microsoft, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .Όσοι μάλιστα  ολοκληρώσουν  την κατάρτιση και  συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, ενώ όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς και τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, θα λάβουν επιπρόσθετα και Πιστοποίηση Microsoft.

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News