ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστολές: Δύο μεγάλες αλλαγές και τρεις ταχύτητες

Εκτός το λιανεμπόριο

Αναστολές: Δύο μεγάλες αλλαγές και τρεις ταχύτητες

Οι περισσότερες δραστηριότητες πλέον έχουν «απελευθερωθεί» και όπως ήταν λογικό το πλαίσιο των αναστολών είναι για λίγους για όσους ουσιαστικά χρειάζονται την κρατική στήριξη. Αυτό σημαίνει πως οι δικαιούχοι των αναστολών τον Ιούνιο και του επιδόματος των 534 € θα είναι πολλοί λιγότεροι. Δύο πολύ μεγάλες αλλαγές ισχύουν για τον Ιούνιο. Στις αναστολές μπορούν να ενταχθούν και όσοι έχουν προσληφθεί και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αλλά και τον Μάρτιο κάτι που δεν ίσχυε τον προηγούμενο μήνα. Ο κλάδος του λιανεμπορίου που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες έχει μείνει εκτός των αναστολών.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

1.Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή μόνο  συμβάσεις εργασίας εργαζομένων όπως των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες 

2. Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όπως όπως περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών όπως την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

Οι κλειστές επιχειρήσεις

Για τις δραστηριότητες που παραμένουν κλειστές όπως για παράδειγμα η οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων αλλά και όλες του πίνακα Α που παρατίθεται παρακάτω ισχύει το καθεστώς των αναστολών ατόφιο. Δεν υπάρχει  δηλαδή κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας  και μπορούν να θέτουν το 100% των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Ξεχωριστή κατηγορία η εστίαση

Στην δεύτερη κατηγορία και σε ειδικό καθεστώς μπαίνει η εστίαση. Παρόλο που έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την επαναλειτουργία της, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να θέτουν και τον Ιούνιο το προσωπικό τους σε αναστολή χωρίς να χρειάζεται να τηρούν το κριτήριο του τζίρου και των περιοδικών δηλώσεων. Παρόλα αυτά και για αυτήν την κατηγορία υπάρχει ο κόφτης της εβδομαδιαίας 16ωρης απασχόλησης για τους εργαζόμενους αλλά δεν ισχύει το κριτήριο του τζίρου και των περιοδικών δηλώσεων. Σε αυτή  την περίπτωση οι εργαζόμενοι με ημπιαπασχόληση που είναι αρκετοί σε αυτόν τον κλάδο δεν θα μπορούν να τεθούν σε αναστολή για τον μήνα Ιούνιο .

Τουρισμός – Μεταφορές – Αθλητισμός

Οι 3 αυτές μεγάλες κατηγορίες δραστηριοτήτων θεωρούνται ως πληττόμενες και  ισχύει ναι μεν το καθεστώς των αναστολών αλλά ισχύουν και όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας. Δηλαδή μια επιχείρηση για να χρησιμοποιήσει το καθεστώς των αναστολών δεν θα πρέπει να παρουσιάζει αύξηση τζίρου, να έχει καταθέσει τις περιοδικές δηλώσεις αλλά δεν μπορεί να θέσει τους εργαζόμενους που εργάζονται λιγότερο από 16 ώρες εβδομαδιαίως.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις βέβαια ισχύει το σύστημα της προαναγγελίας των αναστολών ενώ οι εργαζόμενοι που θα μπουν σε αναστολή θα πρέπει να έχουν προσληφθεί μέχρι τις 31/3/2021.Αποτέλεσμα εργαζόμενοι  που έχουν προσληφθεί  και τον Φεβρουάριο αλλά και τον Μάρτιο μπορούν να τεθούν σε αναστολή ενώ όσοι έχουν προσληφθεί τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο μένουν εκτός του μηχανισμού των αναστολών εργασίας.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News