Business & Finance Σάββατο 1/06/2024, 08:01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Βλέπει ανάπτυξη 2,3% φέτος και 2,4% το 2025

Fitch: Βλέπει ανάπτυξη 2,3% φέτος και 2,4% το 2025

Ανάπτυξη 2,3% το 2024 και 2,4% το 2025 προβλέπει ο οίκος Fitch στην ελληνική οικονομία από 2% το 2023. Ο ρυθμός αυτός, σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου, είναι πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ανέρχεται στο 1,1%, και θα βοηθήσει την Ελλάδα να περιορίσει σε κάποιον βαθμό το εισοδηματικό χάσμα με τις προηγμένες χώρες του μπλοκ. 

Βάσει της ανάλυσης του οίκου για την ελληνική οικονομία, αυτή η οικονομική ανάπτυξη θα πάρει ώθηση από τις αυξήσεις των πραγματικών μισθών, τη συνεχή αύξηση της απασχόλησης και τις σταθερές επενδύσεις. Μάλιστα, οι επενδύσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να επιταχυνθούν, με την απορρόφηση των επιχορηγήσεων να κορυφώνεται στο 3% του ΑΕΠ το 2026 από 1% το 2023, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στις ιδιωτικές επενδύσεις και την κατανάλωση.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι ο συνδυασμός ισχυρών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, σταθερού κόστους τόκων και μέτριας ονομαστικής ανάπτυξης θα συνεχίσει να οδηγεί τον λόγο δημόσιου χρέους/ΑΕΠ χαμηλότερα και συγκεκριμένα στο 147,3% το 2025 (από 161,9% το 2023) και κάτω από 140% το 2028.

Αυτό, σημειώνουν, θα αποτελούσε μια ουσιαστική προσαρμογή, δεδομένου ότι είχε αγγίξει το 207% το 2020. Ωστόσο, το χρέος θα παρέμενε πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο των χωρών με πιστοληπτική αξιολόγηση BBB (55%) και των μελών της Ευρωζώνης (89,9%).

Υπενθυμίζεται πως ο οίκος Fitch δεν έκανε τελικά καμία κίνηση ως προς την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, διατηρώντας το αξιόχρεο στο ΒΒΒ- (στο χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας) με σταθερή την προοπτική. 

Δέσμευση για δημοσιονομική σύνεση

Η αξιολόγηση της Ελλάδας, σημειώνει ο οίκος στην ανάλυση που δημοσίευσε χθες, αντικατοπτρίζει τα επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος και το βαθμό διακυβέρνησης που βρίσκονται πολύ πάνω από το μέσο όρο των χωρών που αξιολογούνται στη βαθμίδα “BBB”, καθώς και την αξιοπιστία της πολιτικής που υποστηρίζεται από τη συμμετοχή στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Αυτά τα δυνατά σημεία αντισταθμίζουν τις αδυναμίες που απορρέουν από την κρίση δημόσιου χρέους, όπως τα πολύ μεγάλα επίπεδα δημόσιου και εξωτερικού χρέους, καθώς και υψηλή – αν και μειούμενη – ανεργία, το χαμηλό μεσοπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης και ορισμένες επίμονες ευπάθειες στον τραπεζικό τομέα.

Ο οίκος προβλέπει συνεχή μείωση του συνολικού ελλείμματος της γενικής  κυβέρνησης στο 0,8% του ΑΕΠ το 2025, με πρωτογενή πλεονάσματα κατά μέσο όρο στο 2,3% το 2024-2025 (από 1,9% το 2023). Οι πρόσφατες επιδόσεις έχουν ενισχυθεί από την ισχυρότερη από το αναμενόμενο εισροή εσόδων και τη συγκράτηση δαπανών, σύμφωνα με την Fitch.

Eπίσης, η Fitch «βλέπει» μια ισχυρή δέσμευση για δημοσιονομική σύνεση, με τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδια της κυβέρνησης να υποστηρίζονται από τις συντηρητικές εκτιμήσεις εσόδων, τη στιγμή που οι αρχές προχωρούν σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την αύξηση των εσόδων (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φοροδιαφυγής μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών). Η επιτυχής αύξηση των εσόδων θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο δημοσιονομικό χώρο, αν και το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο θέτει κάποια όρια στις πρόσθετες δαπάνες.

Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας εξακολουθούν να επιβαρύνονται, σύμφωνα με τον οίκο, από τις χαμηλές αποταμιεύσεις/επενδύσεις στην οικονομία και τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία, αν και η ισχυρή δέσμευση για μεταρρυθμίσεις (ειδικά στην πλευρά της προσφοράς) θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερης και πιο ανθεκτικής ανάπτυξης.

Η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (17,7 δισ. ευρώ, 7,4% του ΑΕΠ) θα διαρκέσει περισσότερο, καθώς διοχετεύεται μέσω διευκολύνσεων δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτικός κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πιθανό να παραταθεί πέραν του 2026, μειώνοντας τους κινδύνους απότομης επιβράδυνσης της ανάπτυξης το 2027.

Για τις ελληνικές τράπεζες, ο οίκος σημείωσε ότι έχουν διατηρήσει υψηλή ρευστότητα και ισχυρή κερδοφορία, υποστηριζόμενες από τα υψηλότερα επιτόκια, την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και την εκκαθάριση των ισολογισμών. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου αυξήθηκε στο 18,8% στο τέλος του 2023, ελαφρώς μόνο κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης του 19,7%.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Fitch: Διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- της Ελλάδας με σταθερό το outlook

Fitch: Θα αργήσουν να «νιώσουν» τις μειώσεις επιτοκίων τα νοικοκυριά

Κ. Χατζηδάκης: Η περαιτέρω αναβάθμιση από την S&P, απάντηση στη μικρόψυχη κριτική

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News