Business & Finance Σάββατο 1/06/2024, 00:03
OIKONOMIA

Fitch: Διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- της Ελλάδας με σταθερό το outlook

Fitch: Διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- της Ελλάδας με σταθερό το outlook

Ο οίκος Fitch δεν έκανε τελικά καμία κίνηση ως προς την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, διατηρώντας το αξιόχρεο στο ΒΒΒ- (στο χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας) με σταθερή την προοπτική. 

Όπως σημειώνει ο οίκος, η αξιολόγηση της Ελλάδας αντικατοπτρίζει τα επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος και το βαθμό διακυβέρνησης που βρίσκονται πολύ πάνω από το μέσο όρο των χωρών που αξιολογούνται στη βαθμίδα “BBB”, καθώς και την αξιοπιστία της πολιτικής που υποστηρίζεται από τη συμμετοχή στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Αυτά τα δυνατά σημεία αντισταθμίζουν τις αδυναμίες που απορρέουν από την κρίση δημόσιου χρέους, όπως τα πολύ μεγάλα επίπεδα δημόσιου και εξωτερικού χρέους, καθώς και υψηλή – αν και μειούμενη – ανεργία, το χαμηλό μεσοπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης και ορισμένες επίμονες ευπάθειες στον τραπεζικό τομέα.

Ο οίκος προβλέπει συνεχή μείωση του συνολικού ελλείμματος της γενικής  κυβέρνησης στο 0,8% του ΑΕΠ το 2025, με πρωτογενή πλεονάσματα κατά μέσο όρο στο 2,3% το 2024-2025 (από 1,9% το 2023). Οι πρόσφατες επιδόσεις έχουν ενισχυθεί από την ισχυρότερη από το αναμενόμενο εισροή εσόδων και τη συγκράτηση δαπανών, σύμφωνα με την Fitch.

Eπίσης, η Fitch “βλέπει” μια ισχυρή δέσμευση για δημοσιονομική σύνεση, με τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδια της κυβέρνησης να υποστηρίζονται από τις συντηρητικές εκτιμήσεις εσόδων, τη στιγμή που οι αρχές προχωρούν σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την αύξηση των εσόδων (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φοροδιαφυγής μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών). Η επιτυχής αύξηση των εσόδων θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο δημοσιονομικό χώρο, αν και το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο θέτει κάποια όρια στις πρόσθετες δαπάνες.

Αναφορικά με το χρέος, η Fitch εκτιμά ότι ο συνδυασμός ισχυρών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, σταθερού κόστους τόκων και μέτριας ονομαστικής ανάπτυξης θα συνεχίσει να οδηγεί τον δείκτη δημόσιου χρέους/ΑΕΠ χαμηλότερα, στο 147,3% το 2025 (από 161,9% το 2023) και κάτω από 140% το 2028. Αυτό θα αποτελούσε μια ουσιαστική προσαρμογή (ο λόγος είχε φτάσει στο 207% το 2020), ωστόσο θα εξακολουθούσε να αφήνει το χρέος πολύ πάνω από το μέσο όρο των χωρών με πιστοληπτική αξιολόγηση “BBB” (55%) και εκείνων της Ευρωζώνης (89,9%). 

Ως προς την ανάπτυξη, η Fitch αναμένει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα επιταχυνθεί στο 2,3% το 2024 και στο 2,4% το 2025 (από 2% το 2023), πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,1%), βοηθώντας τη χώρα να επιτύχει κάποια σύγκλιση με τα εισοδήματα των προηγμένων χωρών της ζώνης του ευρώ. Η οικονομική ανάπτυξη θα λάβει ώθηση από τις αυξήσεις των πραγματικών μισθών, τη συνεχή αύξηση της απασχόλησης και τις σταθερές επενδύσεις. Η Fitch αναμένει ότι οι επενδύσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης θα επιταχυνθούν, με την απορρόφηση των επιχορηγήσεων να κορυφώνεται στο 3% του ΑΕΠ το 2026 από 1% το 2023, με θετικές επιπτώσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις και την κατανάλωση.

Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας εξακολουθούν να επιβαρύνονται, σύμφωνα με τον οίκο, από τις χαμηλές αποταμιεύσεις/επενδύσεις στην οικονομία και τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία, αν και η ισχυρή δέσμευση για μεταρρυθμίσεις (ειδικά στην πλευρά της προσφοράς) θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερης και πιο ανθεκτικής ανάπτυξης.

Η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (17,7 δισ. ευρώ, 7,4% του ΑΕΠ) θα διαρκέσει περισσότερο, καθώς διοχετεύεται μέσω διευκολύνσεων δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτικός κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πιθανό να παραταθεί πέραν του 2026, μειώνοντας τους κινδύνους απότομης επιβράδυνσης της ανάπτυξης το 2027.

Για τις ελληνικές τράπεζες, ο οίκος σημειώνει ότι έχουν διατηρήσει υψηλή ρευστότητα και ισχυρή κερδοφορία, υποστηριζόμενες από τα υψηλότερα επιτόκια, την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και την εκκαθάριση των ισολογισμών. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου αυξήθηκε στο 18,8% στο τέλος του 2023, ελαφρώς μόνο κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης του 19,7%.

 

 

 

Διαβάστε επίσης:

Fitch: Θα αργήσουν να «νιώσουν» τις μειώσεις επιτοκίων τα νοικοκυριά

Κ. Χατζηδάκης: Η περαιτέρω αναβάθμιση από την S&P, απάντηση στη μικρόψυχη κριτική

ΥΠΕΘΟ: Γιατί δεν αναβάθμισε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα η Moody’s

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News