Business & Finance Παρασκευή 8/09/2023, 23:05
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DBRS: Αναβάθμισε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα

DBRS: Αναβάθμισε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα

Την επενδυτική βαθμίδα έδωσε στην χώρα μας ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS, αναβαθμίζοντας το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB (χαμηλό) με σταθερές προοπτικές, από τη βαθμίδα BB (υψηλό) που ήταν μία βαθμίδα χαμηλότερα από τη λεγόμενη επενδυτική και επίσης με σταθερές προοπτικές. 

Η αναβάθμιση αντανακλά την άποψη του οίκου ότι, σύμφωνα με το εντυπωσιακό ιστορικό της Ελλάδας, οι ελληνικές αρχές θα παραμείνουν προσηλωμένες στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας ότι ο δείκτης του δημόσιου χρέους θα παραμείνει σε πτωτική τροχιά. Τα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την ενέργεια δεν εμπόδισαν το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο να φτάσει σε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ το 2022. Η DBRS αναμένει πλεόνασμα 1,1% φέτος και 2,1% το 2024. Από το αποκορύφωμά του το 2020, ο λόγος του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες, εκ των οποίων 23 ποσοστιαίων μονάδων πέρυσι, επωφελούμενος από τη δημοσιονομική εξυγίανση και την ισχυρή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Η σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και του χρέους ενισχύεται από την ισχυρή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την εφαρμογή ενός συνετού δημοσιονομικού σχεδίου.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες το 2022, η ελληνική οικονομία επέδειξε ανθεκτικότητα, με ανάπτυξη 5,9%, συνοδευόμενη από βελτιώσεις στην αγορά εργασίας και στήριξη από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, καθώς και την ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου. Καθώς συνεχίζει η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, οι επενδύσεις θα παραμείνουν μια σημαντική πηγή ανάπτυξης, αν και υπάρχουν εξωγενή ρίσκα. 

Το βελτιωμένο αξιόχρεο αντανακλά επίσης την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση και τους θεσμούς, μετά τις υλοποιηθείσες μεταρρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, η χώρα επωφελείται από ισχυρή στήριξη και οφέλη χρηματοδότησης σε καιρούς κρίσης, ιδίως με τα νέα εργαλεία που ευρώ που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. 

Το δημόσιο χρέος

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας κορυφώθηκε στο 206,4% του ΑΕΠ το 2020 πριν υποχωρήσει στο 171,3% το 2022, λόγω των βελτιωμένων δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και της υψηλής αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.

Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023, η κυβέρνηση προβλέπει ότι ο δείκτης του δημόσιου χρέους θα συνεχίσει την πτωτική του τάση στο 162,6% το 2023, καταγράφοντας πτώση 43,8 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020 και κινούμενο κάτω από τα επίπεδα του 2012.  Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες μετριασμού του κινδύνου που σχετίζονται με την ευνοϊκή δομή χρέους της Ελλάδας, καθώς ο επίσημος τομέας κατέχει περισσότερο από το 70% του δημόσιου χρέους με πολύ μεγάλη σταθμισμένη μέση διάρκεια λήξης 20 ετών στο τέλος του 2022 και με 100% του χρέους σε σταθερά επιτόκια. 

Παρά το ευνοϊκό προφίλ, η DBRS σημειώνει ότι η βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας βασίζεται κυρίως στην ικανότητά της να επιστρέφει και να διατηρεί πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερούς ρυθμούς αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, καθώς μακροπρόθεσμα το χρέος του επίσημου τομέα θα αντικατασταθεί με χρέος που χρηματοδοτείται από την αγορά και θα είναι ευαίσθητο σε αστάθειες.

Επιπλέον, τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους περίπου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζουν να χρησιμεύουν ως απόθεμα ρευστότητας και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά. 

Τα κόκκινα δάνεια

Σημαντική προσπάθεια έχει γίνει για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 8,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2023 από 12,1% το πρώτο τρίμηνο του 2021, μειωμένος κατά 40,3 ποσοστιαίες μονάδες από την κορύφωσή του τον Ιούνιο του 2017. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις και τις τιτλοποιήσεις δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Ηρακλής ( HAPS), το οποίο έληξε τον Οκτώβριο του 2022.

Η ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών συνέχισε να βελτιώνεται, κυρίως χάρη σε οργανικές κινήσεις. Οίκος σημειώνει ότι η αποτελεσματική διαχείριση και κατανομή των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης από τις τράπεζες, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχει σημειωθεί, τοποθετεί τις τράπεζες στο σωστό δρόμο για την αύξηση της παροχής πιστώσεων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας έτσι την οικονομική ανάκαμψη.

Βασική πρόκληση ωστόσο παραμένει η επίλυση των ιδιωτικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που μεταφέρθηκαν από τους ισολογισμούς των τραπεζών στην πραγματική οικονομία και πλέον διαχειρίζονται οι εταιρείες εξυπηρέτησης πιστώσεων (servicers). Ταυτόχρονα, το δυσκολότερο μακροοικονομικό περιβάλλον και το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών και να οδηγήσει σε νέα κόκκινα δάνεια. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Οι υψηλές τιμές εισαγωγής ενέργειας οδήγησαν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε επιδείνωση. Όμως, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ανάκαμψη του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας είναι παράγοντες μετριασμού της πίεσης. Μέρος του ελλείμματος εξηγείται από διαρθρωτικούς παράγοντες που σχετίζονται με το υψηλό ενεργειακό κόστος και την πράσινη μετάβαση και κάποιοι κυκλικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη μειωμένη ζήτηση και τον επενδυτικό κύκλο.

Ο τουριστικός τομέας ανέκαμψε έντονα το 2022 με τις διεθνείς αφίξεις τουριστών σχεδόν στο 90% των επιπέδων του 2019 και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 99% της χρονιάς ρεκόρ. Ο τουρισμός συνεχίζει να έχει καλές επιδόσεις φέτος με διεθνείς αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του έτους να ξεπερνούν τα επίπεδα του 2019 και του 2022.

Σημειώνεται ότι στις 4 Αυγούστου έδωσε την επενδυτική βαθμίδα και η Scope Ratings αφού αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο σε ΒΒΒ-, ενώ άλλαξε το outlook σε σταθερό από θετικό. Σημειώνεται ότι η Scope όμως δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι αξιολογήσεις της δεν λαμβάνονται τυπικά υπόψιν.

 

moneyreview.gr

 

Διαβάστε επίσης:

Κ. Χατζηδάκης για την επενδυτική βαθμίδα: Σημαντική εξέλιξη σε δύσκολη συγκυρία

Ριμπάουντ στο Χρηματιστήριο μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News