Business & Finance Πέμπτη 15/12/2022, 20:29
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λάμψα: Στα 70,96 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο

Λάμψα: Στα 70,96 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο

Στα 70,96 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Λάμψα στο εννεάμηνο 2022 έναντι 31,64 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους σημειώνοντας αύξηση 124%.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος επηρεάστηκε κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου από την κρίση της πανδημίας του COVID-19. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου & του τρίτου τριμήνου του έτους, παρατηρήθηκε σημαντική ανάκαμψη του τουριστικού προϊόντος, με αποτέλεσμα την σταδιακή επάνοδο της απωλεσθείσας δυναμικής των ξενοδοχείων σε επίπεδο εσόδων. Κατά την διάρκεια του Ιουνίου, έγινε σαφές ότι δυναμική αυτή ενισχύθηκε καταλυτικά, με αποτέλεσμα ήδη ο Όμιλος να βελτιώσει τα συνολικά του έσοδα σε επίπεδα υψηλότερα από την τελευταία αντίστοιχη περίοδο, πριν την κρίση της πανδημίας (2019). Παρόλα αυτά, σημαντικοί παράγοντες του μείγματος πωλήσεων, όπως ο συνεδριακός τουρισμός που έχει πληγεί σημαντικά λόγω του περιορισμού των μεγάλων συναθροίσεων, τα επαγγελματικά ταξίδια που έχουν υποκατασταθεί σχεδόν πλήρως από διαδικτυακή επικοινωνία καθώς και οι κρουαζιέρες που επίσης τροφοδοτούσαν τα ξενοδοχεία έχουν μόλις φέτος αρχίσει να επανακάμπτουν σταδιακά. Οι παραπάνω απώλειες, εξισορροπήθηκαν όμως από την μεγάλη αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό αναψυχής.

Η δραστηριότητα του Ομίλου αποτυπώνεται στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της αγοράς ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας και κατ’ επέκταση του Ομίλου κατά την διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου του 2022. Κατά την περίοδο αυτή παρατηρούνται αρκετές αυξομειώσεις στα συγκριτικά μεγέθη των ξενοδοχείων μεταξύ των δύο χρήσεων, που οφείλονται στον διαφορετικό αριθμό ημερών λειτουργίας τους και στις επί μέρους επιπτώσεις της πανδημίας.

H πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε κατά 77,87% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 65,1% έναντι 36,6% το 2021. Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 24,16% έναντι του 2021, φτάνοντας τα € 210,99 έναντι € 169,93 το 2021. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 120,85% (€ 137,30 έναντι € 62,17 του 2021).

Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 117,21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 202,20%. Το ξενοδοχείο “Athens Capital” εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 124,26%. Το ξενοδοχείο «Sheraton Rhodes» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 151,17%. Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του Ομίλου στην Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε αύξηση κατά 88,17%, το δε «Mercure Excelsior» αύξηση κατά 38,92%. Ειδικά για τα Ξενοδοχεία του Ομίλου, τα στοιχεία ήταν:

Λάμψα: Στα 70,96 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο-1

Οι αρνητικές επιπτώσεις όμως της ενεργειακής κρίσης στην κερδοφορία του Ομίλου είναι σημαντικές. Η αύξηση του κόστους ενέργειας της εταιρείας ήταν € 1,5 εκ. ή 133% σε σχέση με το 2021 και € 1,41 εκ. ή 123% σε σχέση με το 2019. Σημαντικές ήταν και οι αυξήσεις των τιμών σε μία σειρά προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, αναλώσιμα, υλικά κ.λπ.) καθώς και των μεταφορικών εξόδων λόγω της υψηλής αύξησης της τιμής των καυσίμων. Τέλος, παρατηρείται αδυναμία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού και αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας.

Η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε.», στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πολιτικής της, και προς το σκοπό να επικεντρωθεί η δραστηριότητά της σε κεντρικά ξενοδοχεία πόλεων και να ενισχύσει την θέση της τόσο επιχειρηματικά όσο και κεφαλαιακά, προέβη την 3η Αυγούστου 2022 στην υπογραφή συμβολαίων για την πώληση, του ακινήτου επί του οποίου λειτουργεί το Ξενοδοχείο Sheraton Rhodes Resort, που βρίσκεται στην κοινότητα Ιαλυσού Ρόδου, έναντι τιμήματος σαράντα τριών εκατομμυρίων, οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 43.800.000), το οποίο συμπεριλαμβάνει το ακίνητο και τον εξοπλισμό, προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “AZORA FCR RHODES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AZORA FCR RHODES AE». Η ως άνω εταιρεία είναι θυγατρική του Ισπανικού Ομίλου «AZORA GROUP» που δραστηριοποιείται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επενδύσεις ακινήτων. Το τίμημα της πώλησης χρησιμοποιήθηκε εν μέρει για την πλήρη εξόφληση του Ομολογιακού Δανείου της Alpha Bank. Η εταιρεία συνεχίζει την λειτουργία του ξενοδοχείου μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου.

Το αποτέλεσμα του εν λόγω τομέα παρουσιάζεται ως διακοπτόμενη δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ξενοδοχείο είχε αποκτηθεί μέσα από την εξαγορά της Εταιρείας Τουριστικά Θέρετρα, η οποία εν συνεχεία το έτος 2018 συγχωνεύθηκε από την Εταιρεία.

Αναφορικά με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου:

  • Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για την περίοδο 1/1-30/9/2022 ανήλθε σε 70.963χιλ έναντι 31.644χιλ για την περίοδο 1/1-30/9/2022, αυξημένος κατά 124%
  • Το αποτέλεσμα μετά φόρων του Ομίλου για την περίοδο 1/1-30/9/2022 ανήλθε σε 9.553χιλ έναντι 1.266χιλ για την περίοδο 1/1-30/9/2022, αυξημένο κατά 654%
  • Το αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών και τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου για την περίοδο 1/1-30/9/2022 ανήλθε σε 15.335χιλ έναντι 5.362χιλ για την περίοδο 1/1-30/9/2022, αυξημένο κατά 186%
  • Το αποτέλεσμα προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και τόκων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου για την περίοδο 1/1-30/9/2022 ανήλθε σε 21.930χιλ έναντι 11.938χιλ για την περίοδο 1/1-30/9/2022, αυξημένο κατά 84%

Η διακοπείσα δραστηριότητα, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, σημείωσε την περίοδο 1/1-30/9/2022, κύκλο εργασιών 12.064χιλ, ΕΒΙΤ 1.837χιλ και EBITDA 3.401χιλ.

O κύκλος εργασιών , τα κέρδη μετά φόρων , τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) , τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητες για τον Όμιλο και την μητρική

Εταιρεία για το εννεάμηνο του 2022 και τη συγκριτική περίοδο καθώς και για το 3ο τρίμηνο της χρήσης 2022 και της συγκριτικής περιόδου του 2021 παρουσιάζονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι οι διαφορές στο αποτέλεσμα της

διακοπείσας δραστηριότητας σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας, οφείλονται στο γεγονός ότι κατά την εξαγορά της

Εταιρείας Τουριστικά Θέρετρα (ιδιοκτήτριας του Sheraton) τα πάγιά της σε επίπεδο Ομίλου αποτυπώθηκαν σε εύλογη αξία ενώ είχε αναγνωρισθεί και υπεραξία ποσού €3.476 χιλ. η οποία με την πώληση, αποαναγνωρίσθηκε:

Λάμψα: Στα 70,96 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο-2

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 14% και 32% αντίστοιχα σε σύγκριση με την 31/12/2021 .

 

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε ‘000

30/9/2022

31/12/2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

30/9/2022

31/12/2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Ίδια Κεφάλαια

101.215

89.151

14%

90.570

68.585

32%

 

Εντός του 3ου τριμήνου του 2022 έχουν αποπληρωθεί δάνεια ύψους € 28,6 εκ για τον Όμιλο και € 28 εκ. για την μητρική εταιρεία, ενώ η μεταβολή των δανειακών υποχρεώσεων και των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου και της Εταιρείας έναντι της 31/12/2021 έχει ως ακολούθως:

 

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε ‘000

30/9/2022

31/12/2021

30/9/2022

31/12/2021

Τραπεζικός Δανεισμός

99.799

131.935

92.648

123.179

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα

(56.611)

(25.868)

(48.062)

(20.186)

Καθαρός Δανεισμός

43.188

106.067

44.586

102.993

 

Την 30/09/2022 ο Όμιλος παρουσίασε θετικό κεφάλαιο κίνησης ύψους €33.135 χιλ ενώ η Μητρική Εταιρεία ύψους €27.778.

Moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News