Business & Finance Πέμπτη 1/12/2022, 10:26
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 89,4% στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με το 2019

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 89,4% στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με το 2019

Στα 316,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2022, μειωμένος κατά 7,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 32,2 εκατ. ευρώ από 81 εκατ. ευρώ πέρσι λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων προϊόντων προστασίας από τον COVID-19.

Αναλυτικότερα, από τα 32,2 εκατ. ευρώ, τα 22,3 εκατ. ευρώ αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τα 5,3 εκατ. ευρώ αφορούν πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία από τον COVID-19, ενώ διαμορφώθηκαν και έκτακτα κέρδη ύψους 4,6 εκατ. ευρώ.

Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το εννεάμηνο του 2019, όπου υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα, τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 89,4%, καταδεικνύοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τη  σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια  αγορά στο εννεάμηνο του 2022, της μειωμένης ζήτησης και του εξαιρετικά αυξημένου κόστους α’ υλών, ενέργειας και μεταφορικών.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεαμήνο του 2022,  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στην Αμερική, Thrace Linq Inc. 

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 89,4% στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με το 2019-1

Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2022 παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

  • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.
  • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων έργων.
  • Υστέρηση στη ζήτηση στα περισσότερα προϊόντα του αγροτικού τομέα.
  • Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας. Σημαντικά περιορισμένη ζήτηση στα προϊόντα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.
  • Περιορισμένη πτώση του κόστους των πρώτων υλών.
  • Σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου με σημαντικές διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα.
  • Σταθερά αυξημένο μεταφορικό κόστος, με μικρή αποκλιμάκωση σε συγκεκριμένες διαδρομές.
  • Σημαντικά αυξημένο κόστος β’ υλών και υλικών συσκευασίας

Οι προοπτικές 

Αναφορικά με τις προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τις σημαντικά αυξητικές πληθωριστικές τάσεις, σε όλο το εύρος της οικονομίας, αλλά και σε όλα τα κόστη που αποτελούν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας και τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση σε επίπεδο ζήτησης, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνει σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον.

Αναφορικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στο μέτρο του εφικτού, στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο και στις σαφώς δυσχερέστερες συνθήκες, συγκριτικά από τους προηγούμενους μήνες του έτους, λαμβάνοντας μέτρα για να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, με παράλληλη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που προκύπτουν. Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, η σημαντική κάμψη της ζήτησης, ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας και της προσπάθειας μείωσης αποθεμάτων από την πλευρά των πελατών και το εξαιρετικά υψηλό κόστος ενέργειας, αποτελούν παράγοντες που βρίσκονται εκτός του πεδίου επιρροής του Ομίλου και δυσχεραίνουν πολύ σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου για το τέταρτο τρίμηνο, όπως ήταν αναμενόμενο και λόγω της εποχικότητας των κλάδων δραστηριοποίησης, εκτιμάται χαμηλότερη κερδοφορία, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο τρίμηνο του έτους αποτελεί παραδοσιακά το πιο αδύναμο τρίμηνο σε επίπεδο κερδοφορίας.

Ως εκ τούτου, γίνεται η εκτίμηση σχετικά μικρής απόκλισης από το στόχο του προϋπολογισμού αναφορικά με το επίπεδο των Κερδών προ Φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο (€25 εκατ.), ωστόσο η ετήσια κερδοφορία θα παραμείνει σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, όντας υπερδιπλάσια από τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις προσδοκίες, αναδεικνύοντας εκ νέου τη δυναμική του Ομίλου και τις προοπτικές του.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε: «Ο Όμιλος κατάφερε για ακόμα ένα τρίμηνο την επίτευξη σταθερής, βιώσιμης, αλλά και σημαντικά υψηλότερης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, παρά τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία. Θέσαμε βάσεις για μακροπρόθεσμη βελτίωση και ανάπτυξη, εντός συνθηκών έντονης αβεβαιότητας, πληθωριστικών πιέσεων και χαμηλής ζήτησης. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τόσο το προγραμματισμένο όσο και το έκτακτο επενδυτικό πλάνο, συνολικού ύψους €42 εκατ. για το 2022, σε ταμειακή βάση. Οι επενδύσεις του Ομίλου χρηματοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό με ιδίους πόρους, ενώ υλοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα, αλλά και στις λοιπές χώρες δραστηριοποίησης και εντάσσονται στο ευρύτερο τριετές επενδυτικό πλάνο 2020-2022 το οποίο, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει ανέρχεται στα €102 εκατ. Συνεχίζουμε τη δυναμική πορεία ανάπτυξής μας στοχεύοντας στην περαιτέρω αύξηση του όγκου παραγωγής, στη συνεχή βελτίωση του προϊόντικού μίγματος και της κερδοφορίας, καθώς και στην ενίσχυση της δυναμικής σε επίπεδο ανακύκλωσης εντός του πλαισίου ολιστικής βιώσιμης ανάπτυξης για τον Όμιλο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.»

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News