ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Στην τελική ευθεία η νέα εταιρεία καρτών

Εθνική Τράπεζα: Στην τελική ευθεία η νέα εταιρεία καρτών

Τη μεταβίβαση της δραστηριότητας αποδοχής και εκκαθάρισης καρτών καλείται να εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην νέα εταιρεία που έχει συσταθεί με την επωνυμία NBG Pay στο πλαίσιο της συμφωνίας με την EVO Payments για την πώληση του 51%. Η διοίκηση της Τράπεζας δρομολογεί τις τελευταίες κινήσεις του σχεδίου μετασχηματισμού, μετά την οριστική έξοδο από τη στενή εποπτεία της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε. (DG Comp) όπου ήταν η Τράπεζα στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης που έλαβε στο παρελθόν. 

Η απόσχιση του κλάδου αποδοχής καρτών αναμένεται να ολοκληρωθεί το γ΄ τρίμηνο του έτους, οπότε και θα αποφασιστεί η στελέχωση της εταιρείας και η μεταφορά ενός μικρού, όπως φαίνεται, αριθμού εργαζομένων που θα αποδεχθούν τη μετακίνησή τους στη νέα εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από την κ. Χριστίνα Θεοφιλίδη ως πρόεδρο και τον κ. Δημήτρη Πλέσσα ως αντιπρόεδρο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 125.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.500 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Υπενθυμίζεται πως το 100% της συγκεκριμένης δραστηριότητας έχει αποτιμηθεί στα 310 εκατ. ευρώ και η πώληση του 51% στην EVO συμφωνήθηκε έναντι τιμήματος 158 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας κατά περίπου 60 μονάδες βάσης.

Στο πλαίσιο του joint venture που έχει συσταθεί και στο οποίο η ΕΤΕ διατηρεί το 49%, θα υπογραφεί μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία διανομής βάσει της οποίας η Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις λύσεις αποδοχής καρτών που θα παρέχει η νέα εταιρεία, βασισμένες στα εξειδικευμένα συστήματα και προηγμένα προϊόντα της EVO. H EVO είναι εταιρεία με ηγετική θέση στην παροχή τεχνολογιών και υπηρεσιών πληρωμής με παρουσία σε πάνω από 50 αγορές σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας λύσεις πληρωμής σε εμπόρους κάθε μεγέθους, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς σε όλη την υφήλιο.

Στις επόμενες κινήσεις που δρομολογεί η ΕΤΕ είναι η πώληση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων, συμπεριλαμβανομένων και της πώλησης της συμμετοχής στην Probank Leasing, της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της τράπεζας (πρώην FBB) και της πώλησης του χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της NBG Leasing. Η λογιστική αξία προ προβλέψεων των χαρτοφυλακίων μισθώσεων της τράπεζας και της NBG Leasing ανέρχεται στα 76 εκατ. ευρώ και το κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.

Πριν από λίγες μέρες η τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του 100% της θυγατρικής εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο, CAC Coral Ltd, η οποία κατέχει και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων, δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας 325 εκατ. ευρώ στην επενδυτική εταιρεία Bain Capital Credit. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, στην πλειοψηφία του, περιλαμβάνει δάνεια ληξιπρόθεσμα πάνω από 10 χρόνια και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναλλαγή έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της τράπεζας.

Στην εκπνοή του εξαμήνου η τράπεζα υπέβαλε αίτημα για την ένταξη του χαρτοφυλακίου Frontier αξίας 1 δισ. ευρώ στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» και τη λήψη εγγύησης για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας 460 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κατά 40% από επιχειρηματικά δάνεια όλων των κατηγοριών (μεγάλων, μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων), καθώς και δάνεια λιανικής (στεγαστικά κατά 50% και καταναλωτικά κατά 10%). Πρόκειται για 50.000 δάνεια από 25.000 οφειλέτες, με το 80% να συνοδεύονται με εξασφαλίσεις. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, «η ανεύρεση επενδυτή και η αποδοχή του αιτήματος της εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο είναι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη» και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η συναλλαγή θα κλείσει το γ΄ τρίμηνο του έτους. Πρόκειται για τη δεύτερη τιτλοποίηση που υλοποιεί η διοίκηση της ΕΤΕ, επιτυγχάνοντας τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 6,5%.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News