Business & Finance Πέμπτη 19/05/2022, 09:30
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων 25% το α’ τρίμηνο – Οι προοπτικές για το 2022

Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων 25% το α’ τρίμηνο – Οι προοπτικές για το 2022

Αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 25% σε σχέση με πέρυσι κατέγραψε το α’ τρίμηνο του 2022 ο όμιλος Frigoglass ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάκαμψης της ζήτησης και στους δύο κλάδους (επαγγελματική ψύξη – υαλουργία) καθώς και της χαμηλής συγκριτικής βάσης. 

«Παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των πωλήσεων τους πρώτους δύο μήνες του έτους, οι προκλήσεις που δημιούργησε η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματά μας τον Μάρτιο. Λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την αύξηση του κόστους που αυτή συνεπάγεται, καθώς το υφιστάμενο γεωπολιτικό περιβάλλον έχει προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με τις λειτουργικές και τις οικονομικές επιδόσεις του έτους», σχολίασε ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass.

Οι πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης τον Μάρτιο επηρεάστηκαν σημαντικά από ακυρώσεις παραγγελιών στη Ρωσία και από καθυστερήσεις στις παραδόσεις επαγγελματικών ψυγείων σε όλη την Ευρώπη λόγω των δυσλειτουργιών στις μεταφορές, αναφέρει η εταιρεία.

Η Frigoglass κατέγραψε ισχυρή αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 51% (Δημοσιευμένο +56%) ως αποτέλεσμα της δυναμικής ζήτησης και των αναπροσαρμογών στις τιμές. 

Το περιθώριο EBITDA επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών, τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες στην Ουκρανία, καθώς και το λιγότερο ευνοϊκό ενεργειακό μείγμα στη Νιγηρία. 

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν μειωμένες στο τέλος Μαρτίου ως αποτέλεσμα της πτώσης της λειτουργικής κερδοφορίας, των υψηλών αποθεμάτων εξαιτίας καθυστερήσεων στις παραδόσεις επαγγελματικών ψυγείων στην Ευρώπη, και της συσσώρευσης πρώτων υλών για την υποστήριξη της παραγωγής και στους δύο κλάδους 

Το εργοστάσιο στη Ρουμανία

Τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν μετά την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης ύψους 10 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο για υλικές ζημιές από την καταστροφή στο εργοστάσιο στη Ρουμανία. Προβλέπονται εισπράξεις ακόμη 8 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο και τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής που σχετίζεται με την αποζημίωση για τη διακοπή εργασιών (business interruption) λόγω του περιστατικού πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στη Ρουμανία το 2021  

Οι εργασίες ανακατασκευής του εργοστασίου στη Ρουμανία προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το εργοστάσιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ακόμη μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο ενίσχυσης της γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία έως τον Ιούλιο του 2022, και μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο 

Η εταιρεία δρομολογεί τη διαδικασία εξέτασης των στρατηγικών επιλογών της με τη συνεργασία συμβούλων στοχεύοντας στη διαφύλαξη των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και στη βελτίωση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. 

Για τις προοπτικές του 2022 η εταιρεία αναφέρει: 

«Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι επακόλουθες εκτεταμένες και συνεχώς εξελισσόμενες κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ και οι κυβερνήσεις άλλων χωρών επηρέασαν σημαντικά την επίδοση του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σε αυτό το περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα λόγω της επιδείνωσης των πληθωριστικών πιέσεων και των επιπτώσεων από τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σημειώθηκαν ακυρώσεις παραγγελιών, ιδίως από πελάτες στις άμεσα επηρεαζόμενες χώρες.

Επιπλέον, η ικανότητά μας να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω των σημαντικών δυσχερειών στη μεταφορά τελικών και ημιέτοιμων προϊόντων από τη Ρωσία καθώς και των δυσκολιών στην προμήθεια πρώτων υλών για το εργοστάσιό μας στη Ρωσία. Συστηματικά λαμβάνουμε μέτρα και καταρτίζουμε σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για να περιορίσουμε τη διατάραξη της παραγωγής στη Ρωσία και γενικότερα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του προληπτικού σχεδιασμού εναλλακτικών δρομολογίων μεταφοράς, της συνεργασίας με τους προμηθευτές, της ανάληψης πρωτοβουλιών βελτίωσης του προγράμματος παραγωγής και του επανακαθορισμού του ύψους των αποθεμάτων. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι τέτοιες ενέργειες θα είναι ικανές να μετριάσουν τη διατάραξη της παραγωγής.

Σε αυτό το περιβάλλον, αναμένουμε μείωση των πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης κατά το τρέχον έτος, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στη Ρωσία και των περιορισμών της παραγωγής στη Ρωσία και στη Ρουμανία. Η μείωση αυτή αναμένεται εν μέρει να αντισταθμιστεί από τις αυξήσεις τιμών του περασμένου έτους, την περαιτέρω αναπροσαρμογή τους στις αρχές του τρέχοντος έτους και την αυξημένη ζήτηση κυρίως στην Ινδία και στην Αφρική. Στον κλάδο Υαλουργίας, η τρέχουσα δυναμική της αγοράς παραμένει ευνοϊκή, γεγονός που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τον στόχο μας για διψήφια αύξηση των πωλήσεων το 2022, ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης για γυάλινες φιάλες στη Νιγηρία, της αυξημένης εξαγωγικής μας δραστηριότητας καθώς και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών.

Η μείωση των πωλήσεων, οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές πρώτων υλών και στο κόστος μεταφοράς στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης έχουν επηρεάσει, και αναμένεται να συνεχίσουν, την επίδοση μας τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2022. Παρόλο που λαμβάνουμε μέτρα για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο των τάσεων αυτών μέσω αναπροσαρμογών των τιμών και πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους, επί του παρόντος εκτιμούμε, και με βάση εύλογες παραδοχές, ότι οι ανωτέρω τάσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά τη κερδοφορία και τη ρευστότητα μας για το υπόλοιπο του έτους. Συνολικά, η κερδοφορία του Ομίλου θα υποστηριχθεί από τον κλάδο Υαλουργίας το 2022.

Επιπλέον, εμμένουμε στον στόχο μας για κεφαλαιακές δαπάνες ύψους περίπου €60 εκατ. το 2022, από τα οποία €15 εκατ. αφορούν στον κλάδο Υαλουργίας. Στις κεφαλαιακές δαπάνες του 2022 έχει συμπεριληφθεί η προαγορά υλικών που σχετίζονται με την προγραμματισμένη ανακατασκευή ενός κλιβάνου το 2023. Οι κεφαλαιακές δαπάνες που αφορούν στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης σχετίζονται κυρίως με την ανέγερση του κτιρίου και την προμήθεια του εξοπλισμού για το νέο εργοστάσιο στη Ρουμανία. Ως συνέχεια της επιχειρηματικής αβεβαιότητας το 2022 και μεταγενέστερα, που δημιουργήθηκε από την εξελισσόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Frigoglass συνεργάζεται με συμβούλους ώστε να εξετάσει οικονομικές και στρατηγικές επιλογές που στοχεύουν στη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Oμίλου, στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη μεγιστοποίηση της αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Ελληνικές επιχειρήσεις «εγκλωβισμένες» στον πόλεμο της Ουκρανίας

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News