Business & Finance Πέμπτη 12/05/2022, 09:48
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΑΝ: Θετικά ξεκίνησε το 2022 – Αύξηση 22% στον κύκλο εργασιών 

ΤΙΤΑΝ: Θετικά ξεκίνησε το 2022 – Αύξηση 22% στον κύκλο εργασιών 

Σε 454,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΤΙΤΑΝ το α’ τρίμηνο του 2022 καταγράφοντας αύξηση 22,6% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, χάρη αφενός στα υψηλότερα επίπεδα τιμών σε όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του ομίλου και αφετέρου στη σταθερή ζήτηση 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 9,7 εκατ. ευρώ σε 46,4 εκατ. ευρώ, καθώς οι αυξήσεις τιμών αντισταθμίζουν σταδιακά τα υψηλά κόστη. Η ΤΙΤΑΝ μείωσε τις καθερές ειδικές εκπομπές CO2 κατά 6,6% το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ η διοίκηση του ομίλου διατηρεί τις εκτιμήσεις για ισχυρή ζήτηση το 2022 στηρίζοντας τις αυξήσεις τιμών.

«Η χρονιά ξεκίνησε θετικά για τον όμιλο με σταθερή ζήτηση σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και σημαντική αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο είναι αυτό με τις χαμηλότερες πωλήσεις λόγω εποχικότητας και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό για το υπόλοιπο του έτους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ διαμορφώθηκε σε €454,6εκ., σημειώνοντας αύξηση 22,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% σε €46,4εκ., καθώς οι αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα μας τους πρώτους μήνες του χρόνου αντισταθμίζουν σταδιακά την άνοδο των τιμών της ενέργειας και άλλων στοιχείων του κόστους. Στις περισσότερες αγορές έχουμε ήδη ανακοινώσει περαιτέρω αυξήσεις τιμών, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν σε €1,3 εκ. (έναντι €15,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021), λόγω των χαμηλότερων επιπέδων του EBITDA και της αρνητικής επίπτωσης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως λόγω της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας. 

Όσον αφορά στις ελεύθερες ταμειακές ροές υπήρξαν λόγω εποχικότητας εκροές ύψους €34,5εκ. εξαιτίας του χαμηλότερου EBITDA, των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών ύψους €38,9εκ. και των αυξημένων αναγκών για κεφάλαια κίνησης ύψους €50,6εκ. 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθε σε €756,8εκ., επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του Μαρτίου 2021.

Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής – record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής ορίσθηκε για τις 5 Ιουλίου 2022.

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το πρώτο τρίμηνο του 2022

ΗΠΑ: Η αγορά των ΗΠΑ εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική άνοδο, με τις πωλήσεις τσιμέντου να σημειώνουν μεγάλη αύξηση και τη ζήτηση να υπερκαλύπτει ήδη την εγχώρια παραγωγή. Η ζήτηση για κατασκευές κατοικιών παραμένει υψηλή, ενώ υπήρξε ανάκαμψη στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Τα σημαντικά κονδύλια του Ομοσπονδιακού προϋπολογισμού εμφανίζονται στην αυξημένη δραστηριότητα για έργα οδικών υποδομών σε πολλές Πολιτείες. Εν μέσω υψηλότερης ζήτησης πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών τον Ιανουάριο, οι οποίες όμως εφαρμόστηκαν σταδιακά και δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Τα περιθώρια κερδοφορίας επηρεάστηκαν από την άνοδο των τιμών των ναύλων και το κατά συνέπεια υψηλότερο κόστος του εισαγόμενου τσιμέντου, όπως και από την αύξηση των τιμών ενέργειας, των logistics, των πρώτων υλών και άλλων στοιχείων κόστους. Ένας δεύτερος γύρος αυξήσεων των τιμών έχει ήδη ανακοινωθεί για τον Ιούνιο με στόχο να καλυφθεί η αύξηση του κόστους και να αποκατασταθούν τα περιθώρια κερδοφορίας. Οι πωλήσεις τσιμέντων χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα εξελίχθηκαν ανοδικά σε όλα τα κέντρα δραστηριότητας, ενδυναμώνοντας το προβάδισμα της Titan America. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 17,8% σε €267,6 εκ. (αύξηση κατά 9,6% σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε €24 εκ. έναντι €38,5 εκ. πέρυσι.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη: Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς η εγχώρια ζήτηση κινείται ανοδικά και οι αυξήσεις των τιμών απορροφήθηκαν από την αγορά. Η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται τόσο στα αστικά κέντρα με την ανέγερση κατοικιών και ακινήτων, όσο και στην περιφέρεια, με πολλά δημόσια και δημοτικά έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον αντίποδα, η γενικευμένη αύξηση του κόστους των δομικών υλικών έχει επιβραδύνει την έναρξη νέων έργων. Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι ΗΠΑ παραμένουν ο κυριότερος προορισμός εξαγωγών για την Ελλάδα. Όπως στις περισσότερες αγορές, οι τιμές της ενέργειας και του ηλεκτρισμού όπως επίσης και άλλων στοιχείων του κόστους διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες τις οποίες ο Όμιλος αντιμετωπίζει με τιμολογιακές αυξήσεις (στο τέλος του πρώτου τριμήνου πραγματοποιήθηκε μία νέα αύξηση τιμών) όπως και με αποδοτικότερη διαχείριση του κόστους μέσω της μεγαλύτερης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Συγχρόνως, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου, οδηγούν σε περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση 23.0% και διαμορφώθηκε σε €69,9εκ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,7% και ανήλθαν σε €6,3εκ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατηρεί την αναπτυξιακή της πορεία και η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίστηκε με καλό ρυθμό το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι αυξήσεις των τιμών υλοποιήθηκαν με επιτυχία σε όλες τις αγορές και αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις κόστους. Σε αυτή την περιοχή έχουν σημειωθεί μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και ηλεκτρισμού, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται κατά μεγάλο ποσοστό με εισαγωγές και ο Όμιλος προχώρησε πρόσφατα σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών ώστε να ανακτήσει τα περιθώρια κερδοφορίας. Πέραν αυτού ο Όμιλος βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για να διαχειριστεί τις προκλήσεις στοχεύοντας στη συνεχή λειτουργική βελτίωση, μέσω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, μέσω επενδύσεων σε έργα ηλιακής ενέργειας και μέσω άλλων πρωτοβουλιών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών στην περιοχή αυξήθηκε συνολικά κατά 30.0% και διαμορφώθηκε σε €63,7εκ., χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και των τιμών, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν από €11,3εκ. σε €10,7εκ. εξαιτίας της απότομης αύξησης του κόστους ενέργειας.

Ανατολική Μεσόγειος: Η αγορά τσιμέντου στην Αίγυπτο συνεχίζει να κινείται σε αναπτυξιακή τροχιά και το πρώτο τρίμηνο του 2022 σημείωσε αύξηση 4,7%. Ο εξορθολογισμός της παραγωγής που επέβαλε η κυβέρνηση το περασμένο καλοκαίρι μείωσε τη διαφορά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς κι έχει οδηγήσει σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και σε υψηλότερα επίπεδα τιμών. Παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις, κατά τη διάρκεια του τριμήνου η αγορά συνέχισε να βασίζεται στις εκτενείς δημόσιες επενδύσεις για εργατικές κατοικίες και έργα υποδομών. Στην Τουρκία οι μακροοικονομικές προκλήσεις και οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία της χώρας. Η ζήτηση το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε και οι πωλήσεις παρουσίασαν πτώση ενόσω ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 60%, οι κρατικές επενδύσεις περιορίστηκαν, τα κόστη εκτινάχθηκαν και επικράτησε ένας πολύ βαρύς χειμώνας. Οι τιμές του τσιμέντου αυξήθηκαν, καθώς οι παραγωγοί αντέδρασαν γρήγορα προκειμένου να αντισταθμίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €53,4εκ., καταγράφοντας αύξηση 41,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτινάχθηκαν στα €5,4εκ. έναντι €0,2 εκ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Βραζιλία (Κοινοπραξία): Η αγορά της Βραζιλίας αντικατοπτρίζει αφενός τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξανόμενα επιτόκια και αφετέρου την ώθηση που παρέχουν οι επενδύσεις σε εργατικές κατοικίες και σε έργα υποδομών, ιδίως ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Το πρώτο τρίμηνο του έτους η ζήτηση τσιμέντου συνολικά στη χώρα σημείωσε πτώση 2,4%. Ταυτόχρονα, η σημαντική αύξηση των τιμών δεν ήταν επαρκής για να αντισταθμίσει την αύξηση των στοιχείων του κόστους.

Οι προοπτικές 

Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές προκλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει μετά την τελευταία επικοινωνία μας τον Μάρτιο 2022. Ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς ομηρίας λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Ουκρανία, οι οποίες όχι μόνο συνεπάγονται την απώλεια ζωών και τη δοκιμασία πλήθους ανθρώπων, αλλά και επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με τη μορφή πληθωριστικών πιέσεων, προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και εντεινόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Στις ΗΠΑ σε ότι αφορά τον κλάδο των δομικών υλικών, ο τομέας των κατασκευών διατηρεί την ισχυρή δυναμική του, παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες. Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας εξακολουθεί να ενισχύει τη ζήτηση. Ο κλάδος των έργων υποδομής αναμένεται να ενισχύσει σταθερά τη ζήτηση από το 2023 κι έπειτα, καθώς θα αρχίσει πλέον να γίνεται αισθητή η τόνωση από τις μείζονος κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, προς το παρόν, οι προοπτικές στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές οι πιέσεις από πλευράς κόστους εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν και ο Όμιλος θα συνεχίσει να ανταπεξέρχεται αναπροσαρμόζοντας ανάλογα τις τιμές των προϊόντων του, προκειμένου να θωρακίσει και να βελτιώσει τις επιδόσεις του.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News