Business & Finance Παρασκευή 10/09/2021, 18:51
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέρνα Ενεργειακή: Δεν αποδίδει μέρισμα για τη χρήση του 2020

Φωτ. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Την απόφαση να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους, αποφάσισε η ετήσια γενική συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή. Στην ίδια συνέλευση εγκρίθηκαν τα οικομομικά αποτελέσματα όπως και η χρήση για την περυσινή χρονιά. 

Αναλυτικότερα:

Συνεδρίασε σήμερα, 12/07/2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενη η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. για την χρήση 2020.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή κερδών.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2020.

Θέμα 5ο: Εξελέγη ως Ελεγκτής για τη χρήση 2021 η εταιρεία «GRANT THORNTON»,   με αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2020, μετά τυχόν αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 6ο: Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

Θα είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας (1) ανεξάρτητος, και έναν τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Νικόλαος Καλαμαράς, ο  οποίος  δεν  είναι  μέλος  του  Δ.Σ.  και  πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, Γεώργιος Μέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χατζηαρσενίου Δήμητρα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μη εκτελεστικό μέλος.

Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, τα εκλεγέντα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειονότητά τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομολογιακά δάνεια), στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ένα μέλος της, ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς είναι μέλος του Ελληνικού και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΑΜ 1374)-(ID 1521425)και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους. 
Θα έχει διετή (2) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.
 

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Επί του 8ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην πορεία και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News