BUSINESS & FINANCE

Folli Follie: Πυρά από τον προφυλακισμένο Δ.Κουτσολιούτσο-Αναβλήθηκε η γ.σ. 

φωτ. αρχείου

Αναβλήθηκε για 20 ημέρες η ψηφοφορία των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της εξ αναβολής γενικής συνέλευσης της Folli Follie, ύστερα από αίτημα του μετόχου της Δ.Κουτσολιούτσου (παραμένει προφυλακισμένος-όπως και ο γιός του Τζώρτζης, διατηρώντας τις μετοχές τους στην εταιρεία).  Συγκεκριμένα δια του νομικού του εκπροσώπου, ο Δ. Κουτσολιούτσος ζήτησε την αναβολή της ψηφοφορίας των θεμάτων 1 έως 7 της γενικής συνέλευσης, ενώ ζήτησε ενημέρωση για την τύχη των μετοχών της Dufry που απώλεσε η Folli Follie, ύστερα από απόφαση της διαιτησίας. Στη διαδικασία παρέστη και η νομική εκπρόσωπος του Γ. Κουτσολιούτσου που είχε εντολοδοτηθεί να απέχει από τη ψηφοφορία.

Τεκμηριώνοντας το αίτημα της αναβολής, ο εκπρόσωπος του Δ. Κουτσολιούτσου έθεσε σειρά ζητημάτων που έχει η PwC, κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2019 για τις οποίες χορήγησε αρνητικό πιστοποιητικό. Αυτά περιλαμβάνουν την μη ενοποίηση θυγατρικών στοιχείων, το γεγονός ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση του 2019-η έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής είναι ένα από τα θέματα της γ.σ.-, την μη ολοκλήρωση του ελέγχου της Alvarez Marsal, την απώλεια των μετοχών της Dufry που προκάλεσε “τρύπα” 53 εκατ. ευρώ, το ακαδίωκτο της διορισθείσας από το νόμο διοίκησης και την μη παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τη διάθεση των εισπράξεων του ομίλου. Όπως και τη μη διενέργεια απογραφών και την εμφάνιση “φουσκωμένων” ιδίων κεφαλαίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γ. Σάμιος ανέφερε, απαντώντας σε όσα είπε ο εκπρόσωπος του Δ.Κουτσολιούτσου:

«Για να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε για τη χρήση του 2019 έχει γίνει τεράστιος αγώνας για να στηθεί ο ενοποιημένος ισολογισμός του 2017 για τον οποίο πήγαμε σε βάθος μέχρι και το 2015 σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπήρχαν διευθυντές και στελέχη. Και συνέβαιναν κι άλλα παράξενα. Προϋπήρχαν αδυναμίες στο σύστημα και δεχτήκαμε εξώδικο να μην πειράξουμε τα τότε στοιχεία. Ποια; Τα χειρόγραφα στην Ασία; Ή τα παράδοξα μηχανογραφημένα στην Ευρώπη; Η διοίκηση του 2019 αποτελούνταν ακόμη από 10-15 άτομα που ήρθαν και παρήλθαν. Μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να μπορέσει να αποκτήσει ο όμιλος συγκεκριμένη γραμμή και στόχο είναι προφανές ότι δεν δυνατόν, ως εκ θαύματος να ταυτοποιηθούν τα πάντα. Με μιας συρρικνώθηκαν όλες οι δραστηριότητές μας. Η κακή φήμη άφησε τον όμιλο χωρίς τζίρο.  Η εταιρεία έχασε τις 40 από τις 41 μπράντες της».

Για τον έλεγχο της Alvarez Marsal ο κ. Σάμιος είπε: «Ποιος σταμάτησε την έρευνα; Εμείς; Όταν ήρθαμε αυτή είχε σταματήσει. Μήπως μας κατηγορεί (σημ.: ο Δ.Κουτσολιούτσος) επειδή υπογράψαμε τη σύμβαση για τον έλεγχο forensic της PwC; Κάποιοι εμπόδιζαν λυσσαλέα την έρευνα».

Για την μη πραγματοποίηση απογραφών, ο κ. Σάμιος είπε μέχρι και τον Μάιο του 2019 επικεφαλής της ναυαρχίδας των θυγατρικών ήταν ο Δ.Κουτσολιούτσος. «Για τον πλούτο των θυγατρικών έχουν αποφανθεί οι ποινικές Αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» σημείωσε. Για τις απογραφές ο κ. Σάμιος είπε ότι δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν βάσει των ελεγκτικών προτύπων.

Για την απώλεια των μετοχών της Dufry, κατά την γ.σ. αναφέρθηκε ότι οι μετοχές της Dufry παραμένουν δεσμευμένες από τη δικαιοσύνη, γεγονός για το οποίο η Folli Follie έχει ενημερώσει τη UBS που αποτελεί θεματοφύλακα των τίτλων. Σχετικά με το ποσό των 53 εκατ. ευρώ που προκύπτει από την αξία των μετοχών, η διοίκηση της Folli Follie έχει υποστηρίξει ότι θα βρεθούν εναλλακτικές πηγές εσόδων.

Σχετικά με την εκκαθάριση της FF Group Sourcing ο κ. Σάμιος είπε ότι η εταιρεία είχε χρηματοδοτηθεί μέχρι το 2019 με 277 εκατ. δολ. χωρίς να καταστεί κερδοφόρα τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της, “αφού αφαιρεθούν οι απαιτήσεις από αφερέγγυες θυγατρικές της” ήταν αρνητικά κατά 220 εκατ. δολ.

Όσον αφορά τη διαδικασία εξυγίανσης της εταιρείας, όπως ανέφερε, ο κ. Σάμιος, υπογράφηκε και υποβλήθηκε τροποποιημένη συμφωνία προς έγκριση, βάσει όσων έχει ζητήσει η δικαιοσύνη.

Τα θέματα της γενικής συνέλευσης

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης, που αναβλήθηκε, έχουν ως εξής:

1.Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019-31.12.2019.

2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019-31.12.2019, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

3.Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2019-31.12.2019.

4.Εκλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.Συζήτηση επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου κατ’ άρθρον 112 §3 Ν. 4548/2018.

6.Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019.

7.Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 44 §1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017).

8.Ενημέρωση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) Απώλεια των Μετοχών της DUFRYAG, β) Απόφαση εκκαθάρισης της FFGSOURCINGκαι όλου του υπο-ομίλου Ασίας και γ) Συμφωνία Εξυγίανσης με Ομολογιούχους. Το ακόλουθο θέμα προσετέθη κατόπιν αιτήματος του μετόχου, Δημητρίου Κουτσολιούτσου.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News