Business & Finance Δευτέρα 20/05/2024, 11:14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Noval Property: ΑΜΚ έως 43,47 εκατ. με δημόσια προσφορά

Noval Property: ΑΜΚ έως 43,47 εκατ. με δημόσια προσφορά

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 43.470.062,50 ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Noval Property κατά τη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα εκδοθούν έως 17.388.025 νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 2,50 η κάθε μία και η διαδικασία θα γίνει με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Noval Property:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 17ης Μαΐου 2024 αποφάσισε, δυνάμει της εξουσίας που του χορηγήθηκε από την από την 4η Σεπτεμβρίου 2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (€43.470.062,50) (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως δεκαεπτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και είκοσι πέντε (17.388.025) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»).

Η Εταιρεία έχει ήδη υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «Εισαγωγή»).

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε € 2,82 ανά Μετοχή.

Σε συνέχεια της από 5 Οκτωβρίου 2023 ανακοίνωσης της Εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την υπογραφή ομολογιακού δανείου υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας (το «Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΜΟΔ»), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (η «EBRD») και της Εταιρείας, η Εταιρεία ενημερώνει ότι με την παρούσα ανακοίνωση, το ΜΟΔ καθίσταται υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε μετοχές της Εταιρείας (η «Μετατροπή»). Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη Μετατροπή και οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς, παρά μόνον της Εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, η Αύξηση και Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν. 

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους της Αύξησης και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τη διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής θα διαμορφωθεί στο προσεχές διάστημα. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την Αύξηση με επόμενες ανακοινώσεις της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News