ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

FDL Group: Κράτησε τον τζίρο και επέστρεψε σε κέρδη – Αγκάθι το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης

FDL Group: Κράτησε τον τζίρο και επέστρεψε σε κέρδη – Αγκάθι το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης

Ξεπέρασαν τα €83 εκατ. οι πωλήσεις του Ομίλου FDL το 2023 σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 1,03% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2022.  Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε €8,855 εκατ. έναντι €7,053 εκατ. το 2022, ενώ κατάφερε να γυρίσει σε κέρδη € 98 χιλ. Από ζημίες € 1,278 εκατ. την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Ο Όμιλος FDL επένδυσε στην αύξηση των πωλήσεών του στον τομέα των Υπηρεσιών Logistics, προχώρησε σε εξαγορές εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ παράλληλα ανέπτυξε νέους τομείς δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, “έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το στόχο αυτό, η διοίκηση του Ομίλου έθεσε ως στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο την ανάπτυξη της κερδοφορίας του. Πράγματι το 2023 πέτυχε αξιοσημείωτη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, ως συνέπεια των ενεργειών που προέβη η διοίκηση τόσο σε επίπεδο αύξησης της παραγωγικότητας και μείωσης του λειτουργικού κόστους, καθώς και της αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής αλλά και της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων συνεργασίας με προμηθευτές και πελάτες”. Ταυτόχρονα στον τομέα της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων, κατά το δεύτερο κυρίως εξάμηνο του 2023, ο Όμιλος διεύρυνε το εμπορικό του χαρτοφυλάκιο αναπτύσσοντας συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού για την πώληση των προϊόντων τους στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

O Όμιλος κατά την 31/12/2023 παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά €9,9 εκατ.

Σημειώνεται ότι στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης ποσού €5,55 εκατ., τα οποία αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες λειτουργικών μισθώσεων της φετινής χρήσης.

Σημαντική κρίνεται από τη διοίκηση η βελτίωση του δείκτη κεφαλαίου κίνησης πέρυσι, καθώς υπήρξε μείωση της αρνητικής θέσης κατά €2,23 εκατ.ως απόρροια των ενεργειών που πραγματοποίησε η Διοίκηση του Ομίλου. Συγκεκριμένα:

  • Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 εκατ.
  • Βελτιώθηκε η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, καθώς πραγματοποιήθηκαν ενέργειες περιορισμού του λειτουργικού κόστους και αναθεώρησης εμπορικών συμφωνιών. Οι ενέργειες αυτές συνεχίζονται και το 2024, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης.
  • Περαιτέρω ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Την 31/12/2023 υπήρχαν αχρησιμοποίητα χρηματοδοτικά όρια ποσού €4,6 εκατ.

Δανεισμός

Η εταιρεία πέρυσι σύναψε ομολογιακό δάνειο ποσού €3 εκατ., διάρκειας 6 ετών, με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα. Το ποσό του εν λόγω δανείου εκταμιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2023 και κατά την 31/12/2023 το υπόλοιπο ανερχόταν σε €3 εκατ. με τις αποπληρωμές να είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν εντός του 2025.

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου προέβη σε επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων δανεισμού (spread) με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα επιτυγχάνοντας μείωση αυτών, προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της αύξησης των επιτοκίων Euribor.

Στόχος του Ομίλου FDL για το 2024 είναι η λειτουργική του ανάπτυξη στους τομείς που δραστηριοποιείται, και η ενδυνάμωση των ενεργειών που έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2023 με στόχο την περεταίρω βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας.

Συνεργασίες

Στις αρχές της χρονιάς ανακοινώθηκε η συνεργασία του ομίλου FDL με το skroutz. H συνεργασία αφορά στην ενίσχυση της υπηρεσίας Skroutz Last Mile, με την εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων GEEK+ σε τρεις κόμβους τροφοδοσίας της Skroutz στην Ελλάδα.Η FDL είναι αυτή τη στιγμή ο αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της GEEK+ στην Ελλάδα. Η GΕΕΚ+ είναι ηγέτης στις τεχνολογίες ρομποτικής και αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις ρομποτικής για την εξυπηρέτηση παραγγελιών. Υπολογίζεται μάλιστα ότι περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις πολύ μεγάλου βεληνεκούς χρησιμοποιούν τις λύσεις της για να υλοποιήσουν ευέλικτα, αξιόπιστα και αποδοτικά συστήματα αυτοματισμών για αποθήκες και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Η GEEK+, που ιδρύθηκε το 2015, σήμερα έχει περισσότερους από 1.500 υπαλλήλους, με γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την ηπειρωτική Κίνα, τι Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη.

Στο μεταξύ το περασμένο φθινόπωρο, είχαν ανακοινωθεί δύο εμπορικές συνεργασίες του ομίλου: η πρώτη ήταν με την Cerelia προκειμένου να εισάγει προϊόντα της Pop Bakery στην ελληνική και η δεύτερη με την Labori International B.V. για τη διανομή διαδερμικών προϊόντων. Είχε προηγηθεί τον Μάιο του 2023 μία ακόμη σημαντική εμπορική συνεργασία, με την Dr Oetker για τη διανομή πίτσας.

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
TAGS