Business & Finance Τρίτη 30/04/2024, 08:38
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom: Καθαρά κέρδη 18,3 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή

Intracom: Καθαρά κέρδη 18,3 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή

Kερδοφορία κατέγραψε ο όμιλος της Intracom κατά το 2023, με 18,3 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη από το σύνολο των  δραστηριοτήτων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική  Συνέλευση την απόδοση 0,12 ευρώ ανά μετοχή, για 3η  συνεχή χρονιά.

O όμιλος, στην νέα εταιρική του μορφή, καταγράφει επίσης:

–          συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα: € 38,3 εκατ.,

–          ισχυρή ρευστότητα € 162,8 εκατ.,

–          αξία συμμετοχών σε εισηγμένες (29/12/2023): € 122,7 εκατ.

–          σύνολο ενεργητικού € 489,1 εκατ.

–          ενισχυμένα ίδια κεφάλαια στα € 381,3 εκατ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι συμμετοχές της INTRACOM HOLDINGS στην INTRALOT με 7,1% και στην  ΙΝΤΡΑΚΑΤ με 5,09%, κατέγραψαν σημαντικές υπεραξίες ύψους € 20,5 εκατ. και  € 26,8 εκατ. αντίστοιχα, επιδρώντας σημαντικά στην ενίσχυση των μεγεθών της  μητρικής και του Ομίλου.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Σωκράτης Κόκκαλης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, επισημαίνει: «Υλοποιήσαμε με καθολική επιτυχία έναν μεγαλόπνοο δομικό μετασχηματισμό που μας δίνει ιδιαίτερες προοπτικές εντός ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ταχέως μεταβαλλόμενου εθνικού και διεθνούς περιβάλλοντος. Οι νέες θυγατρικές που εντάσσονται πλέον στο δυναμικό του Ομίλου INTRACOM, αποτελούν τους επιχειρησιακούς άξονες του Ομίλου για τα επενδυτικά του σχέδια, με στοχευμένες κινήσεις, σε μια νέα επωφελή περίοδο, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού του, και την επίτευξη ευρύτερων υπεραξιών».

Με σημείο εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2021, τέθηκε σε εφαρμογή η βασική στρατηγική του εταιρικού μετασχηματισμού του Ομίλου, ο οποίος ουσιαστικά ολοκληρώθηκε το 2023, κατόπιν σημαντικών και αποτελεσματικά μεθοδευμένων ενεργειών:

· Την πώληση της INTRACOM DEFENCE (IDE) τον Ιούνιο του 2023, από τη θυγατρική εταιρεία INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l. στην ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES Ltd (IAI),

· Την υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο 2023 με τους βασικούς μετόχους της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό το διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.», για την απόκτηση από την INTRACOM PROPERTIES, 100% θυγατρικής εταιρείας της INTRACOM HOLDINGS, ποσοστού 46,59% της Κ.Λ.Μ. Α.Ε. από τους βασικούς της μετόχους, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην Κ.Λ.Μ. να ανέρχεται σε 74,20%. Από την υποχρεωτική δημόσια πρόταση που ακολούθησε και ολοκληρώθηκε την 25/8/2023, το συνολικό πλέον ποσοστό του Ομίλου ανήλθε σε 87,7%.

· Τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της INTRALOT, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του εμπιστοσύνη στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα και τη διαρκώς εξελισσόμενη τεχνογνωσία της INTRALOT και προσδοκώντας την επίτευξη υπεραποδόσεων. Η συμμετοχή της INTRACOM HOLDINGS στην INTRALOT με 7,1% κατέγραψε σημαντικές υπεραξίες ύψους €20,5 εκατ. επιδρώντας σημαντικά στην ενίσχυση των μεγεθών της μητρικής και του Ομίλου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις των εταιρειών του Ομίλου INTRACOM 

Η INTRACOM HOLDINGS (μητρική εταιρεία), κατέγραψε συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητές της € 8,6 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 14,1 εκατ. τα οποία περιλαμβάνουν κέρδη προερχόμενα από αποτιμήσεις συμμετοχών της όσο και απομειώσεις συμμετοχών και ακινήτων. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν κυρίως από τα κέρδη αποτίμησης της συμμετοχής της στην INTRALOT, ύψους € 20,5 εκατ. Αντίστοιχα, στα ‘Λοιπά Εισοδήματα’ καταγράφηκε κέρδος € 23,4 εκατ. κυρίως από την αποτίμηση της συμμετοχής της INTRACOM HOLDINGS στην INTRAKAT (μετά από φόρους)

Η INTRACOM VENTURES, 100% θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και στοχεύει στη δημιουργία υπεραξίας μέσω χαρτοφυλακίου στοχευμένων επενδύσεων, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος χαρτοφυλακίου και στόχο υψηλής υπεραξίας επενδύσεις, κατέγραψε συνολικό έσοδο από τις δραστηριότητές της € 1,7 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 0,9 εκατ.

Η INTRACOM PROPERTIES, 100% θυγατρική του Ομίλου INTRACOM, είναι εταιρεία επενδύσεων στο χώρο του Real Estate και της διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων. H εταιρεία ενσωματώνει στο ενεργητικό της τον κλάδο ακινήτων της INTRACOM HOLDINGS, καθώς και τη συμμετοχή της στην ΚΛΜ.

Η INTRADEVELOPMENT, εταιρεία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και κατέχει τη συμμετοχή του Ομίλου στην ΚΕΚΡΟΨ, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των επόμενων εγχειρημάτων της.

Τέλος, το αποτέλεσμα του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες, περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της IDE για το διάστημα κατά το οποίο ενοποιείται στον Όμιλο, (ΕΑΤ: – € 3,1 εκατ. ) καθώς και το αποτέλεσμα της πώλησης της IDE για τον Όμιλο (-€ 5,4 εκατ.).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News