ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τιτάν: Συνεχίζει τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία – Οι πράσινοι στόχοι για το 2030

Τιτάν: Συνεχίζει τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία – Οι πράσινοι στόχοι για το 2030

Την πράσινη επένδυση ύψους €26 εκατ. για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου, το εργοστάσιο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι, παρουσίασε χθες σε εκδήλωση η διοίκηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας.

Η επένδυση αυτή επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 150.000 τόνους ετησίως και τη χρήση σχεδόν 200.000 τόνων εναλλακτικών καυσίμων. 

Σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρει η διοίκηση, «η επένδυση αυτή και ο οδικός μας χάρτης για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 54% έως το 2030».

IFESTOS

Η αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου βιομηχανικού μετασχηματισμού που θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση του έργου για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS».  Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του είδους του στην Ευρώπη, που θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής του εργοστασίου Καμαρίου, παράγοντας 3 εκατ. τόνους τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα. Το έργο «IFESTOS», το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει επιχορήγηση ύψους €234 εκατ. από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας.

Τα έως σήμερα επιτεύγματα και τις πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν το εργοστάσιο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι ως ένα από τα μεγαλύτερα, πλήρως ψηφιοποιημένα και πράσινα εργοστάσια τσιμέντου στην Ευρώπη, με ορίζοντα το 2030,  ανέδειξαν ο Πρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Marcel Cobuz, και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Άγγελος Καλογεράκος,  σε μία εεκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωνσταντίνου Σκρέκα, και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η επένδυση στο Καμάρι

Το εργοστάσιο Καμαρίου είναι η συνέχεια του – ιστορικά – πρώτου εργοστασίου της εταιρίας, στην Ελευσίνα.  Ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευών στην Αττική, καθώς και για να δημιουργήσει, μαζί με την Ελευσίνα, ένα παγκόσμια ανταγωνιστικό εξαγωγέα τσιμέντου.  Ακόμα και σήμερα, 3/4 της παραγωγής του εργοστασίου εξάγεται, κυρίως στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Το εργοστάσιο βρίσκεται ήδη τα τελευταία δύο χρόνια σε φάση μετασχηματισμού, με στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Το έργο το οποίο εγκαινιάζεται σήμερα, η έναρξη λειτουργίας προασβεστοποιητή (calciner), μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας αιχμής, είναι ένας ακόμα σταθμός σε αυτή την πορεία που θα καταλήξει στην πλήρη ανακατασκευή της παραγωγικής διαδικασίας για τη δημιουργία τσιμέντου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.  Αυτή η φάση της επένδυσης άγγιξε τα €26 εκατ. 

Στόχος, σε βάθος χρόνου, είναι η παραγωγή 3 εκατ. τόνων τσιμέντου μηδενικού άνθρακα, καλύπτοντας τις ανάγκες, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και άλλων αγορών, συνεχίζοντας την δυναμική των εξαγωγών. Σήμερα, με την επένδυση στον προασβεστοποιητή, καθώς και με τις υπόλοιπες επενδύσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, το εργοστάσιο θα παράξει τσιμέντο με 150.000 τόνους μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ετησίως, περιορίζοντας τη χρήση των ορυκτών καυσίμων μόλις στο 30%.

Ταυτόχρονα, η λειτουργία του προασβεστοποιητή μπορεί να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λύση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής (στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων), μειώνοντας αντίστοιχα την ανάγκη ταφής τους. 

Καινοτόμες λύσεις για τις κατασκευές του μέλλοντος

Παράλληλα με αυτή την επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη, ο Όμιλος αναπτύσσει μια σειρά καινοτόμων λύσεων για τις κατασκευές του μέλλοντος.   

Βελτιστοποιεί την παραγωγική διαδικασία, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση των μύλων και των κλιβάνων, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητά τους και μειώνοντας κατά περίπου 10% τις ανάγκες σε ενέργεια.  Το εργοστάσιο αλλάζει έτσι πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του, ενσωματώνοντας τις πιο πρωτοποριακές λύσεις της ψηφιακής επανάστασης.

Δημιουργεί πράσινα προϊόντα, έχοντας επιτύχει ήδη 25% χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή. Μέχρι και η συσκευασία αλλάζει, ώστε να μπορεί να απορροφηθεί μέσα στο τελικό προϊόν, με μηδενικά απόβλητα.

Επίσης, καινοτομεί σε νέες μεθόδους κατασκευής, όπως η εκτύπωση με την μέθοδο 3D printing, έχοντας στο εργοστάσιο μονάδα που τυπώνει κατασκευές, αναπτύσσοντας την τεχνολογία. Μια τεχνολογία που φιλοδοξεί να μειώσει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα των κτιρίων, χρησιμοποιώντας λιγότερο, αλλά πιο εξειδικευμένο, τσιμέντο, σε ανταγωνιστικό κόστος.

Το όραμα, όμως, ολοκληρώνεται με το πρόγραμμα Ήφαιστος (IFESTOS). Μια επένδυση που σχεδιάζεται τώρα, με πάνω από €230 εκατ. στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, η οποία θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής, 1,9 εκατομμύρια τόνους CO₂ ετησίως. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΤΙΤΑΝ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση,  σήμερα, σε μετατροπή υφιστάμενης παραγωγής εργοστασίου σε μηδενικού άνθρακα σε όλη την Ευρώπη. Η επένδυση συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στηρίζει την ελληνική ανταγωνιστική βιομηχανία και την επιχειρηματική εξωστρέφεια. Και προσφέρει το απόλυτα πράσινο προϊόν για τις ελληνικές κατασκευές του μέλλοντος.

Το πλάνο δράσεών του, με ορίζοντα το 2030, θα καταστήσει το εργοστάσιο Καμαρίου ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσιο τσιμέντου με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και πλήρως ψηφιοποιημένη λειτουργία στην Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για τη μείωση κατά 54% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ΕΣΕΚ). 

Digitalization

Επιπλέον ο όμιλος στοχεύει στο να καταστεί ψηφιακά αυτόνομος μέσα από συγκεκριμένες τεχνολογίες που ως επί το πλείστον αναπτύσσονται στην Ελλάδα.
Μέσω του “Real time optimizer” (RTO) μιας υπηρεσίας που αφορά αισθητήρες ελέγχου εξοπλισμού ο Τιτάνας εστιάζει στην μεγιστοποίηση παραγωγής, βελτιστοποίησης λειτουργίας και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει εγκατασταθεί στο εργοστάσιο του Καμαριού και σιγά σιγά τοποθετείται και στις άλλες μονάδες του ομίλου (Ελλάδα, Βαλκάνια, Τουρκία και Αίγυπτος) με στόχο έως το 2025 να εφαρμόζεται καθολικά. Εκτιμάται δε, πως αυτό θα αποφέρει €20 – €25 εκατ. cash flow στον όμιλο ανά έτος.

Μια ακόμα καινοτομία είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση που έχει αναπτυχθεί από τον όμιλο και δίνει, όπως αναφέρθηκε, “πρωτοφανή σχεδιαστική ελευθερία”. Η 3D printing μπορεί να συναρμολογηθεί εκ νέου σε οποιαδήποτε τοποθεσία εντός δύο ημέρων και στηρίζεται σε λογισμικό, το οποίο μετατρέπει το αρχιτεκτονικό σχέδιο σε κώδικα εκτύπωσης.

Συνολικά, η διοίκηση του ομίλου εστιάζει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα με επιτάχυνση της χρήσης ψηφιακών και νέων τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων είναι: 

– η πιλοτική παραγωγή θερμικά ενεργοποιημένης αργίλου στην Ελλάδα (στο εργοστάσιο της Πάτρας), για λύσεις πράσινου τσιμέντου
– η πλήρως ψηφιοποιημένη γραμμή παραγωγής για μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε εργοστάσια ναυαρχίδες όπως αυτά του Καμαριού και του Pennsuco στο Μεξικό
– νέες λύσεις δόμησης, με λύσεις τρισδιάστατης εκτύπωσης με τσιμέντο σε ΗΠΑ και Ελλάδα

Επενδύσεις

Ο όμιλος προέβη πέρυσι σε σημαντικές επενδύσεις με κύριο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσα από σειρά έργων σε όλες τις αγορές του ομίλου, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Περισσότερες από τις μισές επενδύσεις κατευθύνθηκαν στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος 2021-2023, ύψους $300 εκατ.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €224 εκατ., έναντι €241,9 εκατ. το 2022, ενώ προτεραιότητα δόθηκε σε επενδύσεις με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων, τη βελτίωση του κόστους, τη μετάβαση σε χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών, τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και σε έργα logistics.

Αυξημένα ποσά διατέθηκαν, επίσης, σε ψηφιακές τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα τα επενδυτικά έργα αύξησης της αποθηκευτικής χωρητικότητας βελτίωσαν τις δυνατότητες διακίνησης και συνέβαλαν στην αποσυμφόρηση των δικτύων διανομής του ομίλου.

Και για φέτος το Capex του ομίλου Τιτάνα ανέρχεται στα €200-€250 εκατ., με την διοίκηση του ομίλου να στοχεύει έως και το 2026 να διατηρήσει το ύψος του επενδυτικού πλάνου σε αυτά τα επίπεδα.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News