Business & Finance Τετάρτη 13/03/2024, 09:50
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τιτάν: Νέο ρεκόρ τζίρου και αύξηση 145% στα κέρδη το 2023

Τιτάν: Νέο ρεκόρ τζίρου και αύξηση 145% στα κέρδη το 2023

Το τρίτο συνεχόμενο έτος πωλήσεων-ρεκόρ ήταν το 2023 για την Τιτάν. Ειδικότερα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2.547 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 145%, στα 268,7 εκατ. ευρώ.  

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε: 

– Πωλήσεις αυξημένες κατά 11,6%. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συνέβαλαν πάνω από 90% στις πωλήσεις και στην κερδοφορία του Ομίλου.

– Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023, €540,3 εκ. (αύξηση 63,1%), με ενισχυμένα περιθώρια κέρδους. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, τις ενισχυμένες τιμές καιτη βελτιωμένη απόδοση διαχείρισης του ενεργειακού κόστους.

– Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €268,7 εκ. (+145%), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,6 ανά μετοχή. Η απόδοση στα μέσα απασχολούμενα κεφάλαια (ROACE) ανήλθε σε 16,9%.

– Ο δείκτης δανεισμού μειώθηκε σε 1,2x, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €137 εκ. σε €660 εκ., παρά τις υψηλές επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες στόχευσαν σε έργα αύξησης της δυναμικότητας, την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και logistics. Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα σε «ΒΒ με θετική προοπτική» και ο οίκος Fitch αξιολόγησε με «ΒΒ+».

– Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 11kg σε 608 kg/t τσιμεντοειδούς προϊόντος λόγω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και του μειωμένου δείκτη κλίνκερ-τσιμέντου. Το ποσοστό πράσινων προϊόντων αυξήθηκε σε 23,4%.

– Ο Όμιλος συμπεριλήφθηκε για συνεχόμενη χρονιά στις εταιρείες που αξιολογήθηκαν με «Α» από τον CDP και βαθμολογήθηκε με «ΑΑ» από την MSCI ESG, γεγονός που επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό ρόλο της εταιρείας σε θέματα που σχετίζονται με την εταιρική διαφάνεια και την κλιματική αλλαγή.

– Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης ύψους €234 εκ. με το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για το πρωτοποριακό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS» που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

– Επισπεύδεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτυγχάνοντας αύξηση παραγωγικότητας και μείωση του ενεργειακού κόστους. Τα συστήματα βελτιστοποίησης παραγωγής σε πραγματικό χρόνο (RTO) εγκαταστάθηκαν στα περισσότερα εργοστάσια ενώ τα συστήματα για την πρόβλεψη βλαβών σε όλα.

– Για το 2023, προτείνεται διανομή μερίσματος €0,85 ανά μετοχή, αυξημένη κατά 42% σε σχέση με το 2022.

– Οι προοπτικές για το 2024 είναι θετικές, στοχεύοντας σε βελτιωμένες πωλήσεις και τιμές στις ισχυρές αγορές της στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωση νέων επενδυτικών έργων θα βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους. 

O Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου, δήλωσε: 

«Οι εξαιρετικές επιδόσεις αντικατοπτρίζουν την συνεχή εστίαση του Ομίλου στην υλοποίηση της στρατηγικής  του, ξεπερνώντας τις επιδόσεις της αγοράς στοχεύοντας παράλληλα σε περαιτέρω ανάπτυξη. Το 2023  ενισχύσαμε την παρουσία μας στις κύριες αναπτυσσόμενες αγορές, πετύχαμε σημαντικές βελτιώσεις στην  αποδοτικότητα και διευρύναμε τις λύσεις που παρέχουμε, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες και  εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας. Τα αποτελέσματα προέρχονται από την εμπειρία των ανθρώπων  μας που εργάζονται σκληρά στοχεύοντας σε συνεχή ανάπτυξη και βοήθησαν τον Όμιλο να πετύχει αυτές τις  εξαιρετικές επιδόσεις. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα επιτεύγματα και παράλληλα συνεχίζουμε την πορεία  μας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, αξιοποιώντας τις  «Στρατηγικές Κατευθύνσεις Πράσινης Ανάπτυξης» και προσφέροντας σε όλους του συμ-μετόχους μας μακροπρόθεσμη βιώσιμη αξία».

Ο Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της TCI και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου δήλωσε: «Κοιτάζοντας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, είμαστε περήφανοι που πετύχαμε ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας. Παρά τις παγκόσμιες μακροοικονομικές προκλήσεις, όλες οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε κατέγραψαν και πάλι μεγάλα ποσοστά αύξησης κερδών EBITDA, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων, τις ενισχυμένες τιμές, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη βελτιωμένη διαχείριση του ενεργειακού κόστους. Μειώσαμε στο μισό τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA και πετύχαμε υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους μας. Παράλληλα, συνεχίσαμε να υλοποιούμε τις επενδύσεις μας σε έργα ανάπτυξης, ενεργειακής απόδοσης και logistics, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη δέσμευση, τη δυναμική και την αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου».

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News