Business & Finance Τρίτη 27/02/2024, 10:21
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia: Καθαρά κέρδη 7,2 εκατ. το 2023 – Αύξηση 26% στα έσοδα

Premia: Καθαρά κέρδη 7,2 εκατ. το 2023 – Αύξηση 26% στα έσοδα

Κατά 13% αυξήθηκε το 2023 η αξία των επενδύσεων της Premia Properties έναντι του 2022, φτάνοντας τα 307,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση του 2023, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26% και η λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) κατά 62%.
σε ενοποιημένη βάση.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα επηρεαζόμενα κυρίως από τις χαμηλότερες αναπροσαρμογές επενδύσεων σε εύλογη αξία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν στα 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. ευρώ το 2022.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

 • 51 ακίνητα και περ. 384 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον Όμιλο με τη συνολική αξία
  επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 307,2 εκ., αυξημένη κατά 13% σε σχέση με το 2022.
 • Προσθήκη νέων ακινήτων και έναρξη σημαντικών έργων εντός του 2023. Αποκτήθηκαν δύο (2) νέα επενδυτικά ακίνητα (εγκαταστάσεις ΙΟΛΗ και κτίριο προς μετατροπή σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη) ) καθώς και ένα όμορο με το Athens Heart οικόπεδο το οποίο εντάσσεται στο σχεδιασμό αξιοποίησης του ακινήτου. Εντός του 2023, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2024, η μετατροπή του εμπορικού κέντρου Athens Heart σε πράσινο συγκρότημα γραφείων περ. 26.500 τ.μ. που θα στεγάσει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ καθώς και η προαναφερθείσα μετατροπή του ακινήτου στην Ξάνθη σε σύγχρονη φοιτητική εστία δυναμικότητας 102 δωματίων.
 • Επενδύσεις σε υφιστάμενα ακίνητα και ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Εντός του 2023:
  α) ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο ακίνητο της Εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με
  μισθωτή τη Leroy Merlin, β) η επέκταση ακινήτου στην Παιανία με μισθωτή την Pepco και γ) η
  επέκταση ακινήτου στον Ασπρόπυργο με μισθωτή την Friesland. Επιπλέον, το Οκτώβριο 2023
  ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου της Εταιρείας στο Βοτανικό με σημαντικό κέρδος.
 • Συμμετοχή σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ακινήτων των τελευταίων ετών στην
  Ελληνική αγορά. Τον Φεβρουάριο 2023 υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για την μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («Skyline») από τον όμιλο ALPHA BANK στο επενδυτικό σχήμα «P&E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» στο οποίο η PREMIA συμμετέχει με ποσοστό 25% ενώ με 75% συμμετέχει ο όμιλος DIMAND. Η σύναψη συνεργασιών με εγνωσμένου κύρους συνεταίρους αποτελεί βασική προτεραιότητα της PREMIA όπως αποδεικνύει και η πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στον κλάδο των οινοποιιών τον Ιανουάριο 2024.
 •  Αύξηση εσόδων κατά 26% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 62%. σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με το 2022. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε
  χαμηλότερα επίπεδα επηρεαζόμενα κυρίως από τις χαμηλότερες αναπροσαρμογές επενδύσεων σε εύλογη αξία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
 • Υψηλά συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους €45,0 εκ. για τον Όμιλο και υγιής
  χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €147,2
  εκ., τον καθαρό δανεισμό σε €154,6 εκ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε € 356,1 εκ. Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της PREMIA επιβεβαιώθηκε από την ICAP CRIF Α.Ε. η οποία τον Οκτώβριο 2023, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης, διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A.
 • Χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Κατά το 2023, η PREMIA υπέγραψε δανειακές
  συμβάσεις για τα υπό ανάπτυξη έργα της (Athens Heart και Ξάνθη) εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις ύψους έως €19,8 εκ. από το RRF.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News