ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βρεφικό γάλα: Από 1η Μαρτίου το πλαφόν – Πώς διαμορφώνεται, τα πρόστιμα

Βρεφικό γάλα: Από 1η Μαρτίου το πλαφόν – Πώς διαμορφώνεται, τα πρόστιμα

Εντός των επόμενων δέκα ημερών καλούνται οι εταιρείες που παράγουν και εμπορεύονται γάλα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας να αποστείλουν στη ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς) τα στοιχεία καθορισμού του ύψους του λειτουργικού κόστους προκειμένου να εφαρμοστεί από την 1η Μαρτίου 2024 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Αυτό προβλέπει η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση θέτει περιορισμό και στο λειτουργικό κόστος, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί τεχνητή διόγκωσή του. 

Σύμφωνα με την απόφαση το μικτό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης στην κατηγορία αυτή προϊόντων βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών. Επίσης δεν μπορεί το λειτουργικό κόστος της οικείας κατηγορίας να υπερβαίνει το μέσο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας δημοσιευμένης οικονομικής χρήσης, προσαυξημένο κατά 60%.

Σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω ρύθμισης επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ημερών που μεσολάβησαν από την 1η Μαρτίου 2024 μέχρι και την ημέρα κατά την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και το ύψος του μικτού κέρδους της επιχείρησης στην ενιαία κατηγορία των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας δημοσιευμένης οικονομικής χρήσης. 

Σε περίπτωση που η υπέρβαση στο προβλεπόμενο κέρδος είναι μέχρι 1% επιβάλλεται άπαξ η ποινή της σύστασης και όχι πρόστιμο. Ωστόσο, σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης με τη σύσταση το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 20%. Σε περίπτωση απόκρυψης ή προσκόμισης παραποιημένων στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το 1% του κύκλου εργασιών της κατά τη διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2022. Ωστόσο, εάν η επιχείρηση προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία εντός 10 ημερών δεν της επιβάλλεται πρόστιμο για αυτό τον λόγο. 

Σημειώνεται ότι ακόμη εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή της μείωσης των εκπτώσεων κατά 30% των προμηθευτών προς τους λιανεμπόρους και της μεταφοράς του οφέλους στην τιμή καταναλωτή. 

Διαβάστε επίσης: 

Σκρέκας: Σε εφαρμογή 4 μέτρα κατά της ακρίβειας – Ερχονται βαριά πρόστιμα για το βρεφικό γάλα

Στη Βουλή η τροπολογία του υπ. Ανάπτυξης με τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας – Τι προβλέπει

Πρόστιμο 561.000 ευρώ σε εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News