Business & Finance Πέμπτη 28/12/2023, 17:49
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Helleniq Energy: Διορισμός 3 μελών του ΔΣ από το Δημόσιο – Aυξημένο μέρισμα το 2023

Helleniq Energy: Διορισμός 3 μελών του ΔΣ από το Δημόσιο – Aυξημένο μέρισμα το 2023

Πρόβλεψη για καταβολή αυξημένου μερίσματος για τη χρήση του 2023 έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της HelleniQ Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, στο πλαίσιο της σημερινής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

«Το 2023 ήταν μια καλή χρονιά. Θεωρώ ότι τον Φεβρουάριο του 2024 που θα δούμε τα αποτελέσματα της χρήσης, θα έρθει πρόταση για αυξημένο μέρισμα», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Σιάμισιης, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 95,26% την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο θα διορίζει 3 αντί για 4 μέλη του ΔΣ, καθώς η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ιδιωτική τοποθέτηση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έπεσε κάτω από το 35% (συγκεκριμένα στο 31,18%).

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι ορισμένοι από τους νέους μετόχους ρευστοποίησαν άμεσα τη συμμετοχή τους, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ανέφερε ότι το 70-80% των νέων μετοχών διοχετεύθηκε σε επενδυτικά ταμεία από τα οποία κάποια, πράγματι, επέλεξαν να πουλήσουν σχετικά άμεσα. «Είναι μια τακτική την οποία βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις συναλλαγές. Έτσι, κάποιος κατοχυρώνει ένα κέρδος, από την άλλη, ταυτόχρονα, αυξάνεται η ρευστότητα της μετοχής, καθώς οι νέες μετοχές έρχονται στην αγορά. Είδαμε ότι πολλοί από τους επενδυτές, που δεν κατάφεραν να μπουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, προσπαθούν να βρουν μετοχές στην αγορά» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι δεν υπάρχει σκέψη αυτή τη στιγμή για αγορά ιδίων μετοχών, ενώ σε σχέση με την πώληση του διυλιστηρίου της Lukoil στη Βουλγαρία, επανέλαβε ότι η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα αντιδράσει ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, καθώς και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο εξαγοράς του εν λόγω διυλιστηρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Helleniq Energy για τη σημερινή γενική συνέλευση:

Η «HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 28η Δεκεμβρίου 2023, στις 15.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ΄αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 221 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 251.354.395 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση για το μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Α. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των παραγράφων 2 εδάφιο (α) και 11 του άρθρου 20 (Εκλογή – Σύνθεση- Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να διορίζει τρία (3) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο κεφάλαιό της άμεσα ή έμμεσα μέσω του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», αντιπροσωπεύει ποσοστό κάτω από το 35% αλλά πάνω από το 25% των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Β. Εξουσιοδοτήθηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου και Βασίλειος Τσάιτας, Group CFO προκειμένου ενεργώντας ο μεν πρώτος ατομικώς οι δε λοιποί ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μετα πληρεξουσίους δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για τον σκοπό αυτό.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 251.354.395 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ: 239.435.039 / 95,26 %

κατά: 11.896.269 / 4,73 %

αποχή: 23.087 / 0,01 %

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News