ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακτοπλοΐα: Σε ρότα απορρόφησης η ΑΝΕΚ από την Attica Group

Ακτοπλοΐα: Σε ρότα απορρόφησης η ΑΝΕΚ από την Attica Group

Στην τελική ευθεία εισήλθε η διάσωση της ΑΝΕΚ από την Attica Group, η οποία θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς ομίλους διεθνώς, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου Shippax. Τα διοικητικά συμβούλια των δύο ελληνικών επιχειρήσεων, μετά και την οριστική έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποφάσισαν χθες να προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις των μετοχών τους την έγκριση της συμφωνίας. Οι εν λόγω γενικές συνελεύσεις αναμένεται να συγκληθούν το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και εφόσον αποφανθούν θετικά, η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του χρόνου και στο Χρηματιστήριο.

Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica έρχεται ένα χρόνο μετά τη συμφωνία των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών με τους πιστωτές για απομείωση των υποχρεώσεων της ΑΝΕΚ, εξαγορά του χρέους της ΑΝΕΚ έναντι 80 εκατ. από την Attica Group, αποπληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεων προς τους υπόλοιπους πιστωτές και προμηθευτές, και ανταλλαγή των μετοχών της ΑΝΕΚ με νέες μετοχές της Attica Group.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο εταιρειών, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι 0,1217 μετοχές της Attica για κάθε μία μετοχή της ΑΝΕΚ ή 8,2 μετοχές της ΑΝΕΚ για κάθε μία της Attica. Με βάση αυτή τη σχέση ανταλλαγής που βρίσκεται στον μέσο όρο του εύρους της αποτίμησης που έκανε η PWC, οι σημερινοί μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα ελέγξουν το 11,3% του μετοχικού κεφαλαίου του νέου ενοποιημένου σχήματος. Επιπλέον, αυτή η σχέση ανταλλαγής αντιστοιχεί σε υπερτίμημα της τάξης του 25% σε σχέση με τη χρηματιστηριακή τιμή της ΑΝΕΚ τη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι περίπου το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ κατέχουν σήμερα οι πιστώτριες τράπεζες, άλλο ένα 23% η Varmin, ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται στα χέρια της ελεύθερης διασποράς, δηλαδή κυρίως ιδιωτών μικροεπενδυτών από την Κρήτη. Με βάση την αποτίμηση της PWC, η καθαρή αξία της Attica μετά από υποχρεώσεις ανέρχεται μεταξύ 559,2 εκατ. και 634,5 εκατ. ή 2,59 έως 2,94 ευρώ ανά μετοχή. Να σημειωθεί πως η εν λόγω αποτίμηση βασίζεται σε στοιχεία του πρώτου εννεαμήνου του 2023 και έτσι εάν συνυπολογιστούν οι υποχρεώσεις της, η αξία της επιχείρησης (enterprise value) διαμορφώνεται στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η αποτίμηση της ΑΝΕΚ, μετά και την απομείωση των υποχρεώσεών της που θα γίνει στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους πιστωτές, προσδιορίζεται μεταξύ 71,4 εκατ. και 82,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,32 έως 0,37 ανά μετοχή. Οσον αφορά την αξία της επιχείρησης (enterprise value) της ΑΝΕΚ με τον αναλογούντα εναπομείναντα δανεισμό προσδιορίζεται στα 175 εκατ. περίπου, εξηγούν πηγές της αγοράς βασιζόμενες στα κείμενα για τη που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η σχέση ανταλλαγής μετοχών διαμορφώνεται σε εύρος τιμών από 0,108 μετοχές της Attica για κάθε μία της ΑΝΕΚ έως και 0,1409 μετοχές της Attica για κάθε μία της ΑΝΕΚ. Και έτσι η προτεινόμενη προς τις γενικές συνελεύσεις των δύο ομίλων σχέση ανταλλαγής προσδιορίστηκε στα 0,1217.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News