ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Real estate: Σε νέα πράσινα κτίρια επενδύουν οι ΑΕΕΑΠ

Real estate: Σε νέα πράσινα κτίρια επενδύουν οι ΑΕΕΑΠ

Η αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, η επένδυση σε τομείς της αγοράς ακινήτων με υψηλή ζήτηση και ενοίκια, η διαχείριση του λειτουργικού κόστους και η υιοθέτηση εργαλείων για τη διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου, συνθέτουν το μείγμα της στρατηγικής που ακολουθούν σήμερα οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ).

Οπως ανέφεραν οι επικεφαλής πέντε εταιρειών του κλάδου στο 4ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης, που πραγματοποίησε η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, οι ΑΕΕΑΠ εστιάζουν στην αντιστάθμιση του επενδυτικού ρίσκου, που έχει προκύψει λόγω των υψηλών επιτοκίων και σε μικρότερο βαθμό και του πληθωρισμού.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρις Καρυτινός, διευθύνων σύμβουλος της Prodea Investments, «η σημερινή συγκυρία είναι πρωτοφανής για τη χώρα μας, καθώς έχουμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό από άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αλλά όπως κι εκείνες καλούμαστε να λειτουργήσουμε σε περιβάλλον πολύ υψηλών επιτοκίων. Ταυτόχρονα, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα δεν έχουν μειωθεί όπως στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην είμαστε ιδιαίτερα ελκυστικοί ως επενδυτικός προορισμός για κάποιον που επενδύει στις διεθνείς αγορές», σημείωσε ο κ. Καρυτινός. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι αυτή ακριβώς η διατήρηση των τιμών σε υψηλό επίπεδο περιορίζει τελικά και τις συναλλαγές, καθώς υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες των πωλητών και τις δυνατότητες επιθυμίες των αγοραστών.

Σύμφωνα με τον Τάσο Καζίνο, διευθύνοντα σύμβουλο της Trastor ΑΕΕΑΠ, «οφείλουμε να εστιάσουμε στις ταμειακές ροές, δηλαδή το ύψος των ενοικίων, το κόστος δανεισμού και τα λειτουργικά μας έξοδα, ώστε να περιορίσουμε τις συνέπειες από την αύξηση του κόστους δανεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΑΕΕΑΠ στρέφονται σε κατασκευές νέων και πράσινων κτιρίων, τα οποία καταγράφουν υψηλή ζήτηση. Επίσης, γίνονται κινήσεις για μείωση του κόστους δανεισμού, όπως εργαλεία αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου, χαμηλότερη μόχλευση και επιμήκυνση της διάρκειας του δανεισμού».

Ενα ακόμη σημαντικό «εργαλείο» που χρησιμοποιούν οι εταιρείες αφορά τα δάνεια που μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία προσφέρουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και καλύπτουν δαπάνες που συνδέονται με την ενεργειακή αναβάθμιση και την προστασία του περιβάλλοντος. Οπως τόνισε η Αννα Αποστολίδου, διευθύνουσα σύμβουλος της Briq Properties, αυτή την περίοδο η εταιρεία προχωράει στην ανέγερση ενός πράσινου κτιρίου γραφείων στη Λ. Ποσειδώνος, έχοντας εξασφαλίσει δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης με επιτόκιο μόλις 0,35%, για το 50% του συνολικού κόστους ανέγερσης του ακινήτου.

Αντίστοιχα, η Noval Property του ομίλου Βιοχάλκο κινείται μεθοδευμένα στην αγορά ακινήτων, εστιάζοντας σε αναπτύξεις υφιστάμενων ακινήτων (που επιτρέπουν και υψηλότερη απόδοση), πράσινες επενδύσεις, αλλά και έμφαση στη διαχείριση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. «Το 70% του δανεισμού μας αφορά σταθερό επιτόκιο, χάρη και στο ομόλογο που εκδώσαμε. Παράλληλα, έχουμε προσθέσει πολύ τη βιωσιμότητα στην επενδυτική μας πολιτική, με κτίρια που έχουν ευέλικτο σχεδιασμό και ανθεκτικότητα στο μέλλον, καθώς οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των μισθωτών διαφοροποιούνται συνεχώς», ανέφερε ο Παναγιώτης Καπετανάκος, διευθύνων σύμβουλος της Noval Property. Η εταιρεία αναπτύσσει σήμερα το πρώτο κτίριο γραφείων, που θα είναι ενεργειακά απεξαρτημένο από τον άνθρακα (low carbon).

Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Παπούλης, διευθύνων σύμβουλος της Trade Estates, σημείωσε ότι «για να αντισταθμίσουμε την αύξηση του κόστους κατασκευής και των επιτοκίων, έχουμε επιλέξει να επισπεύσουμε την απόκτηση ακινήτων εισοδήματος. Επίσης, έχουμε αντισταθμίσει το 60% του επιτοκιακού μας κινδύνου, περιορίζοντάς το κάτω από 3,3%, ενώ εντάσσουμε το μεγαλύτερο μέρος των έργων ανάπτυξης στο Ταμείο Ανάκαμψης, με κόστος δανεισμού που δεν ξεπερνάει το 3% συνολικά».

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News