Business & Finance Τετάρτη 26/07/2023, 10:15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Epsilon Net: Εξαγοράζει το 60% της SCAN INFORMATION SYSTEMS

Epsilon Net: Εξαγοράζει το 60% της SCAN INFORMATION SYSTEMS

Την εξαγορά του 60% των μετοχών της εταιρείας SCAN INFORMATION SYSTEMS (SCAN ΑΒΕΕ) που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συστημάτων τεχνολογίας και εξειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων (www.scan.gr), ανακοίνωσε η Epsilon Net.

Ειδικότερα, η EPSILON NET αγόρασε ποσοστό 60% των μετοχών της SCAN ΑΒΕΕ, έναντι του ποσού των 5.000.000 ευρώ από την κα Λεμονιά – Νόλα Πρωτοπαπά, ενώ το υπόλοιπο 40% του μετοχικού κεφαλαίου θα διατηρήσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της οικογένειας Πρωτοπαπά, οι οποίοι και θα συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης της εταιρείας μέσα στο νέο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρηματικών συνεργειών με τον Όμιλο Epsilon Net, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του νέου κύκλου ανάπτυξης της εταιρείας στην ελληνική αγορά & στο εξωτερικό. Το ανωτέρω τίμημα θα εξοφληθεί σταδιακά και πιο συγκεκριμένα μέχρι τις 31/12/2025.

H SCAN ABEE είναι ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1982 και έχει με σταθερή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας της και ένα ισχυρό πελατολόγιο που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η SCAN ΑΒΕΕ αποτελεί έναν σημαντικό συνεργάτη του Ομίλου Epsilon Net έχοντας την ευθύνη επιλογής, προμήθειας & διάθεσης, συστημάτων access control, συστημάτων ωρομέτρησης και γενικότερα integrated λύσεων με συστήματα μισθοδοσίας & HRMS. Ο συγκεκριμένος τομέας αναμένεται να παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, μέσα από την σταδιακή καθιέρωση για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό, του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της υποχρεωτικής διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου της Epsilon Net σε συστήματα payroll και των πολλαπλών καναλιών διάθεσης, αναμένεται ότι θα δώσουν σημαντική άνοδο στα έσοδα της επιχείρησης.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2022 διαμορφώθηκε σε 3,31 εκατ. ευρώ με EBITDA ύψους 0,94 εκατ. ευρώ, ταμείο ύψους 0,54 εκατ. ευρώ, και μηδενικό δανεισμό.

Για το Α’ Εξάμηνο του 2023 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 2,25 εκατ. ευρώ (αύξηση 59,3% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022) και EBITDA ύψους 0,69 εκατ. ευρώ (αύξηση 64,8% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022). Αξίζει επίσης να τονισθεί ότι η εταιρεία είχε την 30/06/2023 ταμείο ύψους 0,47 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό.

Η SCAN αποτελεί για την ελληνική αγορά έναν από τους κυριότερους παρόχους συστημάτων τεχνολογίας οίκων του εξωτερικού και εξειδικευμένων υπηρεσιών διασυνδεσιμότητας & ολοκλήρωσης. Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται είναι στην παροχή:

✓ ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου προσβασιμότητας για την εποπτεία μετακίνησης του προσωπικού και των επισκεπτών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με στόχο την πιο αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας

✓ σύγχρονων τερματικών ωρομέτρησης και υπηρεσιών διασυνδεσιμότητας με τις αντίστοιχες λύσεις λογισμικού

✓ σύνθετων συστημάτων εξοπλισμού και λογισμικού για τη ολοκληρωμένη διαχείριση χώρων στάθμευσης

Η εταιρεία έχει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία υλοποίησης σε σύνθετα έργα ασφάλειας κρίσιμων υποδομών (όπως λιμένες, αεροδρόμια, τελωνεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις) που απαιτούν πολύ υψηλές προδιαγραφές προσβασιμότητας, απόδοσης και συνεχούς λειτουργίας.

Ο Όμιλος Epsilon Net υλοποιεί τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό σε επίπεδο συνεχούς οργανικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προχωρεί σε εξαγορές & τεχνολογικές συνεργασίες με στόχο την παροχή «all in one» λύσεων, την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των οικονομικών μεγεθών του.

Μετά και την στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η διοίκηση του Ομίλου έχει στόχο, για την τριετία 2023 – 2025, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου να διπλασιαστούν (έναντι των πωλήσεων του 2022) και να ανέλθουν στο τέλος του 2025, στα 150 εκατ. Ευρώ, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται σε επίπεδο άνω του 30%. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό της ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News