Business & Finance Τετάρτη 17/05/2023, 19:22
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Cenergy: Ιστορικά υψηλή κερδοφορία για το πρώτο τρίμηνο – Οι προοπτικές για το 2023

Cenergy: Ιστορικά υψηλή κερδοφορία για το πρώτο τρίμηνο – Οι προοπτικές για το 2023

Tα 381 εκατ. ευρώ έφτασαν οι πωλήσεις του ομίλου Cenergy Holdings το α’ τρίμηνο του 2023 καταγράφοντας αύξηση 27% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ήταν η υψηλότερη ιστορικά με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ, 95% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ έναντι των 9,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2022.

Οι σημαντικές αναθέσεις έργων του τελευταίου διαστήματος οδήγησαν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 2,27 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2023 έναντι 2 δισ. ευρώ τρεις μήνες νωρίτερα.

Το σχέδιο επέκτασης του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων της Κορίνθου βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι εντός χρονοδιαγράμματος.  Πρόσφατα, εξασφαλίστηκε η πλήρης χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου μέσω δανείου ύψους 88 εκατ. ευρώ, η οποία θα υλοποιηθεί εντός του πλαισίου συγχρηματοδότησης της EBRD με το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2023 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 180 και 200 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:  «Το νέο έτος ξεκίνησε εξαιρετικά με ένα πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια και αρκετές νέες αναθέσεις έργων.  Αυτό μας επέτρεψε να καταγράψουμε το καλύτερο πρώτο τρίμηνο όλων των εποχών σε επίπεδο αποτελεσμάτων ενώ, παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σταθεροποιήθηκε πάνω από το όριο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την αυξανόμενη ζήτηση για εξηλεκτρισμό να παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του Ομίλου.  Η αναγκαία επέκταση της δυναμικότητας παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υποστηρίζεται πλήρως από έναν ισχυρό χρηματοδοτικό εταίρο, όπως η EBRD ενώ, ταυτόχρονα, οι παραγγελίες που έχουν ήδη εξασφαλιστεί επιτρέπουν στον Όμιλο να αναμένει μια ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA, για το οικονομικό έτος 2023 της τάξης των 180 – 200 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές επιδόσεις και στους δύο τομείς

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 27% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022 και ανήλθαν σε 381 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, ο οποίος εκτελεί έργα από παραγγελίες που εξασφαλίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2022. Η ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα παρέμεινε ισχυρή με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, ενώ η δραστηριότητα των καλωδιακών έργων συνέχισε να στηρίζει την κερδοφορία ολόκληρου του τομέα.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε 44,0 εκατ. ευρώ (+95% σε ετήσια βάση), καθώς και οι δύο τομείς βελτίωσαν τα περιθώρια κέρδους τους, ενώ συνέχισαν να εστιάζουν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε σε ευνοϊκότερο μείγμα πωλήσεων.  Το περιθώριο α-EBITDA του Ομίλου έφτασε σε διψήφιο ποσοστό (11,5%), σημαντικά υψηλότερο από αυτό που είχε επιτευχθεί το α’ τρίμηνο του 2022.

Η επιτυχής εκτέλεση των ενεργειακών έργων παραμένει ο κύριος μοχλός της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς παρέχει μια σταθερή βάση σε ένα δύσκολο παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Τα βασικά έργα που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς ήταν τα ακόλουθα: 

Καλώδια: Η εκτέλεση των έργων διασύνδεσης «με το κλειδί στο χέρι», Λαύριο – Σέριφος / Σέριφος – Μήλος (4η φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων στην Ελλάδα, με συνολικό μήκος καλωδίων 170 χλμ.) και Ζάκυνθος – Κυλλήνη προχώρησε σημαντικά, ενώ παράχθηκαν οι τελικές παρτίδες των inter-array καλωδίων 66kV για τη Β’ φάση του θαλάσσιου αιολικού πάρκου Doggerbank στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σωλήνες Χάλυβα: Στην αρχή του έτους, ξεκίνησε η παραγωγή για την προμήθεια αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ (163 χλμ.) και το έργο FSRU Αλεξανδρούπολης για τη Saipem (28 χλμ.), ενώ συνεχίζεται η παραγωγή για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Fenix στην Αργεντινή που ανατέθηκε από τη TotalEnergies και που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Οι αυξημένες πωλήσεις σε συνδυασμό με τον χρονισμό των πληρωμών (“milestones payments”) για τα έργα που εκτελούνται απαιτούν υψηλές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και, κατά συνέπεια, διατηρούν τον καθαρό δανεισμό σε υψηλά επίσης επίπεδα.  Επιπρόσθετα, τα υψηλότερα επιτόκια οδήγησαν σε αυξημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ίσο με 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Παρά τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν πάνω από 50% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2022 και ανήλθαν σε 18,5 εκατ. ευρώ (12,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022).  Τα κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν την ίδια πορεία και ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ (9,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022), αντιπροσωπεύοντας το 4,0% των εσόδων (έναντι 3,2% πέρυσι).

Τέλος, κατά το πρώτο τρίμηνο ξεκίνησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα καλωδίων ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ με διετή ορίζοντα υλοποίησης, προκειμένου να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξηλεκτρισμό ως αποτέλεσμα της ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει σημαντική επέκταση του εργοστασίου τεχνολογίας αιχμής υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο που θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητά του, θα παρέχει επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, καθώς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Για το πρόγραμμα αυτό, ο τομέας καλωδίων εξασφάλισε συγχρηματοδότηση της EBRD με το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA) ύψους 88 εκατ. ευρώ. Η δανειακή σύμβαση προβλέπει χρηματοδότηση 25,2 εκατ. ευρώ ως δάνειο του TAA μέσω του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, ενώ κεφάλαια ύψους 62,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από την EBRD με σκοπό τη χρηματοδότηση ενός ευρύτερου συνόλου επενδύσεων ύψους 110 εκατ. ευρώ που θα καλύπτει, πέραν της επέκταση του προαναφερθέντος εργοστασίου στην Κόρινθο, το επιπλέον κεφάλαιο κίνησης, όταν η νέα παραγωγική δυναμικότητα θα είναι διαθέσιμη, καθώς και  την χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για τα επόμενα χρόνια. Τα υπόλοιπα 22 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών αυξήθηκε και ανήλθε σε 2,27 δισ. ευρώ

Η Hellenic Cables και η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισαν τις επιτυχίες στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, διατηρώντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε επίπεδα άνω των 2 δισ. ευρώ.  Τα έργα που ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου περιλαμβάνουν:

  • την προμήθεια, περίπου 260 χλμ. inter-array καλωδίων 66 kV και όλων των σχετικών εξαρτημάτων για τα έργα South Fork Wind και Revolution Wind στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ
  • την προμήθεια περίπου 155 χλμ. αγωγού σωλήνων χάλυβα 20 ιντσών ευθείας ραφής βυθισμένου τόξου (SAWL), για τον αγωγό φυσικού αερίου Tamar στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, \
  • την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων χερσαίων καλωδίων 400kV και 150kV στα πλαίσια ανάθεσης από τον ΑΔΜΗΕ δύο έργων με το κλειδί στο χέρι που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα,
  • την προμήθεια σωλήνων χάλυβα συγκόλλησης υψηλής συχνότητας (HFW) περίπου 16 χλμ. και διαμέτρου 20 ιντσών για την πλατφόρμα N05-A,
  • την προμήθεια περίπου 30 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης 110kV, εξαρτημάτων και συναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο έργου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ /HOPS) της Κροατίας για την αντικατάσταση παλαιών καλωδιακών γραμμών στην Αδριατική Θάλασσα.

Προοπτικές

Ο τομέας καλωδίων αναμένει να διατηρήσει το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων και τα ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους στην επιχειρηματική μονάδα των προϊόντων καλωδίων, ενώ αυτή των έργων αναμένει ανάλογα υψηλό επίπεδο παραγγελιών. Όλα τα εργοστάσια διατηρούν υψηλά τα ποσοστά χρήσης της παραγωγικής τους δυναμικότητας κατά τη διάρκεια του έτους και, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα, υποστηρίζουν την κερδοφορία του τομέα για το 2023.  Ταυτόχρονα, η δυναμική του εξηλεκτρισμού στην Ευρώπη και η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Τέλος, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη συνεργασία με την Ørsted σχετικά με την κατασκευή εργοστασίου υποβρυχίων inter-array καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ.

Στον τομέα σωλήνων χάλυβα αναμένεται να συνεχιστεί η δυναμική ζήτηση για φυσικό αέριο, σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις της ενεργειακής μετάβασης.  Η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια μαζί με τις τρέχουσες υψηλές τιμές ενέργειας, πιέζουν προς την εκμετάλλευση νέων αλλά και υφιστάμενων αποθεμάτων φυσικού αερίου και αυξάνουν τη ζήτηση για νέες διασυνδέσεις, ενώ νέοι αγωγοί, πιστοποιημένοι για τη νέα εποχή του υδρογόνου, και έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) προχωρούν δυναμικά.  Καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες της αγοράς, αυξάνονται οι παραγγελίες, άρα και οι θετικές προοπτικές για το 2023.

Με δεδομένο το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και για τους δύο τομείς και την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, η Cenergy Holdings αναμένει για το οικονομικό έτος 2023 αναπροσαρμοσμένο EBITDA της τάξης των 180-200 εκατ. ευρώ.  Οι εν λόγω προοπτικές υποθέτουν: (α) την ομαλή εκτέλεση των έργων και στους δύο τομείς, (β) την ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα και (γ) τον περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο από ένα αβέβαιο παγκόσμιο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις ή/και τις προκλήσεις ή/και τις πιθανές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

moneyreview.gr

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News