ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Frigoglass αλλάζει ιδιοκτησία

Η Frigoglass αλλάζει ιδιοκτησία

Σε αλλαγή ιδιοκτησίας 27 χρόνια από την ίδρυσή της οδεύει η Frigoglass, καθώς η μη πληρωμή της δόσης του ομολογιακού δανείου, και μάλιστα λίγους μήνες μετά τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου, συνεπάγεται στην πραγματικότητα ότι η πλευρά Δαυίδ (που κατείχε στο παρελθόν την πτωχευμένη Nutriart –πρώην «Κατσέλης»– και την «Παπουτσάνης» που άλλαξε ιδιοκτησία) χάνει τον έλεγχο της εταιρείας, τον οποίο αναλαμβάνουν οι ομολογιούχοι. Αυτή η εξέλιξη μόνο μη αναμενόμενη δεν μπορεί να θεωρηθεί, όχι μόνο λόγω των τελευταίων ανακοινώσεων που είχε εκδώσει ο όμιλος για τροποποίηση της συμφωνίας με τους ομολογιούχους, την οποία είχε συνάψει μόλις στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, αλλά κυρίως λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων του ομίλου, προβλήματα τα οποία επιδεινώθηκαν με την πανδημική κρίση, την καταστροφική φωτιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας και τέλος με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση που εξέδωσε ο όμιλος την 1η Μαρτίου 2023, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η Frigoinvest Holdings B.V. (FHBV) και η Frigoglass Finance B.V., εκδότριες των ενδιάμεσων ομολογιών, δεν αποπλήρωσαν το κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους τόκους των ενδιάμεσων ομολογιών, το οποίο κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Το γεγονός αυτό αποτελεί γεγονός καταγγελίας (Event of Default) στο πλαίσιο της πράξης έκδοσης των ενδιάμεσων ομολογιών και αυτό το γεγονός καταγγελίας απαιτείται για την έναρξη υλοποίησης της συναλλαγής. Μετά τη λήξη των ενδιάμεσων ομολογιών, η επιτροπή ομολογιούχων αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει την υλοποίηση της συναλλαγής μέσω της αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της FHBV». Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι «η Frigoglass και η επιτροπή ομολογιούχων, μεταξύ άλλων, βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις αναφορικά με (α) τη μεταβίβαση προς την FHBV ή/ και θυγατρικές της σχεδόν του συνόλου του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας κατά την ημερομηνία υλοποίησης και μετέπειτα, και (β) τη διατήρηση από τη Frigoglass ενός έμμεσου μειοψηφικού ποσοστού στην FHBV μετά την ημερομηνία υλοποίησης. Αυτή η εξέλιξη, μάλιστα, έρχεται σε αντίθεση στην ουσία με ό,τι είχε ανακοινωθεί πριν από ένα μήνα στο πλαίσιο της τροποποίησης της συμφωνίας του Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της 2ας Φεβρουαρίου 2023 αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι είχε συμφωνηθεί να προστεθεί όρος ότι «η επιτροπή Ομολογιούχων (κατέχουν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των ομολογιών λήξεως 2025) έχει συμφωνήσει να μην προβεί στην άσκηση οιωνδήποτε δικαιωμάτων της έναντι του ομίλου, τα οποία θα ασκούσε σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν είχε καταβληθεί το τοκομερίδιο που έληξε την 1η Φεβρουαρίου 2023 αναφορικά με τις ομολογίες λήξεως 2025». Με βάση το μετοχολόγιο του ομίλου, το 48,55% ελέγχεται από την Truad Verwaltungs AG (συμφερόντων Δαυίδ) που εδρεύει στην Ελβετία, 5,95% κατέχει η Alpha Bank, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στην ελεύθερη διασπορά.

Αν και στην πελατειακή βάση του ομίλου συγκαταλέγονται κάποιοι από τους σημαντικότερους πολυεθνικούς ομίλους ποτών και αναψυκτικών (Cocacola, Pepsi, AB Inbev, Diageo και Heineken), αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο όμιλος αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και μάλιστα χωρίς να υπάρξουν έκτακτα γεγονότα. Το 2017, άλλωστε, αναγκάστηκε να προβεί σε συμφωνία με τους πιστωτές για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, συμφωνία η οποία προέβλεπε και κεφαλαιοποίηση σημαντικού μέρους των χρεών της. Νωρίτερα είχε προβεί στο κλείσιμο σειράς παραγωγικών μονάδων (σε Βόρεια Αμερική και Τουρκία το 2014, Κίνα το 2016 και Ελλάδα το 2019). Το 2020 ο όμιλος υπέστη σημαντικό πλήγμα λόγω των lockdowns, ενώ τoν Ιούνιο του 2021 υπέστη σχεδόν ολοσχερή καταστροφή το εργοστάσιο επαγγελματικών ψυγείων στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, το βασικό εργοστάσιο που διέθετε η Frigoglass στην Ευρώπη. Από τον Φεβρουάριο του 2022 ο όμιλος αντιμετωπίζει προβλήματα και με το εργοστάσιό του στη Ρωσία.

Η Frigoglass ιδρύθηκε το 1996, ενώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών εισήχθη το 1999. Απασχολεί πάνω από 3.000 μόνιμους εργαζομένους, ενώ έχει και εποχικό προσωπικό. Από προχθές έχει ανασταλεί η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

Frigoglass: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News