Business & Finance Δευτέρα 4/01/2021, 15:20
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 07/01 η επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Diversa 

Φωτ. intimenews

Για τις 7 Ιανουαρίου ορίσθηκε η επαναληπτική Γ. Σ. της Diversa, μετά την αναβολή της τακτικής Γ.Σ. στις 31 Δεκεμβρίου εξαιτίας έλλειψης απαρτίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η επαναληπτική Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας χωρίς να υπάρξει νέα πρόσκληση των μετόχων. 

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η μείωση της τιμής της μετοχής από 0,60 σεντ, στα 0,06 σεντ, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ, αλλά και εκλογή του νέου δ. σ. της εταιρείας. 

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Την Πέμπτη 31/12/2020 και ώρα 11.00π.μ., συνήλθε στα γραφεία μας, επί της οδού Κρατίνου 11 στην Αθήνα η Τακτική Γενική Συνέλευση. Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης η συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε και με βάση την πρόσκληση η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 07 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση:

α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.7.2019 ως 30.6.2020 β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
γ) της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως (1.7.2019 – 30.6.2020)

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2020-2021 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ορισμός από την Γ.Σ. Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

6. Ακύρωση της απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10,5 εκατ. ευρώ, που είχε ληφθεί στη ΓΣ της 20/3/2020

7. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,06 ευρώ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 950.400 ευρώ, προς εξάλειψη ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού κατ΄ελάχιστον 1.000.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Κρατίνου 11, 105 52 Αθήνα (τηλ. 210 52 42 195, fax. 210 52 44 681), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών)».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News