Business & Finance Τρίτη 24/11/2020, 08:58
BUSINESS & FINANCE

Έκθεση Πισσαρίδη: Πώς θα αξιοποιηθούν τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

Του Άκη Αθανασόπουλου

Μέσο ρυθμό ανάπτυξης 3,5% για την επόμενη δεκαετία, εφόσον εφαρμοστούν οι προτεινόμενες δράσεις, προβλέπει η έκθεση Πισσαρίδη που παρουσιάστηκε χθες στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των μελών της επιτροπής με τον πρωθυπουργό. Πρόκειται, επί της ουσίας, για έναν οδικό χάρτη αξιοποίησης των 32 δισ. ευρώ που προβλέπεται να εισρεύσουν στη χώρα μας μέσω του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Βασικές προτεραιότητες της έκθεσης είναι η μείωση της φορολογίας και του εργασιακού κόστους, η χορήγηση κινήτρων για καινοτόμες και εξωστρεφείς  επενδύσεις, η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού (π.χ. γυναίκες, μετανάστες), ο εκσυγχρονισμός του ασφαλιστικού συστήματος, η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, η ανάπτυξη των υποδομών και η αποκέντρωση του κράτους.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση προτείνονται παρεμβάσεις όπως:

·         η απάλειψη της «εισφοράς αλληλεγγύης»

·         η ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας

·         τα ισχυρά κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών, με στόχευση σε κλάδους και επαγγέλματα υψηλής φοροδιαφυγής

·         η ενίσχυση της αναλογικότητας του δημόσιου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης

·         η ανάπτυξη ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα ασφάλισης με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιεύσεις

·         ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης (από διανεμητικό σήμερα) με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζόμενους το επιθυμούν

·         η εμβάθυνση της κωδικοποίησης και αξιολόγησης της νομοθεσίας

·         η καθολική εφαρμογή της αξιολόγησης στη δημόσια διοίκηση

·         η διεύρυνση και υποστήριξη των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

·         η ταχύτερη μείωση των προβληματικών δανείων από τις τράπεζες

·         η έμφαση στην εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα

·         τα φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση των νοικοκυριών στην κατεύθυνση ανάπτυξης της εσωτερικής κεφαλαιαγοράς

·         η ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου, των δασικών χαρτών και των καθορισμών χρήσεων γης

·         ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης

·         η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η χωροταξία, με την κεντρική διοίκηση να ασκεί περισσότερο επιτελικό ρόλο

·         η συγχώνευση όλων των φόρων για την ακίνητη περιουσία και μεταφορά μέρους τους σε τοπικό επίπεδο

·         η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση με καθολική πρόσβαση από ηλικία 6 μηνών

·         η αύξηση του μέσου μεγέθους των σχολικών μονάδων, με ουσιαστική αυτονομία συμπεριλαμβανομένων και των προσλήψεων και αξιολόγησή τους

·         η επέκταση προγραμμάτων ολοήμερου σχολείου

·         η διασύνδεση των πανεπιστημίων με αντίστοιχα της αλλοδαπής, με την οικονομία και με την ευρύτερη κοινωνία

·         ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς, πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης

·         η μεγαλύτερη αυτονομία δημόσιων νοσοκομείων και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης κόστους και αξιολόγησης

·         η αύξηση όγκου γενόσημων φαρμάκων

·         οι καινοτόμες θεραπείες και εφαρμογή πρωτοκόλλων στη  συνταγογράφηση

·         η διευκόλυνση της πληρέστερης ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και της αύξησης των αμοιβών τους

·         η ενίσχυση του συστήματος φροντίδας των ηλικιωμένων

·         η στόχευση κοινωνικών επιδομάτων ώστε να μη λειτουργούν ως αντικίνητρα για εργασία

·         τα προγράμματα κατάρτισης μεταναστών και καλύτερης ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας

·         τα προγράμματα ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες

·         η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων (κατοικιών και επαγγελματικών)

·         η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

·         η βελτίωση των σιδηροδρομικών και οδικών προσβάσεων στα σύνορα για τη δημιουργία αποτελεσματικών διαδρόμων για εμπορεύματα

·         η αναβάθμιση των εξαγωγικών λιμανιών και της διασυνδεσιμότητάς τους με τις λοιπές υποδομές μεταφορών

·         η μείωση του κόστους παραγωγής στη μεταποίηση, μέσω επιταχυνόμενων φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις σε εξοπλισμό, μεγαλύτερης ευελιξίας αναφορικά με τον χρόνο εργασίας και μείωση του κόστους ενέργειας

·         τα προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην κατεύθυνση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση για επενδύσεις που αφορούν ψηφιακή αναβάθμιση, καινοτομία ή εξωστρέφεια, ή που προάγουν την κοινωνική συνοχή ή την προστασία του περιβάλλοντος.

·         Η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών στον τουρισμό

·         τα κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις σε μεταποίηση, αγροδιατροφή και αλλού

·         η μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της συμβολής της τεχνολογίας και της έρευνας

 

Εφόσον υιοθετηθούν αυτές οι προτάσεις, όπως τονίζεται στην έκθεση, είναι εφικτός ο στόχος της ετήσιας αύξησης της απασχόλησης κατά 1% και της ετήσιας αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 2,5%, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση της ανεργίας στο 7% (από 17,2% το 2019) και μέσος ρυθμός ανάπτυξης 3,5% την επόμενη δεκαετία, ώστε το 2030 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να ανέλθει στο 81% της ΕΕ (από το 67% το 2019). Προβλέπεται ακόμα αύξηση των εξαγωγών κατά 90%, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών στο ΑΕΠ θα ανέλθει στο 50,5%, από το 37,2% το 2019.

Ωστόσο, τονίζεται ότι αν δεν προωθηθεί το πρόγραμμα δράσεων που περιγράφεται στην Έκθεση και συνεχιστεί η πορεία των τελευταίων ετών, η αναπτυξιακή δυναμική θα είναι ασθενής και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας θα ανέλθει μόλις στο 68% της ΕΕ, καταγράφοντας αμελητέο βαθμό σύγκλισης σε σχέση με το σημερινό 67%.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News