Business & Finance Δευτέρα 6/05/2024, 11:51
BUSINESS & FINANCE

HCOB Eurozone Composite PMI: Σε υψηλό 11 μηνών η μεταποίηση στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο

Γερμανία και Γαλλία είδαν τα συνολικά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας να αυξάνονται για πρώτη φορά μετά από 10 και 11 μήνες αντίστοιχα

HCOB Eurozone Composite PMI: Σε υψηλό 11 μηνών η μεταποίηση στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο

Η οικονομική ανάκαμψη της ζώνης του ευρώ προχώρησε περαιτέρω στις αρχές του δεύτερου τριμήνου, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες HCOB PMI®, καθώς η συνολική αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας επιταχύνθηκε σε υψηλό 11 μηνών. Η επέκταση προήλθε και πάλι από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος είδε τα επίπεδα παραγωγής να βελτιώνονται σταθερά και με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από ό,τι παρατηρείται κατά μέσο όρο από τότε που συλλέχθηκαν για πρώτη φορά τα στοιχεία το 1998. Οι αυξημένες εισροές νέων επιχειρήσεων στήριξαν την υψηλότερη δραστηριότητα και τον ταχύτερο ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας εδώ και δέκα μήνες, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη παρέμεινε ισχυρή. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος σύνθετος δείκτης παραγωγής PMI της Ευρωζώνης HCOB, που αποτελεί σταθμισμένο μέσο όρο του δείκτη παραγωγής PMI της μεταποίησης HCOB και του δείκτη επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI των υπηρεσιών HCOB, σημείωσε πάνω από το όριο του 50,0 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση για δεύτερο διαδοχικό μήνα τον Απρίλιο. Με άνοδο από 50,3 τον Μάρτιο σε 51,7, ο γενικός δείκτης υποδήλωνε μέτρια επέκταση της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία ωστόσο ήταν η εντονότερη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Μια σταθερή και επιταχυνόμενη αύξηση της παραγωγής στον τομέα των υπηρεσιών οδήγησε τις προσπάθειες ανάκαμψης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο, καθώς η μεταποιητική παραγωγή συνέχισε να μειώνεται.

Και οι πέντε χώρες της ζώνης του ευρώ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα σύνθετα στοιχεία PMI είδαν τα επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας να αυξάνονται στην αρχή του δεύτερου τριμήνου, αν και με διαφορετικό βαθμό. Όπως συνέβη και στο πρώτο τρίμηνο του 2024, η Ισπανία ήταν η οικονομία με τις καλύτερες επιδόσεις, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται σε υψηλό ενός έτους. Η Ιταλία κατέγραψε τέταρτο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης, παρά την εξασθένιση της ανόδου από τον Μάρτιο. Αξιοσημείωτες ήταν οι τάσεις στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες είδαν τα συνολικά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας να αυξάνονται για πρώτη φορά μετά από 10 και 11 μήνες αντίστοιχα. Ωστόσο, οι επεκτάσεις εδώ ήταν μόνο οριακές.

Η αύξηση των πωλήσεων στήριξε τη μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα τον Απρίλιο. Οι νέες παραγγελίες που δόθηκαν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Μάιο του περασμένου έτους, αν και μόνο οριακά, καθώς η απότομη πτώση της ζήτησης για αγαθά αντιστάθμισε εν μέρει τις μεγαλύτερες νέες επιχειρήσεις στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν επίσης ότι η αναζωογόνηση της δραστηριότητας των πωλήσεων είχε εγχώριο χαρακτήρα, καθώς οι νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις μειώθηκαν για εικοστό έκτο συνεχή μήνα.

Τα ανεκτέλεστα έργα αποτέλεσαν επίσης παράγοντα που στήριξε τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής τον Απρίλιο. Έτσι, ο ρυθμός με τον οποίο μειώθηκαν οι ημιτελείς παραγγελίες επιβραδύνθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα και ήταν ο ασθενέστερος εδώ και ένα έτος. Όσον αφορά το μέλλον, οι εταιρείες στην Ευρωζώνη ήταν αισιόδοξες ότι τα επίπεδα δραστηριότητας θα συνεχίσουν να αυξάνονται τους επόμενους 12 μήνες. Το επίπεδο του θετικού κλίματος ήταν ελάχιστα ασθενέστερο από το ανώτατο επίπεδο 25 μηνών του Μαρτίου.
Οι εταιρείες της ζώνης του ευρώ προσέλαβαν επιπλέον προσωπικό κατά τη διάρκεια του Απριλίου, παρατείνοντας την τρέχουσα περίοδο δημιουργίας θέσεων εργασίας που ξεκίνησε στις αρχές του έτους. Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης ήταν ο εντονότερος από τα μέσα του 2023.

Όσον αφορά τα στοιχεία για τις τιμές, η τελευταία έρευνα του HCOB PMI σηματοδότησε ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο. Μετά την επιβράδυνση τον προηγούμενο μήνα, οι αυξήσεις τόσο του κόστους εισροών όσο και των τελών παραγωγής επιταχύνθηκαν και ήταν πάνω από τους αντίστοιχους μέσους όρους των σειρών τους. Οι αυξήσεις των λειτουργικών δαπανών και των τιμών πώλησης παρέμειναν ιστορικά απότομες στις υπηρεσίες, υπεραντισταθμίζοντας τις συνεχιζόμενες (αν και βραδύτερες) μειώσεις στον τομέα της μεταποίησης.

Κατάταξη με βάση τον σύνθετο δείκτη παραγωγής PMI: Απρίλιος

Ισπανία

55,7

Υψηλό 12 μηνών

Ιταλία

52,6

Χαμηλό 2 μηνών

Γερμανία

50,6 (Πρόβλεψη: 50,5)

Υψηλό 10 μηνών

Γαλλία

50,5 (Πρόβλεψη: 49,9)

Υψηλό 11 μηνών

Ιρλανδία

50,4

Χαμηλό 6 μηνών

 

Στο 5,3 ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας PMI Υπηρεσιών Ευρωζώνης

Έχοντας σηματοδοτήσει ανάπτυξη τους δύο προηγούμενους μήνες, ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας PMI Υπηρεσιών Ευρωζώνης HCOB σηματοδότησε ενίσχυση της ανάκαμψης του τομέα υπηρεσιών της Ευρωζώνης τον Απρίλιο, καθώς αυξήθηκε από 51,5 τον Μάρτιο σε 53,3. Συνολικά, αυτό υποδήλωνε την ισχυρότερη επέκταση της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών εδώ και λίγο λιγότερο από ένα χρόνο.

Οι ισχυρότερες συνθήκες ζήτησης αποτέλεσαν βασικό λόγο για την εντονότερη άνοδο της παραγωγής τον Απρίλιο, με τον όγκο των νέων επιχειρήσεων να αυξάνεται για δεύτερο διαδοχικό μήνα και με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του περασμένου έτους. Η ανάκαμψη των πωλήσεων οδήγησε σε αύξηση του όγκου των εργασιών που εκκρεμούν προς ολοκλήρωση για πρώτη φορά εδώ και δέκα μήνες. Ωστόσο, ο ρυθμός συσσώρευσης ανεκτέλεστων εργασιών ήταν μόνο οριακός.

Η άνοδος των νέων εργασιών, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες πιέσεις στην παραγωγική ικανότητα, οδήγησε στην επιτάχυνση της αύξησης της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών της ζώνης του ευρώ. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν σταθερός και ο ταχύτερος από τα μέσα του 2023. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη υποχώρησε ελαφρώς από το μέγιστο 25 μηνών του Μαρτίου, αλλά ήταν συνολικά ισχυρή και ευθυγραμμισμένη με τον μακροχρόνιο μέσο όρο.

Τον Απρίλιο οι πιέσεις στις τιμές αυξήθηκαν ελαφρώς σε ολόκληρη την οικονομία υπηρεσιών της ζώνης του ευρώ. Ο ρυθμός πληθωρισμού του κόστους εισροών επιταχύνθηκε από το χαμηλό οκτώ μηνών του Μαρτίου, αν και μόνο οριακά. Τα έξοδα παραγωγής αυξήθηκαν επίσης με ταχύτερο ρυθμό.

 

HCOB Eurozone Composite PMI: Σε υψηλό 11 μηνών η μεταποίηση στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο-1

 

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του δείκτη PMI, ο Dr. Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, δήλωσε

Αυτό φαίνεται αρκετά ευχάριστο. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πλέον επεκτείνει τη δραστηριότητά τους για τρίτο συνεχόμενο μήνα, βάζοντας τέλος στην έλλειψη δυναμισμού που παρατηρήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους. Είναι ενθαρρυντικό ότι η απασχόληση αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό, ευθυγραμμιζόμενη με την άνοδο των νέων επιχειρήσεων και την αύξηση του χαρτοφυλακίου παραγγελιών, το οποίο σημείωσε την ισχυρότερη επέκταση των τελευταίων έντεκα μηνών. Οι τάσεις αυτές υποδηλώνουν μια αυξανόμενη αισιοδοξία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, ένα κλίμα που ενισχύεται περαιτέρω από τις επιχειρηματικές προσδοκίες, οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο των δύο τελευταίων ετών.

Η παραγωγικότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον κλάδο των υπηρεσιών και την ΕΚΤ. Από τις αρχές του 2021, οι πάροχοι υπηρεσιών διεύρυναν σταθερά το προσωπικό τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια των ασθενέστερων φάσεων του 2022 και του 2023. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι οι εταιρείες, αντιμέτωπες με την εναλλαγή προσωπικού, ενδέχεται να χρειαστεί να προσλάβουν περισσότερα άτομα για να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο παραγωγής, γεγονός που υποδηλώνει μειωμένη παραγωγικότητα. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης PMI για το λειτουργικό κόστος στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό το μοναδιαίο κόστος εργασίας, συνέχισε να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς τους τελευταίους δώδεκα μήνες, μετά από μια απότομη άνοδο το 2022. Η ΕΚΤ έχει επίγνωση αυτής της τάσης και είναι πιθανό να προχωρήσει προσεκτικά όσον αφορά την έκταση των μειώσεων των επιτοκίων.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών μετακύλησαν με επιτυχία ένα μέρος της αύξησης του λειτουργικού κόστους, γεγονός που υποδηλώνει βελτίωση των συνθηκών ζήτησης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η δομή της αγοράς χαρακτηρίζεται από υγιή ανταγωνισμό χωρίς να είναι υπερβολικά καταστροφική.

Η Ισπανία ξεπερνά τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, με τον δείκτη PMI υπηρεσιών της να παραμένει αρκετές μονάδες μπροστά από τις ομόλογες οικονομίες της. Παρά τις πολιτικές αναταράξεις, η Ισπανία φαίνεται να αξιοποιεί δυσανάλογα τον τουρισμό. Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ισπανική κυβέρνηση είναι λιγότερο επικεντρωμένη σε μέτρα λιτότητας σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες οικονομίες της ευρωζώνης, πράγμα που σημαίνει μικρότερο διάλειμμα για την οικονομία.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία συλλέχθηκαν στο διάστημα μεταξύ 11-25 Απριλίου 2024

Moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

ΙΟΒΕ: Προειδοποίηση για τις επιλογές της οικονομικής πολιτικής

Eurostat: Ανέκαμψε η Ευρωζώνη – Ανάπτυξη 0,3% το α’ τρίμηνο

Θεραπεύεται ο «μεγάλος ασθενής» – Σε υψηλό ενός έτους το οικονομικό κλίμα

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News