Business & Finance Δευτέρα 6/05/2024, 08:06
BUSINESS & FINANCE

Τι αλλάζει φέτος στις φορολογικές δηλώσεις

Τι αλλάζει φέτος  στις φορολογικές δηλώσεις

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες και προς το παρόν έχουν υποβληθεί μερικές δεκάδες χιλιάδες, σε σύνολο 6,5 εκατ. δηλώσεων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 26η Ιουλίου 2024 αντί της 30ής Ιουνίου. Βέβαια, κάθε χρόνο το οικονομικό επιτελείο παρατείνει τη διαδικασία εξαιτίας είτε καθυστερήσεων των φορέων, είτε προβλημάτων από την ΑΑΔΕ, είτε των καθυστερήσεων και της αδιαφορίας που επιδεικνύουν οι φορολογούμενοι.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, φέτος τα δεδομένα έχουν αλλάξει κυρίως για τους επαγγελματίες. Το φορολογητέο εισόδημα θα υπολογιστεί με τεκμαρτό τρόπο (ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα) και ανάλογα δηλαδή με τα χρόνια που δραστηριοποιούνται, με τον μέσο τζίρο κάθε επιχείρησης αλλά και τις αμοιβές των εργαζομένων τους (για όσους έχουν).Τόσο το οικονομικό επιτελείο όσο και οι επαγγελματίες περιμένουν τα εκκαθαριστικά για να διαπιστώσουν το μέγεθος των επιβαρύνσεων, καθώς μέχρι και πέρυσι τα φορολογητέα εισοδήματα ήταν κοντά στο όριο των 5.000 ευρώ για παρά πολλούς από τους 730.000 επαγγελματίες. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα σε όσους επαγγελματίες το επιθυμούν, να αμφισβητήσουν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα που θα τους υπολογίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μπορούν να ζητήσουν να ελεγχθούν τόσο για το έτος 2023 όσο και για προγενέστερα έτη, ενώ θα ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί και θα αναζητηθούν περιουσιακά στοιχεία των ιδίων και της οικογένειάς τους. Παράλληλα, για πρώτη φορά πάνω από 1,3 εκατ. φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους, αφού θα είναι προσυμπληρωμένη από την ΑΑΔΕ με το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει. Εφόσον οι φορολογούμενοι θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την ΑΑΔΕ στις 2 Ιουλίου 2024. Σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους.

Οι νέοι κωδικοί του Ε1

Κωδικοί 045-046: Αφορούν όσους εξαιρούνται από το ελάχιστο καθαρό εισόδημα ή δικαιούνται αναλογική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση άσκησης δραστηριότητας για περιορισμένο διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης (π.χ. σχολικά κυλικεία). Στον υποπίνακα του κωδικού αυτού ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει:

– Εξαίρεση για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

– Εξαίρεση για καφενεία σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων.

– Ασκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Κωδικοί 047-048: Αφορούν όσους δικαιούνται έκπτωση 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Στον υποπίνακα των κωδικών αυτών ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω ενδείξεις:

– Εχετε την ιδιότητα του πολυτέκνου ως γονέας ή απορφανισθέν (ορφανό) τέκνο.

– Είστε γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

– Είστε εκμεταλλευτής ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας μικρότερο ή ίσο του 25%.

– Εχετε επαγγελματική έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμό με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων ή σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση της ΑΑΔΕ, για την απαλλαγή ή τη μείωση κατά 50% του τεκμηρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος, η εκκαθάριση των συγκεκριμένων δηλώσεων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ολοκληρώνεται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Κωδικοί 405-406: Στους κωδικούς αυτούς οι επαγγελματίες θα δουν προσυμπληρωμένο το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Κλικάροντας επάνω στον κωδικό θα αναδύεται πίνακας, στον οποίο θα εμφανίζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί της εφορίας ως προς τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος.

Κωδικοί 443-444: Πρέπει να συμπληρωθούν από όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα και να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής τους για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Κωδικοί 445-446: Προσυμπληρώνεται από την εφορία το απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος (π.χ. φορολογούμενοι που έχουν μεταφέρει τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και αμείβονται με μπλοκάκι).

Χωριστές δηλώσεις

Στις κοινές δηλώσεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο.

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση εφόσον το έχουν δηλώσει. Υποχρεωτικά χωριστές δηλώσεις υποβάλλονται στις περιπτώσεις που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Οσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Οι δηλώσεις για τους φορολογουμένους που απεβίωσαν το 2023 υποβάλλονται για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2023 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους από τους νόμιμους κληρονόμους τους εμπρόθεσμα έως 31.12.2024.

Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση και παράλληλα αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου γονέα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100-500 ευρώ εάν ο φόρος δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Αμφισβήτηση τεκμηρίων από επαγγελματίες

Αντιμέτωποι με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό θα έρθουν όσοι επαγγελματίες αποφασίσουν να αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που ισχύει φέτος για 730.000 επαγγελματίες. Συγκεκριμένα θα ελεγχθούν σε βάθος πενταετίας, θα ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του υπόχρεου επαγγελματία αλλά και της οικογένειάς του, ενώ θα ενεργοποιηθούν και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση πριν από την αμφισβήτηση οι επαγγελματίες θα πρέπει να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογεί με βάση το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα που έχει υπολογίσει η εφορία σε συνδυασμό με τα χρόνια δραστηριότητάς τους. Συγκεκριμένα:

Για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης το τεκμαρτό εισόδημα είναι μηδενικό.

Για τον τέταρτο χρόνο 3.603 ευρώ.

Για τον πέμπτο χρόνο 7.316.

Για τον έκτο χρόνο 10.920.

Για τα έτη 7-9 το τεκμαρτό εισόδημα θα φθάσει τις 12.012.

Για τα έτη 10-12 το τεκμαρτό εισόδημα θα διαμορφωθεί στις 13.102.

Για πάνω από 12 έτη θα φθάσει στις 14.196 ευρώ.

Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού. Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο επαγγελματίας θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να δηλωθούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, καρτών, κρυπτονομισμάτων, ακινήτων, αυτοκινήτων και δαπανών διαβίωσης από δίδακτρα και ασφάλιστρα έως ταξίδια και δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση και υποβολή του ως άνω ερωτηματολογίου γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής που θα ενεργοποιηθεί εντός του Μαΐου. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα αμφισβήτησης χάνεται.

Προσυμπληρωμένα για πρώτη φορά τα εισοδήματα από το Airbnb

Προσυμπληρωμένα θα δουν για πρώτη φορά φέτος στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2023 από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb πάνω από 100.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η ΑΑΔΕ, αφού συγκέντρωσε τα στοιχεία από τις διεθνείς πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com κ.λπ.), προχώρησε στη προσυμπλήρωση των σχετικών κωδικών, οι οποίοι ωστόσο δεν θα είναι «κλειδωμένοι» για τους φορολογουμένους που θέλουν να παρέμβουν για να διορθώσουν τα ποσά. Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα ή όσοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από μισθώσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση του εντύπου Ε2, καθώς τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να ανεβάσουν τον φορο-λογαριασμό. Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν έως και 45%, ενώ η εφορία αναγνωρίζει και αφαιρεί ένα ποσοστό 5% του εισοδήματος από ενοίκια ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων. Ειδικότερα:

1. Βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17) θα είναι προσυμπληρωμένα βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com κ.λπ.), με δυνατότητα παρέμβασης από τον φορολογούμενο. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 39Α ΚΦΕ, όπως ισχύει. Τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17) θα προσυμπληρώνονται βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, με δυνατότητα μεταβολής από τον φορολογούμενο.

2. Σύζυγοι. Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου/ΜΣΣ».

3. Συνιδιοκτησία. Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

4. Ανήλικα τέκνα. Ακίνητο και εισόδημα από αυτό που έχει στην κατοχή του ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο θα καταχωρισθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

5. Κενά ακίνητα. Για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αναγράφεται ο αριθμός παροχής. Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι κενό για όλο τον χρόνο ή για συγκεκριμένο διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν κενό.

6. Μεταβιβάσεις. Ακίνητα που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν το 2023 ή είναι ημιτελή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 δηλώνονται στον πίνακα ΙΙ των συμπληρωματικών στοιχείων ακίνητης περιουσίας του εντύπου Ε2.

7. Ανείσπρακτα ενοίκια. Δηλώνονται στη στήλη 16 του Ε2, αφού έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά στην εφορία. Για να μη φορολογηθούν θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.

Διαβάστε επίσης: 

Συνάντηση Πιτσιλή – Κόλλια για την πορεία των φορολογικών δηλώσεων

Φορολογικές δηλώσεις: Υποχρεωτική πλέον η καταχώρηση ΙΒΑΝ

Δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν δήλωση 1,3 εκατ. φορολογούμενοι

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News