Φορολογικές δηλώσεις

Πού είναι οι πλούσιοι της Ελλάδας; Στα χαρτιά, δεν υπάρχουν
Φορολογικές Δηλώσεις: Παράταση της προθεσμίας υποβολής έως τις 31 Ιουλίου
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.