Business & Finance Τετάρτη 10/04/2024, 19:05
BUSINESS & FINANCE

Χρ Σταϊκούρας: Νέος Ευρωπαϊκός Διάδρομος Μεταφορών από τη Βαλτική στο Αιγαίο – Η πρωτοβουλία 3Seas

Χρ Σταϊκούρας: Νέος Ευρωπαϊκός Διάδρομος Μεταφορών από τη Βαλτική στο Αιγαίο – Η πρωτοβουλία 3Seas

Την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας νέας λωρίδας αλληλεγγύης από την Ελλάδα στην Ουκρανία, μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας στο Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

«Βασικά λιμάνια θα είναι αυτά της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος συμμετείχε σε δύο στρογγυλές τράπεζες με αντικείμενο τις ανάγκες της Ουκρανίας για την ανάκτηση των μεταφορικών της συνδέσεων και την περαιτέρω ενίσχυση της χώρας σε ένα συντονισμένο πλαίσιο βοήθειας.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στην ΕΕ και πέραν αυτής, επικεντρώνοντας στη σημασία του νέου Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών, Βαλτική Θάλασσα – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος. Όπως είπε:

«Ο προτεινόμενος νέος Ευρωπαϊκός Διάδρομος Μεταφορών Βαλτική Θάλασσα – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος, ο λεγόμενος διάδρομος BBA, διευκολύνει το σχέδιο και την ιδέα που διέπει την Πρωτοβουλία 3Seas και δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε τον διάδρομο προς την επικράτειά μας».

Στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίασης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι από το 2023, έχουμε εργαστεί εκτενώς με τους εταίρους και τους γείτονές μας στην ΕΕ, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για την κατασκευή ενός πολυτροπικού διαδρόμου, από την Αλεξανδρούπολη στη Μαύρη Θάλασσα και τους εμπορικούς δρόμους του Δούναβη.

Σχετικά, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε:

«Ο προγραμματισμένος διάδρομος Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς – Βάρνα, με την επέκτασή του στην Κωνστάντζα και τα σύνορα της Μολδαβίας, όπως συζητήθηκε στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, θα παίξει ενεργό ρόλο για τη χώρα μας στις μεταφορικές ροές που αναδιαμορφώνονται στην Ευρώπη, τόσο με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας».

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας είχε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Λιθουανίας, Marius Skuodis.

Ακολουθούν σε άτυπη μετάφραση οι πλήρεις τοποθετήσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα:

1η στρογγυλή τράπεζα: «Οι ανάγκες της Ουκρανίας για άμεση και μακροπρόθεσμη ανάκτηση και ανακατασκευή των μεταφορικών συνδέσεών της»

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε όλη την ΕΕ και πέραν αυτής.

Πιστεύουμε ακράδαντα σε πρωτοβουλίες, όπως το 3Seas, που φέρνει κοντά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες που βρίσκονται στην Αδριατική, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, με μοναδικό στόχο την προώθηση της συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των υποδομών και του ψηφιακού τομέα.

Η διασφάλιση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου συστήματος μεταφορών στην Ευρώπη έναντι των μελλοντικών κλιματικών και άλλων ανθρωπογενών προκλήσεων είναι καίριας σημασίας.

Εκτιμούμε την αφοσίωση της Λιθουανίας να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών και τον σημερινό διάλογο υψηλού επιπέδου για την ανάκαμψη του δικτύου μεταφορών της Ουκρανίας.

Σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι.

Το αναθεωρημένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), με τους νέους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και τις επεκτάσεις τους σε τρίτες χώρες, είναι – για πρώτη φορά – ευθυγραμμισμένο με τους σιδηροδρομικούς εμπορευματικούς διαδρόμους, καλύπτοντας τη ζήτηση για τις μεταφορές.

Την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας επηρεάζει αρνητικά τη συνδεσιμότητα και τη συνέχεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πιστεύουμε ότι ο προτεινόμενος νέος Ευρωπαϊκός Διάδρομος Μεταφορών Βαλτική Θάλασσα – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος, ο λεγόμενος διάδρομος BBA, διευκολύνει το σχέδιο και την ιδέα που διέπει την Πρωτοβουλία 3Seas και δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε τον διάδρομο προς την επικράτειά μας.

Η ανάπτυξη και η ενίσχυση αυτού του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου θα μπορούσε να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο για την άμεση απάντηση στην αυξημένη ανάγκη της Ουκρανίας για εναλλακτικές διαδρομές και την αυξημένη συνδεσιμότητα με τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Υπάρχουν αδυναμίες στις υποδομές και τις επιχειρησιακές πτυχές, ειδικά στο σιδηροδρομικό σύστημα και στα τελωνεία.

Δουλεύοντας μαζί, με τη βοήθεια και τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και να φέρουμε αποτελέσματα άμεσα και με έναν ενδιάμεσο ορίζοντα των πέντε ετών.

Πιστεύω ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες σήμερα γνωρίζουν για την ελληνική πρωτοβουλία και προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας λωρίδας αλληλεγγύης ή ενός νέου κλάδου στην υπάρχουσα λωρίδα αλληλεγγύης από την Ελλάδα στην Ουκρανία, μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Βασικά λιμάνια, από την πλευρά μας, θα είναι αυτά της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να βλέπω ανάμεσά μας τον Ουκρανό Υπουργό Anatolii Komirnyi, με συναδέλφους του οποίου είχα μια διεξοδική συζήτηση στην Αθήνα πρόσφατα, για αυτήν την ελληνική πρωτοβουλία και άλλα θέματα καλύτερης σύνδεσης της Ουκρανίας με το Αιγαίο και τα λιμάνια του.

2η Στρογγυλή Τράπεζα: Περαιτέρω ενίσχυση ενός συντονισμένου πλαισίου βοήθειας για την Ουκρανία, απόψεις και δεσμεύσεις των συμμετεχόντων χωρών»

Προφανώς, η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), συνδέοντας ανθρώπους, αγαθά και πολιτισμούς.

Για τον λόγο αυτό, είμαστε πρόθυμοι και ικανοί να διευκολύνουμε έναν στρατηγικό κόμβο για τις μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνεχής ρωσική επιθετικότητα κατέστησαν προφανές ότι χρειάζεται να σχεδιάσουμε με ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα το σύστημα μεταφορών μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις μελλοντικές προκλήσεις, είτε πρόκειται για κλιματικές είτε για άλλες.

Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να προσφέρει στη συζήτηση και στο τραπέζι του σχεδιασμού ό,τι χρειάζεται, κυρίως την ετοιμότητά μας να είναι ένας περιφερειακός κόμβος logistics.

Για τον σκοπό αυτό, εστιάζουμε στην κάθετη συνδεσιμότητα που διευκολύνει την καλύτερη σύνδεση μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ των κρατών – μελών και τρίτων χωρών.

Σχεδιάζουμε και εργαζόμαστε για μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη, η οποία είναι και μια πιο ασφαλής Ευρώπη.

Εστιάζουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό μας και εργαζόμαστε για μια διασυνδεδεμένη Ελλάδα με τα κράτη της Βαλτικής, την Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, τους άμεσους γείτονές μας, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο δρόμο προς την Ουκρανία, καθώς και με τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Από το 2023, έχουμε εργαστεί εκτενώς με τους εταίρους στην ΕΕ και γείτονές μας, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για την κατασκευή ενός πολυτροπικού διαδρόμου, από την Αλεξανδρούπολη στη Μαύρη Θάλασσα και τους εμπορικούς δρόμους του Δούναβη.

Ο προγραμματισμένος διάδρομος Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς – Βάρνα, με την επέκτασή του στην Κωνστάντζα και τα σύνορα της Μολδαβίας, όπως συζητήθηκε στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, θα παίξει ενεργό ρόλο για τη χώρα μας στις μεταφορικές ροές που αναδιαμορφώνονται στην Ευρώπη, τόσο με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, αλλά και με τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας.

Μέσω των λιμανιών μας, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, προσφέρουμε μια ασφαλή, ανταγωνιστική και εναλλακτική διέλευση ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Αυτή η εναλλακτική θα ήταν εξαιρετικά επωφελής για όλα τα συμμετέχοντα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, και προσφέρει την απαραίτητη ανθεκτικότητα στην ακεραιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ενεργειακή ασφάλεια.

Υποστηρίζει το ήδη εκφρασμένο ενδιαφέρον της χώρας μας να ενισχύσει την πρωτοβουλία της ΕΕ για Λωρίδες Αλληλεγγύης για τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών και να αναδείξει τις δυνατότητες της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης για έναν πιο ενεργό ρόλο ως σημαντικών εξαγωγικών λιμανιών της Ευρώπης.

Για τον σκοπό αυτό και επίσης σε τριμερή βάση, πήραμε την πρωτοβουλία να προτείνουμε στην Επίτροπο Adina Vălean, τον περασμένο Οκτώβριο, τη διαδρομή ενός πιλοτικού τρένου από την Ελλάδα μέχρι τα ουκρανικά σύνορα, προκειμένου να εντοπίσουμε προκλήσεις και επισφάλειες και να παράσχουμε τεκμηριωμένες επιλογές στην εμπορική δραστηριότητα.

Επιπλέον, είμαστε ανοιχτοί να προσφέρουμε την μεταφορά γνώσης σε τεχνικές πτυχές, καθώς διαθέτουμε ισχυρό κατασκευαστικό τομέα και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την υποστήριξή μας μέσω προσωρινών διευκολύνσεων για τις οδικές μεταφορές προς την Ουκρανία.

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News