Business & Finance Τετάρτη 10/04/2024, 18:35
BUSINESS & FINANCE

AVE: Σε διαπραγμάτευση από 12/4 οι 20,64 εκατ. νέες μετοχές

AVE: Σε διαπραγμάτευση από 12/4 οι 20,64 εκατ. νέες μετοχές

Η AVE Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2024, αποφάσισε: Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 7.000.000 €, με έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη και με τιμή διάθεσης 2,00 € ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συνεπεία της προτεινόμενης αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 7.031.912,12 €.

Η άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Οι ως άνω καταβολές είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων και, συγκεκριμένα, η εκ των μετόχων STONEMAN HOLDINGS LTD είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 356.000 € και η εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 6.644.000 €, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του ν. 4584/2018.

Επίσης στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.03.2024 και πιο συγκεκριμένα στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη μετατροπή του συνόλου των 17.142.856 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου της Σειράς Ε’ σε 17.142.856 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται κατόπιν άσκησης του σχετικού δικαιώματός τους από τους προνομιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Συνεπεία της μετατροπής αυτής, οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας ανέρχονται πλέον σε 175.797.803.

Σε συνέχεια της ανωτέρω μετατροπής, οι μέτοχοι αποφάσισαν, ομόφωνα και παμψηφεί, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι από την 8 Νοεμβρίου 2023, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») των 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας € 0,04 εκάστης, από τη αύξηση την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων 7.000.000 €, με έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη και με τιμή διάθεσης 2,00 € ανά μετοχή.

Η ανωτέρω εισαγωγή εγκρίθηκε από Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 7 Νοεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι:

α) οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρίας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. και

β) οι Νέες Μετοχές καθώς και οι 3.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, των οποίων η διαπραγμάτευση ξεκίνησε την 8 η Νοεμβρίου 2023 ακολούθως της από 07.11.2023 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρίας, αθροιζόμενες, αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό 15,92 % των ήδη εισαχθέντων προς διαπραγμάτευση μετοχών, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Επομένως, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή του εδαφ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Συνεπεία των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 7.031.912,12 διαιρούμενο σε 175.797.803 άυλες μετοχές εκ των οποίων όλες αφορούν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,04 έκαστην.

Την 29.03.2024, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αρ. Πρωτ. 3248866/29.03.2024 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία ήτοι της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε την 10 Απριλίου 2024 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 20.642.856 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 12 Απριλίου 2024 θα ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των 20.642.856 νέων μετοχών.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News