Business & Finance Τετάρτη 7/02/2024, 19:13
BUSINESS & FINANCE

ΕΕΣ: Απαιτείται καλύτερη προστασία για την επιπλέον βοήθεια 6 δισ. € που προτείνει η ΕΕ για τα Δ. Βαλκάνια

ΕΕΣ: Απαιτείται καλύτερη προστασία για την επιπλέον βοήθεια  6 δισ. € που προτείνει η ΕΕ για τα Δ. Βαλκάνια

Η επιπλέον βοήθεια ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων χρήζει καλύτερης προστασίας αναφέρει σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει, η οικονομική σύγκλιση μεταξύ των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Σερβία) και της ΕΕ θεωρείται ανεπαρκής εδώ και πολλά χρόνια. Για να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, τον περασμένο Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού μέσου, της διευκόλυνσης μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, στο πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου για την περιοχή. Η διευκόλυνση αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, στην αύξηση της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης με τις χώρες της ΕΕ και στην επιτάχυνση της ευθυγράμμισης με τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ ενόψει της μελλοντικής προσχώρησης των οικείων χωρών στην ΕΕ.

Το ΕΕΣ εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση αυστηρότερων όρων χρηματοδότησης, και ειδικότερα για τη σύνδεση των πληρωμών με την εκπλήρωση των όρων που θα καθορίζονται στα θεματολόγια μεταρρυθμίσεων τα οποία πρόκειται να εφαρμόσουν οι ενδιαφερόμενες χώρες. «Υπάρχει πάντως κίνδυνος οι όροι εκταμίευσης να μην είναι αρκετά φιλόδοξοι και οι δείκτες να μην είναι επαρκώς σαφείς και μετρήσιμοι. Επίσης, παραμένει δύσκολο να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις θα είναι βιώσιμες, ιδίως λόγω της ανεπαρκούς διοικητικής ικανότητας στην περιοχή», δήλωσε η Laima Liucija Andrikienė, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για τη γνώμη. «Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει μόνο να διατυπώνει παρατηρήσεις, αλλά και να μπορεί να απαιτεί από τις κυβερνήσεις των Δυτικών Βαλκανίων να επανεξετάζουν και να τροποποιούν αναλόγως τα μεταρρυθμιστικά τους θεματολόγια.» Το ΕΕΣ προτείνει επίσης την ανάπτυξη σχετικής καθοδήγησης για την αξιολόγηση της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των όρων πληρωμής που ορίζονται στα μεταρρυθμιστικά θεματολόγια.

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, προβλέπεται στήριξη ύψους έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ (2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μη επιστρεπτέα στήριξη και 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια) για την περίοδο 2024-2027. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ έχουν διατεθεί πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας), το ΕΕΣ υπογραμμίζει ότι με τα ποσά που θα χορηγηθούν μέσω της διευκόλυνσης καταγράφεται σημαντική αύξηση (πάνω από 40 %) της χρηματοδότησης που προβλέπεται για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έως το 2027. Το ΕΕΣ σημειώνει ότι τόσο η πρόταση για τη θέσπιση της διευκόλυνσης όσο και το σχέδιο ανάπτυξης εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να συγκλίνουν περαιτέρω με την ΕΕ. Στο σχέδιο επισημαίνονται επίσης τα διάφορα οφέλη που θα αποφέρουν τα προτεινόμενα μέτρα στην περιοχή. Ωστόσο, ελλείψει εκτίμησης επιπτώσεων ή αναλυτικού εγγράφου, το ΕΕΣ δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο η προβλεπόμενη στήριξη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι πιθανό να συμβάλει στην επίτευξη των κύριων στόχων της διευκόλυνσης. Τέλος, το ΕΕΣ προτείνει να αποσαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις της πρότασης οι οποίες αφορούν τα δικαιώματα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πρόσβαση σε δεδομένα και έγγραφα, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εποπτεία.

Επισημαίνεται ότι η ονομασία «Κόσοβο» δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή σχετικά με το καθεστώς και συνάδει με το ψήφισμα 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSCR 1244/1999) και τη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση διευκόλυνσης μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου για την περιοχή. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ζήτησαν από το ΕΕΣ να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση, μάλιστα το Συμβούλιο έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία την 9η Φεβρουαρίου 2024.

Η γνώμη 01/2024 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης των Δυτ. Βαλκανίων στη συνάντηση των ηγετών των 6 χωρών

ΕΕ – IFC: Μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων άνω των 500 εκατ. ευρώ για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

ΕΕ: Ανθρωπιστική βοήθεια 26 εκατ. ευρώ στην Τουρκία

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News