Business & Finance Παρασκευή 2/02/2024, 18:20
BUSINESS & FINANCE

Alpha Real Estate Services: Από 2/4 η επιστροφή κεφαλαίου €2,20/μετοχή

Alpha Real Estate Services: Από 2/4 η επιστροφή κεφαλαίου €2,20/μετοχή

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Alpha Real Estate Services Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Alpha Real Estate Services» (εφεξής η «Εταιρεία») ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης.01.2024 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των Ευρώ 30.800.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας  εκάστης εκ των 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, αδιαίρετων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της από Ευρώ 4,15 σε Ευρώ 1,95 ανά μετοχή και την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους ποσού Ευρώ 2,20 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 27.300.000,00, διαιρούμενο σε 14.000.000 (κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες, με δικαίωμα ψήφου) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,95 έκαστη.

To Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθ. 3202453ΑΠ/23.01.2024 απόφασή του (ΑΔΑ 6ΧΡΔ46ΝΛΣΞ-ΥΕΟ) ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, της 02.02.2024 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού Ευρώ 2,20 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω και της από 19ης Ιανουαρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, από την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι Ευρώ 1,95, ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού Ευρώ 2,20, ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024. 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη 02 Απριλίου 2024. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την Τρίτη 02 Απριλίου 2024 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., εφόσον οι Μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ. 
3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. στους Μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου Μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο δύο (2)  μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από τις 02/06/2024, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Σταδίου 24, 10564, Αθήνα).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News