Business & Finance Τετάρτη 6/09/2023, 10:30
BUSINESS & FINANCE

Autohellas: Αυξημένα κέρδη και έσοδα στο εξάμηνο – Στόλος 55.000 αυτοκινήτων

Autohellas: Αυξημένα κέρδη και έσοδα στο εξάμηνο – Στόλος 55.000 αυτοκινήτων

Αύξηση 23,5% κατέγραψε σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών η Autohellas, ο οποίος ανήλθε σε 255,2 εκατ. ευρώ έναντι 206,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 38,9 εκατ. ευρώ έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 23,5%. Τα Κέρδη προ φόρων (ΕBT) του Ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ανήλθαν σε 29,8 εκατ. ευρώ έναντι 27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 10,4%, ενώ αντίστοιχα τα Κέρδη μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε €23,8εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Σε επίπεδο εξαμήνου η Autohellas παρουσιάζει αύξηση 35,7% στον Ενοποιημένο Κύκλου Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 476,8 εκατ. ευρώ έναντι 351,4 εκατ. ευρώ το 2022. Τα Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 56,5 εκατ. ευρώ έναντι 45 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 25,6%. Τα Κέρδη προ φόρων (ΕBT)του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2023, ανήλθαν σε 40,1 εκατ. ευρώ έναντι 37,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 8,2% και τα Κέρδη μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε 31,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με την αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

Σημειώνεται ότι η νέα δραστηριότητα του Franchise της Hertz στην Πορτογαλία, που εξαγοράστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2022, συνεισέφερε μεν τα 41.1 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 125,5 εκατ. ευρώ της αύξησης του Κύκλου Εργασιών, χωρίς όμως σημαντική επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα Κερδών προ Φόρων (EBT), αφού ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά σε βραχυχρόνιες ενοικιάσεις και συνεπώς παρουσιάζει όλη την κερδοφορία του στους καλοκαιρινούς μήνες (στο 3ο τρίμηνο και μέρος του 4ου τριμήνου). Επίσης επισημαίνεται ότι, η δραστηριότητα της FCA Greece, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional και Jeep, που εξαγοράστηκε μόλις την 01/05/2023 σε συνεργασία με την Samelet, δεν είχε συμμετοχή στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών λόγω του μικρού διαστήματος, αλλά και γιατί ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και δεν επηρεάζει τον Κύκλο Εργασιών, άλλο μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι και αυτή η δραστηριότητα αναμένεται να
επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο στόλος του Ομίλου για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ανέρχεται πλέον σε περίπου 55.000 αυτοκίνητα, με 7.700 συνολικές αγορές νέων αυτοκίνητων εντός του τρέχοντος έτους.

Οι επιδόσεις του πρώτου εξάμηνου αποτελούν νέο υψηλό για τον Όμιλο τόσο σε κύκλο εργασιών, όσο και σε λειτουργική καιτελική κερδοφορία, μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό 2022.

Σημειώνεται ότι διαχρονικά λόγω της εποχικότητας του τουρισμού, το δεύτερο εξάμηνο κάθε
έτους έχει σημαντικά μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική ετήσια κερδοφορία του Ομίλου. 

Autohellas: Αυξημένα κέρδη και έσοδα στο εξάμηνο – Στόλος 55.000 αυτοκινήτων-1

Αναλυτικότερα:

Ο Κύκλος Εργασιών από τη δραστηριότητα στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2023 κατά 11,7%, αγγίζοντας τα 114,6 εκατ. ευρώ από 102,6 εκατ. ευρώ το 2022. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν επηρεαστεί θετικά από την αρχή της τουριστικής περιόδου, όπου οι αφίξεις ξεπέρασαν τα μεγέθη του 2022, αλλά και του 2019. Παράλληλα όμως η αύξηση στη διαθεσιμότητα των συνολικών ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά περιορίζει τις τιμές ανά ημέρα σε σχέση με το 2022, οι οποίες ωστόσο παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από το 2019. Αύξηση παρουσιάζεται και στις μακροχρόνιες μισθώσεις μετά την αποκατάσταση των καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα νέων αυτοκινήτων, με σημαντική όμως εδώ αρνητική επίπτωση από το αυξημένο ύψος των επιτοκίων του ευρώ, αλλά
και παράλληλα υψηλή κερδοφορία από τη διάθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου.

Ο Κύκλος Εργασιών της δραστηριότητας των θυγατρικών εξωτερικού που σχετίζεται με τον τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων έφθασε συνολικά τα 76,6 εκατ. ευρώ από 29,8 εκατ. ευρώ το 2022. Να σημειωθεί ότι η προσθήκη της Πορτογαλίας συνέβαλε στον υπερδιπλασιασμό του κύκλου
εργασιών της δραστηριότητας του Ομίλου εκτός Ελλάδος. Αν εξαιρεθεί η πρόσφατη αυτή επένδυση, τότε οι θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια και την Κύπρο παρουσίασαν οργανική ανάπτυξη 16,1%.

Η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική αύξηση κυρίως στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής (Hyundai, KIA, SEAT), συνεισφέροντας συνολικά 285,6 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών, παρουσιάζοντας αύξηση 30,4%, αυξάνοντας σημαντικά τη
συμβολή στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι το αθροιστικό μερίδιο αγοράς του Ομίλου σε πωλήσεις  ιδιωτών διατηρήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα όπως και στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Autohellas: Αυξημένα κέρδη και έσοδα στο εξάμηνο – Στόλος 55.000 αυτοκινήτων-2

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι από 01/09/2023, έχει προστεθεί στο στελεχικό δυναμικό της Autohellas o κος Κωνσταντίνος Δελήγιαννης στη θέση του Deputy CEO. O κος Δελήγιαννης έχει καταγράψει στα προηγούμενα στάδια τριών δεκαετιών της καριέρας του εξαιρετικά σημαντική εμπειρία τόσο σε σημαντικές θέσεις στην ελληνική αγορά, όσο και στη διεθνή, όπου τα τελευταία 11 έτη ήταν στέλεχος της Amazon με βάση το Λουξεμβούργο. Όπως είναι προφανές προσβλέπουμε στην ουσιαστική συνεισφορά του στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας της ομάδας της Autohellas.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News