ΝΙΚΟΣ ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ


ΑΡΧΕΙΟ
23.07.2021 / 07:41

Μια γειτονιά, δεν είναι μόνο τα κτίρια και οι δρόμοι. Είναι οι κοινωνικοί δεσμοί, οι σχέσεις και τα δίκτυα που αναπτύσσουν οι άνθρωποι. Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια της γειτονιάς χάθηκε.


16.12.2020 / 07:40

Εάν μια ψηφιακή πλατφόρμα μεταφορών ήθελε να μη ρυπαίνει το περιβάλλον, θα ήταν παράνομη στην Ελλάδα. Η νομοθεσία απαγορεύει στους διαμεσολαβητές μετακινήσεων την επιλογή των συνεργατών τους με βάση τα χαρακτηριστικά των οχημάτων. Δεν είναι κρυφό ότι -λόγω τέτοιων διατάξεων- η χώρα μας είναι ένα από τα κράτη που στοχεύει η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, […]