ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ


ΑΡΧΕΙΟ
16.08.2023 / 00:01

Στη μεγάλη συζήτηση για τις ξαπλώστρες στις παραλίες, μερικοί αντιπαραβάλλουν την οικονομία (δηλαδή τα έσοδα από τον τουρισμό) με την προστασία του περιβάλλοντος. Λάθος. Οι ξαπλώστρες πάνω στην άμμο κάνουν ζημιά και στην οικονομία.


09.11.2022 / 00:01

Σε εποχές που μετασχηματίζεται η οικονομία ή το κράτος, είναι συχνό φαινόμενο να διαμαρτύρονται όχι μόνον αυτοί που θα χάσουν από τις αλλαγές, αλλά και αυτοί που θα περιμέναμε να τις επικροτήσουν.


22.06.2022 / 00:01

Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, κυκλοφορεί ένα επιχείρημα υπέρ του σημερινού τρόπου διακυβέρνησης, όπου όλα τα όργανα διοίκησης εκλέγονται από το σώμα των διδασκόντων και είναι μέλη του σώματος αυτού: η σύγκλητος, ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις, οι κοσμήτορες των σχολών και οι πρόεδροι των τμημάτων. Το επιχείρημα λέει ότι αυτό το […]


08.01.2022 / 00:01

Οι Ελληνες δεν συνεργαζόμαστε συστηματικά και μακροπρόθεσμα. Αυτό λέει η κοινή εμπειρία καθώς και πολλές μελέτες κοινωνιολόγων και οικονομολόγων.