ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

to-panepistimio-toy-veto-12062
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, κυκλοφορεί ένα επιχείρημα υπέρ του σημερινού τρόπου διακυβέρνησης, όπου όλα τα όργανα διοίκησης εκλέγονται από το σώμα των διδασκόντων και είναι μέλη του σώματος αυτού: η σύγκλητος, ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις, οι κοσμήτορες των σχολών και οι πρόεδροι των τμημάτων. Το επιχείρημα λέει ότι αυτό το […]


ΑΡΧΕΙΟ
08.01.2022 / 00:01

Οι Ελληνες δεν συνεργαζόμαστε συστηματικά και μακροπρόθεσμα. Αυτό λέει η κοινή εμπειρία καθώς και πολλές μελέτες κοινωνιολόγων και οικονομολόγων.