Κόσμος Τετάρτη 14/06/2023, 18:49
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Πολιτική συμφωνία για την ψηφιοποίηση των αιτήσεων θεώρησης Σένγκεν

ΕΕ: Πολιτική συμφωνία για την ψηφιοποίηση των αιτήσεων θεώρησης Σένγκεν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας θεωρήσεων Σένγκεν προχώρησαν σε πολιτική συμφωνία για την ψηφιοποίησης της διαδικασίας θεώρησης Σένγκεν. Η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής Σένγκεν, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021.

Χάρη στην ψηφιοποίηση, οι συμφωνηθέντες κανόνες θα εκσυγχρονίσουν, θα απλουστεύσουν και θα εναρμονίσουν τις διαδικασίες θεώρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αιτήματα θεώρησης και για τα κράτη μέλη που εκδίδουν θεωρήσεις.

Ο κανονισμός θα εκσυγχρονίσει δύο σημαντικές πτυχές της διαδικασίας θεώρησης, ψηφοποιώντας τις αυτοκόλλητες θεωρήσεις και τις αιτήσεις θεώρησης, μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων θεώρησης.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία οι αιτούντες θεώρηση θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις θεώρησης Σένγκεν και να καταβάλλουν το ίδιο τέλος θεώρησης, ανεξάρτητα από τη χώρα Σένγκεν στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση της αυτοκόλλητης θεώρησης Σένγκεν από μια ψηφιακή θεώρηση Σένγκεν (δισδιάστατος κρυπτογραφημένος ραβδοκωδικός), η οποία θα ισχύει επίσης για τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας.

Η ψηφιακή θεώρηση θα εκδίδεται και από τις χώρες της ΕΕ που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως τους κανόνες του Σένγκεν (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος).

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους μια μεταβατική περίοδο επτά ετών για να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα. Ο κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News