Βουλευτικές εκλογές

Φωτ. Intime
Women CANdidates
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Women Act μαζί με την Πρεσβεία των ΗΠΑ εγκαινίασε στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, το νέο της πρόγραμμα «Women CANdidates» με στόχο την προβολή και υποστήριξη γυναικών υποψηφίων στις επόμενες εκλογές. Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα θα λειτουργήσει διαδικτυακά μέσω μιας καινοτόμας πλατφόρμας και θα απευθύνεται σε γυναίκες από όλους τους πολιτικούς και επαγγελματικούς […]