Τοπική αυτοδιοίκηση

Οι προκλήσεις και τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού στο Olympia Forum IV
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η επανεξέταση του ρόλου του τουρισμού στην περιφερειακή ευημερία με την εφαρμογή οικολογικά βιώσιμων και κοινωνικών πολιτικών, χωρίς αποκλεισμούς αναλύθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης ημέρας του Olympia Forum IV.