Τηλεργασία

Φωτ. ΑΡ
Φωτ. Reuters
MANPOWERGROUP

Συγκρατημένες προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2021 καταγράφουν 760 Έλληνες εργοδότες, σύμφωνα με την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύτηκε σήμερα.

φωτ.: Shutterstock
BUSINESS & FINANCE

Υπέρ της κανονικοποίησης ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας τάσσονται έξι στους δέκα Έλληνες, με ένα σημαντικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων τους να μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Ειδικότερα, το 61% των Ελλήνων εργαζομένων προτιμά να αφιερώνει τουλάχιστον το μισό από το ωράριό του από απόσταση. Σε παγκόσιο επίπεδο το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 53%. Αξίζει βέβαια να […]

  • Φωτ. shutterstock
  • φωτ. Intimenews
  • Illustration MoneyReview
  • AP Photo