Οικονομικός Τύπος

Επ. Ανταγωνισμού: Αποφασίζει για τυχόν παρακώλυση έρευνας από την Alter Ego
BUSINESS & FINANCE

Στις 12 Απριλίου θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να εξετάσει να υπήρξε παρακώλυση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από την Alter Ego ΜΜΕ Α.Ε., κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου.