Μεταρρυθμίσεις

Οι εθελοντές των μεταρρυθμίσεων
ΑΠΟΨΕΙΣ

Σε εποχές που μετασχηματίζεται η οικονομία ή το κράτος, είναι συχνό φαινόμενο να διαμαρτύρονται όχι μόνον αυτοί που θα χάσουν από τις αλλαγές, αλλά και αυτοί που θα περιμέναμε να τις επικροτήσουν.